Výroční zpráva OI za rok 2001

1.1.2002

ČÍTÁRNA A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Každý, kdo se chce rozhlédnout po světě společenských věd, nalezne v čítárně Občanského institutu stále rostoucí množství kvalitních knih, časopisů a jiných tištěných materiálů. Od doby svého vzniku se Občanský institut zaměřil na shromažďování konzervativně orientované literatury z oblasti politiky, sociální etiky, ekonomie, práva a politické filosofie. V čítárně však naleznete také knihy, které stály u zrodu ideového konkurenta, klasického liberalismu. Čítárna je hojně využívána studenty společenských věd University Karlovy, je navštěvována mnoha zájemci, kteří dané obory nestudují, ale chtějí jim lépe porozumět. Čítárna také slouží jako zdroj informací a dat pro mnohé diplomové práce.

Seznam všech dostupných knih je k dispozici na internetové stránce Občanského institutu www.obcinst.cz.

Občanský institut vydává svůj pravidelný měsíční Bulletin OI, který přináší analýzy důležitých společenských trendů a politických událostí u nás i ve světě. Průběžně též informuje o všech událostech spojených s Občanským institutem a s prací jeho zaměstnanců. Publikuje pozvánky na připravované přednášky a semináře, informuje o nových publikacích. Počet jeho odběratelů stále roste a již překročil číslo 600.

V průběhu roku 2001 vyšla následující čísla:

č. 113

Michaela Freiová – Roman Joch: Izraelsko-arabský konflikt ve světových médiích

č. 114

Georges Bernanos: List Evropanům

č. 115

Allan Carlson: OSN – Od přátelství k nepřátelství

č. 116

Michaela Freiová: O rodině v českém parlamentu

č. 117

James Kalb: Tyranie liberalismu

č. 118

Roman Joch: Američtí státníci 20. století

č. 119

Francoise Thom: Ruská politika vůči střední Evropě

č. 120

Robert P. George: Co je to právo?

č. 121

John O´Sullivan: Prokletí euronacionalismu

č. 122

Marc F. Plattner: Potíže s politickými stranami

č. 123

Michaela Freiová: Náboženství a politika – předvolební úvahy

č. 124

Bruno Bandulet: Jak se vládne v Evropské unii

Rozsáhlejší a hlubší analýzy publikuje Občanský institut v řadě svých Studií. V tomto roce vyšla Studie č. 14. Autorem je Luis Larraín a tématem je Reforma penzijního systému v Chile.

Dalším z knižních titulů vydaných Občanským institutem je sborník Přednášky z politické filosofie, vycházející z cyklu seminářů “Politická filosofie pro občanskou společnost a svobodnou republiku”, který OI v letech 1997-1999 organizoval pro středoškolské učitele společenských věd. Autory jednotlivých statí jsou Michaela Freiová, Roman Joch, Michal Semín, Jaromír Žegklitz, Jiří Fuchs, Pavel Bratinka a Daniel Kroupa.

Michaela Freiová, Roman Joch i Jaromír Žegklitz často přispívali svými články do českých novin a časopisů (mj. MFDnes, Lidové noviny, Distance, Mezinárodní report, Domino-Fórum, Perspektivy, Prostor, Střední Evropa), vystupovali v rozhlasových pořadech BBC, Svobodné Evropy, Radiožurnálu, Proglasu, v televizních relacích na ČT a TV Nova. Byli častými hosty a řečníky na seminářích a konferencích, pořádaných jinými institucemi v České republice a zahraničí.

PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, KONFERENCE

Poslední dubnový pátek se v Trojském zámku uskutečnila v pořadí již třetí mezinárodní konference věnovaná bezpečnostním otázkám. Pořádal ji Pražský institut národní bezpečnosti ve spolupráci s Občanským institutem a washingtonským William J. Casey Institute of the Center for Security Policy a proběhla pod názvem Transatlantic Missile Defense and Security Cooperation. Po úvodním slovu Petra Vančury a zahajovacím projevu Chargé d´Affaires Velvyslanectví USA v Praze Stephena J. Coffeyho vystoupili v prvním panelu (“Present Missile Threat to Europe and the U.S.”) Robert Pfaltzgraff (profesor Security Studies, Fletcher School of Diplomacy, Tufts University) a Frank Gaffney, president Center for Security Policy. Druhý panel s názvem “European-U.S. Relationship in the Context of Alliance Security” zahrnoval příspěvky Holgera Mey (ředitel Institutu strategických studií v Bonnu), Williama F. Martina (bývalého náměstka amerického ministra energetiky) a Ramira Cibriana, velvyslance EU v České republice. Po hlavním projevu dne, jehož se zhostil Sir John Walker, bývalý šéf British Defence Intelligence Service, promluvili ve třetím panelu (“The Russian Threat”) bývalý sovětský disident Vladimir Bukovsky, profesorka moderních dějin Pařížské university Francoise Thom a pracovník britského Conflict Studies Research Centre James Sherr. V posledním panelu (“The Faltering Post-Communist Central Europe”) zazněly příspěvky Piotra Naimského, poradce polského premiéra pro otázky zahraniční politiky, dále pak předsedkyně budapešťského 20th Century Institute Marii Schmidt a konečně soudce Ústavního soudu ČR Vojtěcha Cepla. Konference byla zakončena závěrečným slovem Jaromíra Žegklitze.

