Zveme Vás na konferenci “Vztah církve a státu z hlediska teologických doktrín církví v ČR”

15.6.2005
red.

OBČANSKÝ INSTITUT A SPOLEČNOST PRO DIALOG CÍRKVE A STÁTU
ve spolupráci s Českou biskupskou konferencí, Ekumenickou radou církví, Katolickou teologickou fakultou UK, Evangelickou teologickou fakultou UK a Husitskou teologickou fakultou UK pořádají konferenci “VZTAH CÍRKVE A STÁTU V TEOLOGICKÝCH DOKTRINÁCH CÍRKVÍ V ČR”. Akce se koná
21. června 2005 v čítárně Občanského institutu od 9.00. Mezi přednášejícími budou mj. biskup-apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko, Prof. Zdeněk Kučera, ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda a další.

Konference se koná dne

21. 6. 2005

V EMAUZSKÉM KLÁŠTEŘE V PRAZE
VYŠEHRADSKÁ 49, PRAHA 2 (STANICE METRA B KARLOVO NÁMĚSTÍ)
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE- PRAHA – 21.6. 2005


9.00 hod: Zahájení konference, úvodní pozdravy

I. BLOK: VZTAH CÍRKVE A STÁTU V ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ

9.10 hod: JUDr. Cyril Svoboda, ministr zahraničních věcí ČR

Smluvní úprava mezi státem a církvem

9.30 hod: diskuse


9.45 hod: PhDr. Petr Kolář, Ph.D., Parlamentní institut PSP ČR: Česká úprava vztahu církve a státu v komparaci se státy Evropské unie

10.05 hod: JUDr. ICDr. Stanislav Přibyl, Katolická teologická fakulta JČU: Základní principy vztahu církve a státu z hlediska katolické teologie


10.25 hod: JUDr. Michal Kučera, Evangelická teologická fakulta UK: Vztah Církve československé husitské ke státu z historického hlediska

10.45 hod: diskuse

11.00 hod: P. ICLIc. Jiří Koníček, Společnost pro dialog církve a státu: Problematika konkordátní smluvní úpravy (představení publikace “Modus vivendi v historii vztahů Svatého Stolce a Československa”)

11.15: přestávka na oběd

II. BLOK: VZTAH CÍRKVE A STÁTU Z POHLEDU JEDNOTLIVÝCH KONFESÍ

13.00 hod: Doc. Mons. ThDr. Ladislav Hučko, generální sekretář ČBK, biskup apoštolský exarcha řeckokatolické církve: Aplikace principů vztahu církve a státu v katolické církvi

13.20 hod: Prof. ThDr. Zdeněk Kučera, Husitská teologická fakulta UK: Vztah církve a státu v pojetí teologie Církve československé husitské

13.40 hod: diskuse


14.00 hod: Mgr. Miroslav Brož, Ekumenická rada církví: Vztah církví a státu v pojetí teologie evangelických církví

14.20 hod: Ing. Karel Fojtík, předseda komise “církev a stát” při Ekumenické radě církví: Vztah církví a státu v činnosti Ekumenické rady církví

14.40 hod: diskuse

14.55 hod: přestávka na kávu

III. BLOK:

PŮSOBENÍ CÍRKVÍ VE SPOLEČNOSTI

15.10 hod: JUDr. Michael Lamparter, Právnická fakulta MU: Vztah státu k církvím z hlediska svobody náboženského vyznání

15.30 hod: Dr. Roman Joch, ředitel Občanského institutu: Církev a svobodná společnost

15.50 hod: Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, Fakulta sociálních věd UK: Role církví v pluralitní společnosti v ČR

16.10 hod: záverečná panelová diskuse

16.40 hod: závěr konference

Prosíme zájemce o účast, aby se nahlásili na elektronické adrese: obcinst@obcinst.cz, a to nejpozději do 17. června 2005

Kontaktní osoby:
SDCS – P. Gereon T. Biňovec, tel. 605 255 742, e-mail: pastorace@centrum.cz


Občanský institut – Jana Pláteníková, tel. 224923563, obcinst@obcinst.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?