Zveme Vás na konferenci “Vztah církve a státu z hlediska teologických doktrín církví v ČR”

15.6.2005
red.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE- PRAHA – 21.6. 2005

9.00 hod: Zahájení konference, úvodní pozdravy

I. BLOK: VZTAH CÍRKVE A STÁTU V ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ

9.10 hod: JUDr. Cyril Svoboda, ministr zahraničních věcí ČR
Smluvní úprava mezi státem a církvem
9.30 hod: diskuse

9.45 hod: PhDr. Petr Kolář, Ph.D., Parlamentní institut PSP ČR
Česká úprava vztahu církve a státu v komparaci se státy Evropské unie
10.05 hod: JUDr. ICDr. Stanislav Přibyl, Katolická teologická fakulta JČU
Základní principy vztahu církve a státu z hlediska katolické teologie
10.25 hod: JUDr. Michal Kučera, Evangelická teologická fakulta UK
Vztah Církve československé husitské ke státu z historického hlediska
10.45 hod: diskuse

11.00 hod: P. ICLIc. Jiří Koníček, Společnost pro dialog církve a státu
Problematika konkordátní smluvní úpravy (představení publikace “Modus vivendi v historii vztahů Svatého Stolce a Československa”)

11.15: přestávka na oběd

II. BLOK: VZTAH CÍRKVE A STÁTU Z POHLEDU JEDNOTLIVÝCH KONFESÍ

13.00 hod: Doc. Mons. ThDr. Ladislav Hučko, generální sekretář ČBK, biskup apoštolský exarcha řeckokatolické církve
Aplikace principů vztahu církve a státu v katolické církvi

13.20 hod: Prof. ThDr. Zdeněk Kučera, Husitská teologická fakulta UK
Vztah církve a státu v pojetí teologie Církve československé husitské
13.40 hod: diskuse

14.00 hod: Mgr. Miroslav Brož, Ekumenická rada církví
Vztah církví a státu v pojetí teologie evangelických církví
14.20 hod: Ing. Karel Fojtík, předseda komise “církev a stát” při Ekumenické radě církví
Vztah církví a státu v činnosti Ekumenické rady církví
14.40 hod: diskuse
14.55 hod: přestávka na kávu

III. BLOK: PŮSOBENÍ CÍRKVÍ VE SPOLEČNOSTI

15.10 hod: JUDr. Michael Lamparter, Právnická fakulta MU
Vztah státu k církvím z hlediska svobody náboženského vyznání
15.30 hod: Dr. Roman Joch, ředitel Občanského institutu
Církev a svobodná společnost
15.50 hod: Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, Fakulta sociálních věd UK
Role církví v pluralitní společnosti v ČR

16.10 hod: záverečná panelová diskuse
16.40 hod: závěr konference

Prosíme zájemce o účast, aby se nahlásili na elektronické adrese: obcinst@obcinst.cz, a to nejpozději do 17. června 2005

Kontaktní osoby:
SDCS – P. Gereon T. Biňovec, tel. 605 255 742, e-mail: pastorace@centrum.cz
Občanský institut – Jana Pláteníková, tel. 224923563, obcinst@obcinst.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?