Na přelomu května a června proběhl další z pravidelných seminářů Křesťanská perspektiva a svobodná společnost, které Občanský institut pořádá zejména pro vysokoškolské studenty společenských věd. Témata byla stejná jako v minulých letech, přednášející rovněž (Michaela Freiová, Jiří Fuchs, Roman Joch a Michal Semín), posluchači – stejně jako vždy předtím – zase noví.

Totožný seminář se konal v říjnu v Ostravě ve spolupráci s časopisem Konzervativní listí.

V květnu Občanský institut spolupořádal (s Hnutím Pro život ČR a s Asociací pro právní ochranu dětí a mládeže) seminář Krize současné rodiny. V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR promluvili poslanec Jiří Karas, Michaela Freiová, Lenka Kuřátková (sdružení Za dětský život), senátor Jiří Šenkýř, poslanec Marek Benda, nizozemský psycholog a psychoterapeut Gerard J. M. van den Aardweg a Ondřej Sláma (onkolog, Interní hematoonkologická klinika FN v Brně).

Koncem června se v bývalém kostele sv. Vavřince na Malé Straně konal seminář Minulost a perspektiva konzervativního myšlení a politiky v České republice, spojený s malou oslavou deseti let trvání OI. Zhruba 70 účastníků vyslechlo příspěvky Aleny Hromádkové, Rogera Scrutona, Pavla Bratinky a Petra Koláře.

V říjnu proběhl třídenní seminář na Erlebachově boudě v Krkonoších pod názvem Kapitalismus a pravice. Přednášeli Petr Bahník (Lipový kříž), Pavel Bartoš (vydavatel Občanských listů), Marcela Březinová (Fond ohrožených dětí), Alena Hromádková (Fakulta sociálních věd UK), Radomír Malý (Teologická fakulta JČU), Ján Pavlík (Liberální institut), Vít Skalský (Lipový kříž), Roman Joch a Michaela Freiová.

V listopadu se v zasedací místnosti klubu ODS v Poslanecké sněmovně Parlamentu uskutečnil seminář Občanská společnost versus politické strany: role občanské společnosti v moderních demokraciích, který pořádal Občanský institut společně s Nadací Konrada Adenauera. Za moderování Michala Semína na něm s přednáškami vystoupili Jan Holzer (Fakulta sociálních studií MU Brno), Rudolf Kučera (Fakulta sociálních věd UK Praha), Jiří Pehe (New York University Prague), Roman Joch (OI), Marek Benda (poslanec ODS) a David Rýc (předseda sdružení Mladí konzervativci).

V prosince proběhl v Senátu seminář, inspirovaný šedesátým výročím japonského útoku na Pearl Harbor a věnovaný otázce Jakou roli sehrává Amerika ve světě. Skeptičtějšího a spíše kritického hodnocení americké intervencionistické zahraniční politiky se “dopustili” Michal Semín a Josef Šíma (Liberální institut), v různé míře jim pak ve svých příspěvcích oponovali Jiří Schneider (ředitel odboru analýz a plánování MZV ČR), Michael Žantovský (předseda senátního Výboru pro zahraniční vztahy, obranu a bezpečnost), Pavel Bratinka (Euroffice Praha-Brusel, předseda správní rady OI) a Roman Joch.

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

(1.1.2001 – 31.12.2001, v Kč)

Příjmy:

zůstatek k 1.1.2001 1 097 432,97

dary 1 810 361,39

jednotlivci ČR 125 535

instituce ČR 485 370

instituce zahr. 1 199 456,39

prodej knih 76 507,05

úroky z běžného účtu 3 325,60

–––––––––––––––––––––––––––

celkem 2 987 627,01

Výdaje:

přednášky, semináře,

konference 156 936,14

publikace 274 269,90

čítárna 88 961,53

nájem 215 823

služby 54 206,80

mzdové náklady 1 077 857

daň z příjmu 70 710

zdrav. a úraz. pojištění 107 092

sociální daň 271 360

čisté mzdy 628 695

telefon 72 913,15

bankovní poplatky 14 882,70

provoz 317 953,54

–––––––––––––––––––––––––––

celkem 2 273 803,76

zůstatek k 31.12.2001 713 823,25

Poděkování za finanční podporu OI patří především následujícím institucím a jednotlivcům (uvedeni jsou dárci od 5 000,- Kč):

Earhart Foundation

High Car Training, v.o.s.

Wilbur Foundation

Alkona Invest CZ, a.s.

Eva Vorlíčková

Martina a Jiří Tomáškovi

Soletanche ČR, s.r.o.

Martin Straka

Petr Pithart

František Stejskal

Unismini-služby, s.r.o.

WME Data, a.s.

Asociace penzijních fondů ČR

Petr Hampl

Tomáš Ježek

Jiří Skalický

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?