W. Schäuble – evropské hodnoty a přistěhovalci

31.1.2007

Německý ministr vnitra Wolfgang Schäuble prohlásil, že závoje zakrývající celou tvář, které nosí některé muslimské ženy, jsou v příkrém rozporu s evropskými hodnotami a jdou proti tomu, co evropská civilizace během své historie dosáhla. Omezují totiž komunikaci a zároveň identifikaci jedince, což je důležité právo ale i povinnost evropských obyvatel. Zdůraznil, že se jedná spíše o jeho soukromý názor, než oficiální vyjádření německé vlády, ovšem bylo by podle něj mylně chápanou tolerancí, kdybychom neměli dostatek odvahy tento postoj vyjádřit. Již v minulosti W. Schäuble prohlásil, že přistěhovalci musejí být ochotni akceptovat poměry v Německu, například že ženy a muži jsou rovnoprávní, a to nejen na papíře – kdo se s tím nevyrovná, ten by si měl vyhledat nějaké jiné místo na světě. Vznesl také požadavek, aby přistěhovalci, kteří chtějí žít trvale v Německu, uměli německy.

Komentáře nejsou povoleny.

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?