Vyřídit Kaddáfího a stáhnout se

30.3.2011
Roman Joch

Udržení Kaddáfího u moci byť jen v části Libye by nyní znamenalo neúspěch Západu, následně ztrátu loajality našich spojenců a sympatizantů ve třetím světě a zajistilo by nám navíc i zaručeného nepřítele.

Ve středověké teorii války jednou ze sedmi podmínek její spravedlnosti byla spravedlivá příčina. Tu představovaly: a) sebeobrana, b) ochrana nevinných, c) potrestání velkého zla. Pod velkým zlem se rozuměly kanibalismus či přinášení lidských obětí.

A jak je to dnes se spravedlivým vedením války? Země, které lidská práva dodržují či se dodržovat snaží (stručně řečeno: my – Západ), mají právo intervenovat vůči režimům, které je masivně nedodržují, v důsledku čehož místnímu obyvatelstvu hrozí humanitární katastrofa. Mají právo intervenovat, nikoli však povinnost. Primární povinnost vlády je vždy jen vůči vlastním občanům.

Intervence v Libyi? Ukvapený nápad Je prozíravé a správné prosazovat zároveň své ideály (svobodu, lidská práva) i své zájmy (svobodu, bezpečnost, prosperitu). Politika prosazující pouze ideály, nikoli však zájmy, je naivní; ovšem ta prosazující pouze zájmy, nikoli však ideály, je cynická. Má-li stát za to vojenská intervence v zahraničí, jež si nutně vyžádá nemalé prostředky všech daňových poplatníků a životy některých (mnohých?) vojáků, měla by být v souladu se zájmy i s ideály zároveň.

Ve světě existuje spousta nespravedlivých režimů, pod nimiž jejich občané trpí; leč nelze očekávat, že my-Západ budeme intervenovat všude, že budeme vlastními intervencemi napravovat všechny křivdy světa. To by totiž bylo křivdou vůči našim daňovým poplatníkům a vojákům a nakonec by to bylo i proti našim zájmům, neboť kdybychom jednoho dne byli napadeni my, mohli bychom zjistit, že nemáme dost prostředků k sebeobraně či ochraně spojenců.

Kaddáfí před rokem 2003 přes třicet let sponzoroval protizápadní terorismus. Když však na podzim 2003 shledal osud Saddáma, přešel, tak řečeno, „na druhou stranu“. Pak už nebyl protizápadní a z mezinárodního hlediska nepředstavoval hrozbu. Byl to jedovatý had, leč od roku 2003 nikoli nepřátelský.

Měl Západ v Libyi intervenovat, aby pomohl povstalcům či zachránil Benghází? Nejsem si tím jist.
Za prvé, kdo jsou oni povstalci, kdo jsou jejich vůdcové, jaké mají názory? Jsou prozápadní? Když jim pomůžeme odstranit Kaddáfího, budou na naší straně? Pomohou nám v našich válkách? Pomohou nám v Afghánistánu?

Za druhé, je nesprávné ve světě vzbuzovat iluzi, že Západ – či především Západ – bude intervenovat ve všech humanitárních konfliktech. Západ nemůže hasit všechny požáry světa. Na to nemáme dost prostředků a vojáků. A navíc ty obranné prostředky, které máme, potřebujeme především pro obranu vlastní svobody, bezpečnosti a prosperity. To je naše hlavní povinnost vůči vlastním občanům.

Za třetí, Libye byla a je především problém arabského světa. Když Kaddáfí masakroval vlastní civilisty, mravní povinnost zasáhnout na ochranu arabských životů ležela především na ostatních arabských vládách. Co arabské země udělaly pro Araby v Libyi? Financovala snad Saúdská Arábie expediční sbor na ukončení násilí v Libyi? Iniciovala snad vznik takového expedičního sboru? A když se západní země rozhodly zasáhnout, slíbila snad – spolu s ostatními bohatými arabskými zeměmi – že tuto intervenci alespoň zaplatí? Proč to neudělala? A požadoval to od ní někdo? Události v Libyi byly a jsou selháním především vlád arabských.

A za čtvrté, v posledních pětačtyřiceti letech se stalo zvykem, že když je Západ ve válce a dříve nebo později dojde k prvním mrtvým a k prvním chybám (k nimž v každé válce nutně dříve či později dojde), podstatný segment západní levice přestane být loajální vůči svým zemím a svým vládám. Je to smutné, ale je to tak. Proto z ohledu na tento vnitropolitický aspekt – neloajalitu doma – by západní vlády k vojenským intervencím v zahraničí měly přistupovat, jen když je to pro naše ideály i zájmy zásadní.

