Zadrženi za svobodný projev

14.11.2014

milosDva mladí lidé přišli na mítink prezidenta s občany v Krnově s transparentem „Stydím se za svého prezidenta“. Policie je vyzvala, aby s transparentem odešli pryč, oni odmítli. Pak je policie chtěla legitimovat, oni řekli, že u sebe nemají občanky, tak je policie odvedla na stanici k ověření totožnosti.

Osobní historka: bylo to krátce po zvolení Miloše Zemana prezidentem republiky, tedy někdy v únoru 2013. Mé dcery se vrátily z výletu (tehdy jim bylo osm a půl a šest a půl), a jakmile přijely domů, s rozzářenýma očima sdělily svému tatínkovi a mamince, co s kamarádkami v autobusu celou dobu skandovaly: „Praha, Brno, Paříž, Zeman patří za mříž!“

Myslely, že mě potěší. Seřval jsem je, že to je neslušné, že by měly mít k prezidentovi úctu, sice pana Zemana ani jejich tatínek, ani jejich maminka nevolili (volili jsme toho druhého chlápka), ale Zeman byl občany legitimně zvolen, a je tudíž legálním prezidentem republiky. A k úřadu musíme mít úctu, i když si myslíme, že ta osoba není pro ten úřad právě nejvhodnější.
A taky jsem jim řekl, že když já byl v jejich věku a něco takového bych býval skandoval, skončil bych v polepšovně a mí rodiče ve vězení. Ať si váží toho, že máme svobodu a nejsou už u moci komunisté. (Bez mučení přiznávám, že se nemohu zbavit pomyšlení na možnost, že mé dcery před tím rokem a tři čtvrtě byly prozíravější než jejich otec.)

Ale zpět ke krnovskému případu: mladík a slečna byli zadrženi proto, že realizovali své přirozené a ústavní právo na svobodu politického projevu na veřejnosti. Je zásadním právem každého svobodného občana kritizovat svého prezidenta. Dokonce bych řekl, že i urážet, byť by to bylo neslušné. Prezident je konec konců naším zaměstnancem, je placen z našich daní a je jen prvním občanem, je „první mezi rovnými“ – primus inter pares –, jak říkali staří Římané; není ničím víc.

Velkorysost na úkor občanů 

Aby bylo jasno, neříkám, že policie v Krnově udělala něco protizákonného. Co víme z médií, policie postupovala v rámci zákona. Problémem není policie ani konkrétní jednání krnovských policistů, nýbrž příliš „velkorysý“ zákon ve prospěch policie a na úkor občanů.

Byl rok 1998 a poprvé byla změněna ani ne šest let stará česká ústava. Odehrál se zásah do Listiny práv a svobod. Poslanci a senátoři jej odhlasovali předepsanou ústavní většinou. Předtím mohla policie zadržet občana bez udání důvodu na 24 hodin – a pak jej musela buď propustit, nebo požádat soud o vzetí do vazby. V roce 1998 jsme změnili ústavu tak, že ona lhůta je nyní dvojnásobná, zákon umožňuje zadržení až na 48 hodin.

Nevěřícně jsem tehdy v tom roce 1998 kroutil hlavou a říkal známým poslancům a senátorům: „… neblbněte, nedělejte to, neměňte ústavu z malicherných důvodů, je snad tady nějaké ohrožení, vlna teroristických útoků, že musíte posilovat pravomoci policie na úkor občanů?“

Jako konzervativec, kdybych si měl vybrat mezi dvěma póly, přičemž jedním je „právo a pořádek“ a tím druhým „anarchie“, jednoznačně si vyberu ten pól první. Ale ten pořádek, ten řád musí být spravedlivý a to právo musí respektovat důstojnost a svobodu člověka. Před padesáti lety jeden kandidát na prezidenta USA prohlásil, že „extremismus při obraně svobody není neřest a umírněnost při prosazování spravedlnosti není ctnost“ – a byl obviněn z extremismu, i když tento sentiment naprosto přesně obráží i mé vlastní smýšlení.

Nejsem nutně proti tomu, aby v situaci ohrožení a terorismu byly pravomoci policie posíleny, ale není proto žádný důvod v době míru, nebyl pro to žádný důvod v roce 1998.

