Výbor pro pošlapání práv a svobod rodičů

11.5.2008
Roman Joch

Vládní Výbor pro práva dítěte navrhl legislativní zákaz fyzických trestů dětí. Co k tomu říci?

Zaprvé, členové Výboru si myslí, že občané této země jsou totální idioti neschopni rozlišit sadistické týrání od výchovného pohlavku a proto je nutné zakázat vše. Členové Výboru jsou tudíž nadutí nabobové elitářského snobismu, kteří pohrdají rodiči v této zemi, jež jsou ve své většině rozumní a slušní lidé.

Zadruhé, členové Výboru jsou extrémně netolerantní a agresivní. Svůj osobní názor na správnou výchovu dětí chtějí vnucovat rodičům všem. Podle Nové Levice a Rousseaua se člověk rodí jako ušlechtilý divoch a pak jej zkazí civilizace. Podle konzervativců se dítě rodí jako barbar a zušlechtí jej civilizace. Ti první navrhují lhostejnou výchovu umožňující vyjádření pocitů a hýčkání tužeb dítěte, my druzí klademe důraz na výchovu vedoucí k disciplíně a sebeovládání. Ale ať už má pravdu kdokoli, nikdy by mě nenapadlo vnucovat jiným rodičům názory své. Vychovávat své děti podle svého svědomí je totiž základním právem rodičů (s výjimkou onoho sadistického týrání, které je již nyní správně zakázáno). Odmítají někteří rodiče fyzické tresty pro děti? Je to jejich právo. Považují je jiní rodiče za užitečné? Je to rovněž jejich právo. Zákonem vnucovat jeden či druhý model rodičům všem je projevem nenávisti ke svobodné společnosti a pluralitě názorů.

Zatřetí, je to pokus o usurpaci práv občanů ze strany byrokratů. Náš režim je založen na přirozených právech člověka a delegaci moci. Některé kompetence občané státu delegovali – např. trestání zločinců (nikdo nemá právo soukromě trestat zločince; to je legitimní pravomoc státu) – jiné však státu nedelegovali a ponechali si je jako svá přirozená práva. Jsou to práva týkající se svobody svědomí, např. náboženské svobody, svobody myšlení, či svobody vychovávat své děti podle svého přesvědčení. Zákon, který by katolíkům zakazoval svátosti, protestantům Bibli, židům jarmulky, či ateistům věřit, že Bůh neexistuje, by byl nelegitimní a tudíž neplatný. Stejně jako zákon, jenž by rodičům zakazoval pohlavky a plácnutí na zadek. A v momentu, kdyby první katolík, protestant, žid, ateista či rodič byli za porušení toho nelegitimního zákona potrestáni, režim by ztrácel legitimitu a rebelie by byla oprávněnou.

Začtvrté, většina lidí v této zemi má zdravý selský rozum a proto onen návrh Parlamentem neprojde. Přesto bychom nad ním neměli mávnout rukou, že to jen pár pošuků plácá nesmysly. Když návrh neprojde vládou nebo Parlamentem, členové Výboru mají být odvoláni a nahrazeni novými. Těmi, kdo chápou, že posláním lidsko-právních výborů je chránit práva reálná, ta v ústavní Listině práv a svobod; nikoli maoisticky provádět Velkou kulturní revoluci, svévolně dekretovat pseudopráva („právo“ spratka nedostat na zadek) a pošlapávat práva skutečná (právo rodičů vychovat ze svého spratka civilizovaného člověka i s použitím pásku či vařečky).

Naše práva a svobody jsou příliš vzácnou věcí, než abychom je vydali v plen hrstce ideologických maniaků.

Publikováno na www.tyden.cz 25. dubna 2008

Příspěvků : 6 - Výbor pro pošlapání práv a svobod rodičů

 1. Michal Kretschmer : 30.5.2008 v 15.20

  Onen zmíněný Výbor zločinných ideologů byl někým (Stehlíkovou?) jmenován s jasným záměrem škodit zdravému životu v ČR. Ty lidi nestačí jen odvolat, je třeba odvolat i toho, kdo takový výbor ustanovil a jmenoval.

