Výroční zpráva OI za rok 2002

1.1.2003

Občanský institut uzavřel další rok svého více jak desetiletého života. Spolu s tím uzavírá jednu kapitolu a otevírá kapitolu novou. Před koncem roku byla uzavřena dohoda o spolupráci se vznikající Educational Intiative for Central and Eastern Europe se sídlem ve Vídni. Míra této spolupráce je natolik vysoká, že došlo ke změnám ve správní radě Občanského institutu. Nové složení správní rady je následující: Pavel Bratinka (předseda), P. Marcel Guarnizo, Damian von Stauffenberg, Julian Heron, Christopher Briggs a Kathy Super. Tyto změny jsou předzvěstí lepšího finančního zajištění programů, které Občanský institut pořádá, včetně možnosti jejich rozšíření. Úzká spolupráce s vídeňským institutem umožní Občanskému institutu rozšířit svoje působení mimo hranice České republiky. To vše při zachování forem jeho dosavadní činnosti i zřetelně konzervativní orientace.

ČÍTÁRNA A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Každý, kdo se chce rozhlédnout po světě společenských věd, nalezne v čítárně Občanského institutu stále rostoucí množství kvalitních knih, časopisů a jiných tištěných materiálů. Od doby svého vzniku se Občanský institut zaměřil na shromažďování kvalitní literatury z oblasti politiky, sociální etiky, ekonomie, práva a politické filosofie. Čítárna je hojně využívána studenty společenských věd University Karlovy, je navštěvována mnoha zájemci, kteří dané obory nestudují, ale chtějí jim lépe porozumět. Čítárna také slouží jako zdroj informací a dat pro seminární a diplomové práce.

Vydávání pravidelného měsíčního Bulletinu OI pokračovalo v roce 2002 následujícími dvanácti tituly:

č. 125
Otto von Habsburg: Právo na Evropu

č. 126
José Pinera: Více svobody pro pracující: světová revoluce v penzijním zabezpečení

č. 127
Irvin M. Stelzer: Je Evropa hrozbou?

č. 128
Georges-Armand Masson: Soliveau čili dokonalý poslanec

č. 129
Brian C. Anderson: Melancholický liberalismus Bertranda de Jouvenela

č. 130
Gertrude Himmelfarb: Idea soucitu: osvícenství britské a francouzské

č. 131
Thomas Fleming: Týrej svoje iluze

č. 132
Roger Scruton: Idea univerzity

č. 133
Russell Kirk: Střízlivý pohled na libertariány

č. 134
Anthony Scholefield: Smrt Evropy

č. 135
Fareed Zakaria: Kultura je osud

č. 136
James Kalb: Jaká je Evropská unie?

K životnímu jubileu Michaely Freiové vydal Občanský institut sborník Život jako služba, obsahující výběr z jejích článků, uveřejněných v samizdatových publikacích před rokem 1989 a v novinách a časopisech po roce 1989.

PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, KONFERENCE

Každý ?vyznavač? konzervativního myšlení v Čechách a na Moravě zná základní práci Edmunda Burka o Francouzské revoluci. Kdo však ví, že jednu z prvních psaných kritik této revoluce napsal český sedlák a písmák František J. Vavák? V říjnu přednesl David Hanák ze společnosti Euroskeptik na půdě OI přednášku s názvem F. J. Vavák – první český konzervativec.

V dubnu se v Brně ve spolupráci s Konzervativní stranou pořádal každoroční třídenní seminář Křesťanská perspektiva a svobodná společnost, na kterém se promýšlejí a diskutují základní otázky sociální etiky a politické filosofie. Přednášejícími byli Michaela Freiová, Jiří Fuchs, Roman Joch a Michal Semín.

Ve spolupráci s Liberálním institutem uspořádal Občanský institut jednodenní seminář s názvem Kapitalismus, morálka a náboženství. Kapitalismus a jeho praktické dopady pro život rodiny a občanské společnosti patří k základním tématům v ideové diskusi na politické pravici. Vztah mezi náboženstvím s jeho etickými maximy a institucemi kapitalismu je však v českém politickém prostředí tématem opomíjeným a ideologicky manipulovaným. O nápravu v této věci se pokusili za OI Michaela Freiová a Michal Semín, za LI Jiří Schwarz a Ján Pavlík.

V říjnu se sjeli příznivci Občanského institutu na třídenní seminář na Erlebachovu boudu v Krkonoších, aby se věnovali dalšímu důležitému tématu. Účastníci semináře Legitimita soudobých politických institucí se věnovali otázkám, vyplývajícím z narůstajícího nábožensko-etického vyprazdňování liberální demokracie, a to jak v kontextu vnitřní politiky, tak politiky mezinárodní. Svoje příspěvky přednesli Petr Bahník (Společnost pro kulturní identitu Lipový kříž), Marek Benda (bývalý poslanec PsP ČR), Michaela Freiová, David Hanák (Euroskeptik), Roman Joch, Radomír Malý (Teologická fakulta Jihočeské university), Michal Semín, Josef Štogr (Regula Pragensis) a Stanislav Vejvar (Orel).

Pro vojáky základní služby z kroměřížské posádce uspořádal Občanský institut v březnu jednodenní seminář na téma Společenské důsledky ateismu a totalitarismu. Příspěvky si připravili Roman Joch, Michaela Freiová a Michal Semín.

Vzhledem k blížícímu se referendu o vstupu České republiky do Evropské unie proběhl v listopadu na půdě Občanského institutu seminář nazvaný Zkušenosti z referenda v Irsku. Přizváni byli účastníci kampaně, v níž se rozhodovalo o přijetí smlouvy z Nice – Tomáš Jirsa a David Rýc ze sdružení Mladí konzervativci.

V únoru uspořádal Občanský institut konferenci 60 let po Wansee, připomínající osudové rozhodnutí zaměřené k vyhlazení Židů. Svými přednáškami přispěli Oren Anolik (Velvyslanectví státu Izrael v Praze), Jan Horník (redaktor časopisu Babylon), Miroslav Kryl (Severočeská universita), Zbyněk Petráček (týdeník Respekt), Alexander Tomský (nakladatelství Academia).

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ
(1.1.2002 – 31.12.2002, v Kč)

Příjmy:
zůstatek k 1.1.2002 713,823,25
dary 1,686,068.87
jednotlivci ČR65,950.00
instituce ČR780,300.00
instituce zahr.839,818.87
prodej knih 24,280.70
úroky z běžného účtu 1,651.11

celkem 2,425,823.93

Výdaje:

přednášky, semináře,
konference 85,287.50
publikace 92,077.30
čítárna 44,590.00
nájem 202,680.00
služby 36,260.00
mzdové náklady 1,010,700.00
daň z příjmu70,343.00
zdravotní pojištění97,155.00
sociální “pojištění”257,655.00
čisté mzdy585,547.00
telefon 48,439.30
bankovní poplatky 10,170.00
provozní výdaje 170,284.20

celkem 1,700,488.30

zůstatek k 1.1.2003 725,335.63

Poděkování za finanční podporu OI patří především následujícím institucím a jednotlivcům (uvedeni jsou dárci od 5 000,- Kč):

Aid to the Church in Russia
Earhart Foundation
Atlanta Safe, a.s.
Třinecké železárny, a.s.
High Car Training, v.o.s
Martin Straka
Eva Vorlíčková
Martina a Jiří Tomáškovi
Euroffice Praha-Brusel, a.s.
Tomáš Ježek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?