Rozdíl mezi občanem a teroristou 

Nemám averzi vůči policii, naopak. Připište mě spíše mezi stoupence ozbrojených a policejních složek demokratického státu – lidí, kteří dbají o naši bezpečnost – než mezi jejich kritiky. Jenže dobrý policista či voják demokratického státu zná rozdíl mezi občanem a teroristou či nepřítelem. Ví, že hodnota života či osoby občana je nesmírná, vlastně nekonečná, a musí tudíž s nimi jednat jako v rukavičkách, s úctou a respektem. (A taky ví, že terorista svými skutky hodnotu svého života zrelativizoval, a tudíž má právo mu zabránit ubližovat těm prvním, tj. občanům, i za cenu použití smrtícího násilí.)

Policisté v Krnově zřejmě jednali zákonně, ale přesto to udělat nemuseli, přesto to udělat neměli. O to větší důvod zamyslet se nad změnou zákona ve prospěch větší svobody lidí. Mladík a slečna neudělali nic špatného, jen realizovali svou svobodu, přesto byli zadrženi. To se stát nemělo.
Kdyby moje děti opět skandovaly „Praha, Brno, Paříž, Zeman patří za mříž!“, okřikl bych je stejně jako před rokem a tři čtvrtě. Ale zároveň si přeji, abychom mohli být – a i nadále zůstat – společností, v níž v autobusu děti skandují „Praha, Brno, Paříž, Zeman patří za mříž!“, a policie nevtrhla v půl páté ráno do domu jejich rodičů a neodvedla je na stanici „podat vysvětlení“.

Vyšlo v Lidových novinách 13.11.2014

Příspěvků : 6 - Zadrženi za svobodný projev

 1. Klapal : 21.12.2014 v 19.20

  A ještě připodoktnutí k prodloužení té lhůty.Jde o to, že aby soudce mohl rozhodnout o vazbě, musí k tomu mít kvalitní podklady. V případech, kdy např. bezprostředně po spáchání činu máme zatím velmi omezené informace jak o průběhu samotného činu, tak o jeho možném pachateli, je třeba provést celou řadu procesních úkonů, abychom vše mohli kvalifikovaně posoudit, přitom ale např. u takové vraždy nemůžeme podezřelého, byť je podezření zatím třeba jen slabé, nechat běhat jen tak po svobodě. Navíc je třeba zajistit už v průběhu zadržení právo na obhajobu zadrženého (co když má např. svého schopného obhájce z druhého konce republiky, nebo obhájce není schopen v průběhu 24 h uzpůsobit si svůj program?). Soudce tak před zavedením 48 hodinové lhůty často musel vycházet z omezených informací, proto buď pro sichr zadrženého do vazby bral nebo naopak alibisticky propouštěl. Pokud už jej do vazby vzal, tak ke zvratu takového jeho rozhodnutí už je třeba jakýsi formalizovaný proces, který určitou dobu trvá, byť by důvody propuštění vyšly najevo těsně po vzetí do vazby, zatímco pokud důvody zadržení odpadnou již v průběhu zadržení, není s propuštěním prakticky žádný problém. Čili mám spolu s Nejvyšším státním zastupitelstvím zato, že prodloužení lhůty se osvědčilo.

  Za další představa, že policista je někdo, kdo se jen tak fláká ulicemi a pro zkrácení si dlouhé chvíle šikanuje slušné občany, je směšná.

  Jmenovitě např. zmiňované zadržení je spjato s mnohým “papírováním” a dalšími úkony, do kterých by takový policista uvrtal nejen sebe, ale i své kolegy a přinejmenším státního zástupce. Čili pochybuji, že by se do toho někdo jen tak z plezíru pouštěl. Jednak by si tím upletl bič sám na sebe a za další by ho ani kolegové asi nepochválili, že jim přidělal práci, kvůli vyřizování si osobních účtů. Navíc jakékoli zásahy do lidských práv a svobod to vždy smrdí průšvihem, zvlášť v dnešní době, kdy si vás při zákroku může kdokoli beztrestně nahrávat.

 2. Klapal : 21.12.2014 v 18.29

  Jsa sám policistou, bych jen uvedl na pravou míru pár věcí. Chápu, že autor není právník a zákony v této oblasti jsou dost složité, takže u něj můžeme za tyto nepřesnosti omluvit.