Ze všech těchto důvodů, kdyby to bylo jen na mně, hlasoval bych proti intervenci v Libyi.
Poučit se z chyb válek proti Saddámu Husajnovi Jenže západní aliance se v Libyi rozhodla zasáhnout a tím se celá situace změnila. I kdyby zásah v Libyi předtím našim zájmem nebyl, nyní, v důsledku rozhodnutí Západu, se našim zájmem stal. A to přináší dva imperativy:

Za prvé, Česká republika má být loajální vůči spojencům. Je to v souladu s našimi ideály i zájmy. Kdybychom nebyli loajální vůči spojencům teď, jak bychom mohli očekávat, že oni budou loajální vůči nám v budoucnu?
A za druhé, když už se západní aliance rozhodla v Libyi intervenovat, hlavní otázkou dne už není situace v Libyi, nýbrž věrohodnost západní aliance.

Udržení Kaddáfího u moci byť jen v části Libye by nyní znamenalo neúspěch Západu, následně ztrátu loajality našich spojenců a sympatizantů ve třetím světě a zajistilo by nám navíc i zaručeného nepřítele na život a na smrt – Kaddáfího. Opakovala by se situace z Iráku v letech 1991 – 2003: úder proti Saddámovi, jeho porážka, leč ponechání u moci z něho -bez ohledu na to, čím byl předtím – učinilo zapřisáhlého protivníka. Jedovatého hada, který není vůči nám nepřátelský, lze nechat na pokoji. Když se však někdo rozhodne na jedovatého hada udeřit klackem, ať si je raději stoprocentně jist, že ho tím úderem vyřídí jednou provždy.

Nezničí-li Západ režim Kaddáfího poté, co vstoupil do války proti němu, ztratí věrohodnost a respekt ve světě. Tato ztráta následně povzbudí všechny světové protizápadní diktátory, oportunisty a potenciální agresory, čehož důsledkem bude konfliktů více, nikoli méně, a krvavějších. Neochota či neschopnost Západu vyřídit Kaddáfího nyní by v posledku mohla vést k humanitárním katastrofám větším a horším, než by byla bývala „jen“ zkáza Benghází. Rozhodl-li se jednou Západ jít do války, byť to rozhodnutí mohlo být ukvapené, nyní mu zbývá už jen jedna možnost: vítězství, definované jako exitus Kaddáfího režimu. A pak se z Libye rychle stáhnout.

Vyšlo 28.3. 2011 v Hospodářských novinách

Příspěvků : 4 - Vyřídit Kaddáfího a stáhnout se

 1. LLEWAP : 5.4.2011 v 11.45

  Kdyby Libye byla předním světovým producentem a exportérem mrkve v čele s plukovníkem Mrkví, pod jehož otrokářským bičem a hrozbou trestů smrti za nedostečný výkon na mrkvových plantážích úpí lid, tak nikoho nezajímá.

 2. Antonín Suchan : 3.4.2011 v 22.48

  Pane doktore, velice si vás vážím za vaše příspěvky a názory, se kterými se velmi ztotožňuji. Tento váš příspěvek je velmi pravdivý a myslím, že arabský, potažmo muslimský svět vždy respektoval už od středověku jen sílu Západu a jeho převahu. Myslím, že by tohle vše v Lybii rychle ukončila fyzická likvidace Kadáfího při první vhodné příležitosti.
  Proč váhat, Arabové nás nebudou mít o nic víc, nebo míň rádi. Nenávidí nás stejně. Je to jiný svět, my též respektujeme jejich středověké zvyklosti.

 3. michal : 3.4.2011 v 22.39

  ..není jen střelba na oslavu.je to i v dalším hra, tanec…jako v našem středověku.noblesa elegance i při podřezávání protivníka, resp. zrádce.jsou na to i filmové dokumenty, jeden bratr podřezaného (tedy “ovce”, nečlověka) na kameru si stěžoval, že nůž byl tupý.věru podstatná okolnost. tak i diktátor diktuje jen pro svoji autoritu, věhlas, slávu, vítěznost, úspěch. je tam stále živý uplynulý milion let lidstva, kdy šéf byl nejlepší lovec kořisti i konkurentů. tak i David nechá zabít manžela Batšeby, nemohl jinak, batšeb mohl mít tucet, ale pokořit v oblibě rostoucího konkurenta, musel. jinak nejednota, konflikt ve vlastních řadách, konec národa i kmene. v evropské tradici ještě ve válce severu proti jihu se na velitele neútočilo, velitel záruka pořádku, prevence chaosu, možnost rozumně i ustoupit.proto i jeho nápadná uniforma. to je ale ve zbytku světa novota, tam dodnes rozhodují reprezentace. dezerce v Iráqu doložily dobře. u hadů tedy opravdu jen hlava, zbytek za námahu nestojí.

 4. pan Contras : 3.4.2011 v 19.40

  až jim stejně jako Němcům za Adolfa začnou padat na hlavy bomby, protože včas neusilovali poslat do tepláků (nebo na šibenici) ty, kteří jejich země uvrtali do dobyvačných a loupeživých válek.

Napsat komentář k michal Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?