Z konservativního tisku: Obama versus biskupové

10.2.2012
Miloš Dostál

Velmi ostrý spor se rozhořel mezi americkou katolickou církví a prezidentem Obamou. Církev odmítá nová opatření ve zdravotnictví, která mimo jiné nutí katolické zdravotní instituce provádět potraty.

Katolická média se obsáhle věnují stále ostřejším sporům mezi administrativou prezidenta Obamy a katolickou církví.

Některé nedávné „závažné útoky na náboženskou svobodu“ jsou „neblahým potvrzením“ obav, které vedly americké biskupy k založení zvláštní komise pro monitorování náboženské svobody ve Spojených státech. Oznámil to v polovině ledna mons. William E. Lori na půdě Sněmovny reprezentantů při setkání s parlamentní komisí pro spravedlnost, o kterém obsáhle referovalo Rádio Vatikán a Kath.net. Lori vyjmenoval přitom šest okruhů, které vzbuzují mezi biskupy určité obavy.

1. Kontroverzní nařízení ministerstva zdravotnictví (Hhs), které zavazuje všechny soukromé pojišťovny, aby hradily chirurgickou sterilizaci a antikoncepci jako prevenci pro ženy z veřejného pojištění.

2. Stejné ministerstvo chce dále uložit Službě pro migranty při biskupské konferenci USA (Mrs) povinnost poskytovat tzv. služby reprodukčního zdraví, tedy interrupce a antikoncepci pod postihem ukončení státní podpory.

3. Ministerstvo zahraničí  rovněž ukládá všem humanitárním organizacím (tedy i křesťanským), které se zasazují v oblasti prevence proti AIDS, aby distribuovaly prezervativy.

4. Rozhodnutí washingtonského ministerstva spravedlnosti nechránit ústavnost zákona z roku 1996 o manželství jakožto přirozeném spojení muže a ženy. (tzv. DOMA).

5. Dalším útokem na náboženskou svobodu je vyjádření téhož ministerstva, které napadlo tzv. „profesní výjimku“, jež na základě prvního dodatku Ústavy Spojených států umožňuje církevním institucím vybírat si personál podle kritérií vyplývajících z náboženského přesvědčení. (Křesťanské instituce jsou tedy tlačeny k tomu, aby mezi své zaměstnance přijímali i nevěřící popř. i homosexuály a pod.)

6. V této souvislosti mons. Lori na půdě amerického parlamentu poukázal také na situaci v několika amerických státech, kde bylo legalizováno homosexuální soužití a kde katolické adopční organizace odmítají svěřovat děti do adopce takovýmto párům, čímž se vystavují postihům, které mohou vést až ke zrušení těchto institucí. (V případě Velké Británie k tomu již došlo; několik katolických agentur, které v zemi působily 150 let, raději ukončilo svou činnost, než aby akceptovaly tento “antidiskriminační” zákon a jednaly proti své víře. Tuto praxi kritizoval papež během své návštěvy Velké Británie). Podobně jsou ve Spojených státech postihováni státní úředníci, kteří se nechtějí zúčastnit obřadů uzavírání homosexuálních forem soužití, uvedl také americký katolický biskup ve Sněmovně reprezentantů. Představitel biskupské konference dále navrhnul, aby k zajištění náboženské svobody církevních institucí i svobody svědomí pracovníků ve zdravotnictví a zaměstnanců církevních institucí byla přijata patřičná opatření. (Ta se označují jako tzv. výhrada svědomí, jež umožňuje odmítnutí takové práce, která je proti náboženskému přesvědčení např. u lékaře, který takto může odmítnout provést potrat a pod.)

Redakce Radia Vatikán i Kath.net se dále zabývají novými předpisy zdravotního pojištění, které prosadila Obamova administrativa, detailněji.  Podle nových předpisů budou od roku 2013 abortiva distribuována zdarma (Zprávu zveřejnila v pátek 20. ledna ministryně zdravotnictví Spojených států amerických Kathleen Sebeliusová). Nové směrnice vypracované ministerstvem zahraničí zároveň porušují právo na výhradu svědomí pracovníků ve zdravotnictví. To kritizují američtí biskupové.