  Předně policie opravdu nemůže nikoho omezit na svobodě bez udání důvodu. Zákonný důvod musí být vždy. Proto bych pana Jocha poprosil, aby nešířil takový blud.

  Za další se zde zaměňují různé zajišťovací instituty. Pokud někdo u sebe neměl občanku (a nebyl schopen jinak prokázat totožnost), přičemž byl podezřelý maximálně z přestupku, určitě nebyl zadržen, ale pouze předveden ke zjištění totožnosti podle zákona o policii. Takové předvedení smí trvat max. 24 h. Podotýkám že max. U všech zajišťovacích úkonů vůči osobám totiž platí, že když odpadne jejich zákonný důvod, musí být osoba bezodkladně propuštěna. Takže pokud předvedeným např. občanku někdo po půl h přinese, mohou po chvíli odejít.

  Jde-li o zadržení, rozlišuje trestní řád zadržení podezřelého podle § 76 odst. 1, zadržení obviněného podle § 75 a někdy se sem řadí i tzv. občanské zadržení podle § 76 odst. 2 (posledně jmenovaný institut však trestní řád nenazývá zadržením, ale omezením osobní svobody osoby přistižené při činu kýmkoli).

  Z výše uvedených institutů smí pouze zadržení podezřelého trvat max 48 h. Po této lhůtě, jak správně píše pan Joch, musí být na zadrženého státním zástupcem soudu podán návrh na vzetí do vazby (soud má na rozhodnutí dalších 24 h), nebo musí být zadržený propuštěn. Ani takové zadržení pochopitelně nemůže být bezdůvodné, ale musí zde být dány důvody vazby. Jestli se pan Joch domnívá, že policie u nás má nějaká přehnaná oprávnění, tak nemá. Spíš naopak. Ani osoba přistižená při trestném činu, nemůže být bez dalšího omezena na osobní svobodě. Např. při maření výkonu úředního rozhodnutí řidiči, kterým byt uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorového vozidla, a přesto řídí dál, se takoví řidiči běžně nezadržují, protože spáchání trestného činu s nízkou trestní sazbou není ještě samo o sobě důvodem vazby.

 3. Louis : 30.11.2014 v 7.11

  Yamato, pokud se tedy posuneme od pohloy kdo-za-co-může k myšlenke1m co-s-tedm-udělat? Je nutne9 pochopit celfd mechanismus peněz, protože o ty jde předevšedm v te9to kauze. Nikdo z ne1s neme1 šanci vidět podhoubed finančnedch podvodů Řecka, ČR, EU.., nakonec ale videdme obraz jejich působened, kterfd vnedmavfdm pozorovatelům jasně ředke1, že ať už jsou prvned předčiny dluhů jakkoliv ne1hodne9, nebo nedokonalosted civilizace vznikle9, v dalšedm procesu nakle1de1ned s dluhy a v možnostech ze1konů ktere9 je popisujed existuje jasnfd mechanismus, kterfd umožňuje předme9 a nevratne9 zneužited těchto ze1konů k zotročened lided. Ten mechanismus použedvajed konkre9tned organizace nezvratně, neexistuje demokratickfd proces ani konsensus jak takove9 ze1kony rozvedjet a použedvat. Jsou to finančned bankovned trusty, MMF, světove1 banka, atd. “Velke1 ekonomika” už de1vno nened ze1ležitost ne1rodnedch ste1tů, tedy nelze tvrdit, že když ste1t “A” me1 dluhy, že je dlužed ste1tům “B” a “C” a že všichni členove9 z “A” dlužed stejně. To je retorika ktere1 vede pre1vě k takove9 debilizaci sdělened, jakou jsi předvedl zde. Nakonec to vede k eskalaci napěted a ke konfrontacedm uvnitř “A” nikoliv k hlede1ned pravfdch předčin. A ty předčiny jsou v nesouměřitelnosti skutečnfdch statků s virtue1lnedmi dluhy vyčedslitenfdmi penězi. USA me1 dnes dluhy, ktere9 prokazatelně nikdy nezaplated. A komu jako by je asi platilo? a Včem asi? Vyje1dřeno v bochnedcedch chleba by na to muselo bfdt asi 100 planet Země. A nikdo se nad tedm nepozastavuje, zato u Řecka se ke1ravě zdvedhe1 prst. Tve1 role komentujedcedho bloggera je tedy celkem OK, nicme9ně abys dose1hl hodnotnfdch vfdsledků, nestačed jen poukazovat na špatnosti tak, jak se ti jednoduše jeved. Kdybys byl insider, blogoval bys o ekonomice Řecka už několik let. Takhle jen kopeš do mršiny a považuješ to za svobodnfd ne1zor. Vhodnějšed je jedt předkladem. Jedt za podstatou a dosahovat dedlčedch cedlů. Netvrdedm, že to je snadne9, ale tvrdedm, že stojed zato kvůli tomu vyvinout energii. Ale je potřeba se zajedmat o podstatu. V.U. (tyke1ned ber jako internetovfd zvyk)

 4. Michal : 18.11.2014 v 19.01

  Seriál provokací, Zemanův návrat z Číny, Zeman a ubohé ruské dámy, Jakeš a jeho potřeba střílet studenty ,Jakešova podpora Zemana, Zemanova akce s prezidenty… má už svůj důvod. Dobrá agenturní práce. Přijede sám Putin a když bude vypískán, Rusko ohroženo a jeho Drang nach west potvrzen. Pokud to spojenci potřebují, nelze se tomu asi vyhnout. Odpovědí by bylo kopání zákopů, žel nevíme na jaké linii. S mojí oblíbenou, Hrádek n.N. – Volary, si nejsem už tak jist.

 5. Michal : 15.11.2014 v 20.00

  Tradice policejních mimosoudních trestů. První zatčení je obvykle silný zážitek, i když je demokratické a zdokumentované. Moudrost těla ví o ztrátě svobody své. Spíše tedy proč nemáme kompetentní policii, co by to zvládla na místě? V uniformě. Jinak jen zbytečná provokace mocí. Pokud by byli demonstranté jen malinko terorističtější, jistě by civilům unikli, pokud nevědí, prozradím jim diskrétně jak. Možná prezident zavede komerční gorily, ty to umí lépe nejen na předvolebních mítincích.

  • Douglas : 30.11.2014 v 7.52

   Ano, bohužel většina lided cele9ho světa jsou figurkami velkfdch hre1čů. Jistě že ne zjevně – z vltsaned vůle, spedš z nevědomosti.Narozenedm člověk nede1ve1 souhlas bfdt figurkou, ale take9 nikde explicitně neředke1, že figurkou nebude a nechce bfdt. To je možne9 jen když o tom dostatečně ved. Take9 k tomu existuje institut “Pre1vo a ze1kon” kterfd ne1m kolektivně vyjedne1ve1 podmednky. Rodedme se do společnosti, ktere1 použedve1 pravidla. Použedve1me pravidla protože musedme, ikdyž chceme bfdt maxime1lně svobodned. Ne1strojem, kterfd umožňuje efektivně využedt svou identitu “Jc1″ ve světě je SEBEUVĚDOMĚNcd a VZDĚLc1Ncd vztařene9 k celku. Vzděle1ned vztažene9 k něčemu male9mu či specie1lnedmu sice funguje, o to vedc však musedme použedvat komunikaci a vůli se domluvit. Demokracie tak, jak se jeved, skutečně nened kvalitned a efektivned ne1stroj pro dlouhodobě udržitelnou společnost, protože použedve1 prvky nedosažitelne9 fantazie. Neme1 idee1lned podmednky existence. Demokratickfd princip spre1vy svfdch statků a soužited nikdy nevznikl na “zelene9 louce” ale vždy z předchozedch nerovnoměrnfdch podmednek: Stare9 dluhy, stare9 majetky, původned klany, vazby, konexe, informace, nestejne9 vzděle1ned lided… Všichni jsou si teoreticky rovni, ale někteřed i v demokracii jsou si rovnějšed. Lidstvo neuste1le vymfdšled metody jak upledst z hovna bič. S tedm bičem me1ve1 pe1r jedinců, ostatned už jsou jen zasranfd od hoven. Diskuse me1 smysl, pokud se nakonec nějak pozitivně promedtne na skutečnost. Zfastat u diskused na internetu je nakonec zre1dne9, protože to je jen virtue1lned dialog. Dnes se zde1, že jednotlivec žije život “NAVZDORY” než “dedky” společnosti, ktere9 je souče1sted.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?