Newyorský arcibiskup Timothy Dolan na adresu Baracka Obamy poznamenal: „Pan prezident nám říká, že máme rok času na to, abychom znásilnili své svědomí“ a pokračoval „Je doslova nemorální, aby američtí občané museli volit, zda se zřeknou zdravotní péče, či zda dostojí svému přesvědčení“. Podle budoucího kardinála se jedná o „útok na přístupnost zdravotnických služeb a na náboženskou svobodu“. Arcibiskup Dolan zdůraznil, že by vláda neměla Američanům vnucovat názor, že těhotenství je nemoc, které je třeba za každou cenu zabránit.

„Dosud nikdy se nestalo, aby federální vláda nutila jednotlivce i organizace, aby si kupovali výrobky, které by byly v rozporu s jejich svědomím“, varoval arcibiskup Dolan a vyzval Kongres k revizi tohoto opatření přijatého vládou. Rozhodnutí Obamova kabinetu ostře kritizovaly rovněž asociace amerických katolických nemocnic, které v něm spatřují přímé zpochybnění prvního dodatku Ústavy Spojených států amerických, zaručujícího svobodu vyznání.

Zcela nepozorovaně se ubíráme k totalitárnímu pojetí společenského uspořádání, komentoval kontroverzní nařízení pro Vatikánský rozhlas znalec církevního práva prof. Carlo Cardia, který vyučuje na římské univerzitě Roma Tre.

„V první řadě bych chtěl připomenout, že není zpochybněna pouze americká Ústava, nýbrž všechny mezinárodní deklarace lidských práv, které uvádějí svobodu vyznání jako jeden ze zásadních bodů. Jistě si každý vzpomene na první formy námitky z důvodů svědomí – jednalo se o odpírání vojenské služby, kdy pacifismus dostal přednost před povinností bránit vlast. Tento princip se nyní dostává na vedlejší kolej a všichni se tváří, že neexistuje. Právo na námitky svědomí je vystaveno útokům v nejrůznějších oblastech a situace se neustále zhoršuje s rizikem, že lidská práva nejsou již tak úplně všeobecná…“
domnívá se římský právník a popisuje následující krok – pokud jsou námitky svědomí zpochybněny, povýší se tím potrat na právo.

„Připomeňme si, že když se začínaly zavádět zákony na tzv. „liberalizaci potratů“, tvrdilo se, že potrat není právo, nýbrž je východiskem ze zoufalé situace a je všeobecně považován za utrpení. Toto přesvědčení se postupně vytratilo a potrat se stává právem – námitky svědomí vůči potratu se tak vlastně mohou stát negativní hodnotou…“

K celé kauze se vyjádřil i kardinál Daniel N. Di Nardo, arcibiskup Galvestonu a Houstonu v Texasu, který je předsedou Komise Pro-Life americké biskupské konference. V rozhovoru pro Emer McCarthyovou z Vatikánského rozhlasu řekl:

„Zdá se, že v pozadí toho všeho je tendence považovat těhotenství za nemoc, ale těhotenství není nemocí. Plodnost není patologií, která by měla být potlačována všemi technicky dostupnými prostředky. Na první pohled je zřejmé, že tyto dispozice jsou zcela proti životu. Mnoho Američanů, ne-li většina, nevidí samozřejmě potrat jako něco zdravého nebo terapeutického. V nových předpisech jsou kromě toho vážné hrozby v podobě povinnosti pojišťoven pokrývat náklady. Nicméně to, co zneklidňuje nejvíce, je ignorance otázky svědomí těch skupin lidí, kteří mají co do činění se soukromými pojišťovacími společnostmi, mezi nimiž jsou také některé katolické instituce.“

Podle nového zákona se katolické instituce mohou řídit katolickým učením, ovšem pouze za předpokladu, že slouží výlučně katolíkům. Jak to ovlivní katolická asistenční centra, která nejsou určena jen katolíkům?

„Jistě, předpis je přehnaně reduktivní a rozhodně nebere v potaz naše nemocnice a další katolické asistenční instituce, některé naše agentury pro sociální pastoraci, nemluvě o našich školách a univerzitách. Budí to vážné obavy a nemůžeme s tím souhlasit. Budeme rozhodně proti téhle direktivě protestovat. Kromě toho se domníváme, že pro obecné dobro Američanů je nutné, aby záležitost byla upravena na vyšší úrovni, než je norma ze strany výkonné moci státního departmentu. Práva na výhradu svědomí by mělo být posíleno a to si vyžádá zásah ze strany Kongresu.“

Když prezident Obama představoval návrh zákona, sliboval „volbu a soutěž“ a zároveň přislíbil ochranu svobody svědomí. Nezrazuje výsledek tyto sliby?

„Řekl bych, že ano, domnívám se, že zklamal. Musím ale přiznat, že z hlediska naší komise pro life, nejde o rozhodnutí příliš překvapivé. Lze uzavřít s tím, že to, o čem je tu řeč, není lékařskou pomocí směřující ke společnému dobru. V základu těchto nových předpisů je spoustu ideologie.“

Podle posledních zpráv (RaVat/kath.net/CNA/jg) z 3. a 4. února se již více než 60% amerických biskupů veřejně vyslovilo proti Obamově zákonu o zdravotním pojištění a znásilňování svědomí věřících. Podle tohoto zákona bude muset každý zaměstnavatel, katolické nevyjímaje, v rámci pojistného balíčku přispívat na antikoncepci, potraty a sterilizace. Mnoho amerických biskupů oslovilo v pastýřských listech věřící svých diecézí. Upozorňují na antikatolický trend vnitřní politiky současného prezidenta a hovoří o bezprecendentním útoku na svobodu svědomí věřících ve Spojených státech.

Při dojednávání tohoto zákona byla pro náboženské organizace stanovena výjimka, ta však byla zrušena a nový zákon má nabýt účinnosti v srpnu 2013, tedy až po presidentských volbách. Americká biskupská konference ústy předsedy výboru pro náboženskou svobodu biskupa Williama Loriho upozorňuje na to, že po tomto datu bude mít už jen malá část náboženských organizací právo uplatňovat tzv. výhradu svědomí.

Ve svém příspěvku ve Washington Post ze 4. února biskup Lori píše, že katolická zařízení by neplnila své poslaní, kdyby „poskytovala lidem služby nikoli podle víry, nýbrž stala se závislou na jejich potřebách“. Katolicita tj. všeobecnost služeb těchto zařízení by byla navíc zničena, neboť by je mohla poskytovat pouze svým členům tj. katolíkům, zatímco příslušníkům jiných vyznání nikoli. „A to by byla škoda pro obecné dobro a utrpěli by tím především chudí a potřební“, uvádí biskup Lori

„Pokud budou katolické organizace přinuceny muset se rozhodnout mezi přikázáním Ježíše Krista a přikázáním Obamy, bude to úder do srdce svobody náboženství, na níž jsou Spojené státy založené“,
uzavírá biskup Lori svůj článek ve Washington Post.

Příspěvků : 2 - Z konservativního tisku: Obama versus biskupové

 1. Felix : 14.2.2012 v 13.04

  1. Obama se stal presidentem z vůle amerického lidu a díky i současným katolíkům.
  2. Jsou i dobré revoluce, mezi nimi na prvním místě ta americká.
  3. Otcové zakladetelé jistě správně kodifikovali neměnnou ústavu namísto neměnného evangelia.
  Tak proč ten křik?

 2. michal : 12.2.2012 v 16.06

  Jeho afinita k smrti minimálně životem bez budoucnosti, bez dětí, je jen kompenzací smrtící konstelace původní rodiny. Výhoda urozenosti je i v tom, že předkové jsou dokumentováni a tak člověk ví, na co dát si pozor.Včas, v dětství výchovou i výcvikem. Jistě ani to není ideální, ale přímé volby (v případě USA a jejich tradice osadníků nejméně) je spíše triumfem lidské patologie, která publikum sjednotí. Porušenost člověka je právě v tom klasickém “věřím ti tvoje lži, abys ty věřil mně ty moje”, obvykle i jako pouto manželství.

Napsat komentář k michal Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?