 2. Didi Haifa : 20.5.2008 v 19.51

  Každý nový návrh přináší klady i zápory, leč většinou se jedná o politický biznis, který musí být vykrytý nabídkou tržní poptávky. Žalobník”…..protože nedokážete rodičové vychovávat děti tak jak “my” potřebujem, tak je vychovávat nebudete. O to “my” se postaráme.Husákovy děti dospěli do Kristových let a pro nás je těžké s nimi hnout. My tu potřebujeme takové lidi, kteří by nám zobali z ruky a tancovali tak jak “my” budeme pískat. My pomocí nich převychováme i Vás……My jsme si naplánovali 4 eu zony (Amer…,Afro…,Asia….,Jurop…)My budeme Vaší autoritou a Vašimi bohy. Pakli nás budete respekt. a poslouchat nezničíme Vás hned…..”Označíme-li jednou Pravdu za spekulaci, přestane pravda existovat. Odmítneme-li nejvyžší autoritu, odmítneme s ní i právo na svobodu. Svým nezájmem a odmítáním se dostáváme k vlastnímu sebezničení. Přestáváme-li být chtěnou a milovanou autoritou vlastním dětem stáváme se nahraditelnou věcí. Vše psáno v bibli.V úctě Didi Haifa

 3. richard : 20.5.2008 v 14.00

  Většina lidí u nás ( a i v Evropě) možná opravdu ještě má ten zdravý selský rozum, ale ve vládách a parlamentech již zasedají právě ti ideologičtí maniaci a vybrat si ve volbách je obtížné, například v GB mezi multikultůrou konservativců a Labour Party není rozdíl, EU provádí řízenou islamisaci kontinetu, ač většina obyvatelstva to odmítá, formálně euroskeptická ODS po volbách přčinlivě obrátila a zaujala stejný názor, jako otevřeně eurohujerská ČSSD atd. atd.
  Vzpomeňte na tu ochotu s jakou parlament schválil homosexuální manželství:))) a řadu podobných věcí. Takže se obávám, že ideomaniaci ten absolutní zákaz fysicjkých trestů prosadí přes odpor veřejnosti, oni totiž dobře vědí proč to dělají, proč kurví svému národu jeho děti, jeho budoucnost:)))

 4. less than zero : 13.5.2008 v 9.56

  řekl bych to tak, civilizace nikoho neskazí, ani nikoho nevychová, civilizaci je každý jednotlivec lhostejný… je to falešná dichotomie, civilizovaný člověk není to samé jako člověk, který se chová k ostatním slušně…umět číst jíst příborem získat řidičský průkaz, atp neznamená automaticky svatozář nad hlavou…

  zastánci fyzických trestů vždycky mluví o výchovném pohlavku, a jeho účelu, a nemůžeme jim nepřiznat určitou míru oprávněného nároku…

  problém nastává, když někdo do výchovy dítěte plete třeba jeho známky na vysvědčení, jakoby to byli objektivní hodnoty něčího úsěchu nebo prohry ve výchově. Je otázka jestli je řešením paušální zákaz fyzických trestů, myslím si, že rodiče by měli být vyjmutí ze zákona…

  použiji demagogii a řeknu, že dříve v historii, když mohli být děti trestané jakýmkoli přídělem pohlavků a jiných ran, svět se nevyhnul a nezabránil, věcem jako je holocaust…takže není o nic míň demagogické, když zastánci fyzických trestů pro děti, tvrdí, že se svět stane neobyvatelným, když zakážeme rodičům(a nejen jim) fyzicky trestat děti…

  každý zákaz pohlavku, každý pohlavek je jen dalším znakem prohry…

 5. Vilém : 13.5.2008 v 0.54

  Nebyla v duchu tohoto zrůdného textu vlastně naší demokratickou revolucí pošlapána práva členů StB a KSČ vychovávat české občany? Nejsou falešné snahy založit v ČR práva a svobody jen patologickým výplodem blouznivých idealistů stavějících se na odpor proti zavedeným tradicím? Nejsou vůbec lidská práva výplodem byrokratického formalismu, který brání přirozenému prosazení násilí, které jeho stoupenci mohou právem svobodné volby uplatňovat?
  Možná by i pan Joch a další úchylní hlasatelé svobodné volby násilí měli dostat pořádný nářez. Jen nechápu, proč se pan Joch dožaduje tolerance? Pokud členové výboru mají sklon k netoleranci, je to jejich právo a neexistuje žádný titul, který by pana Jocha opravňoval k hýkání proti jejich svobodné volbě.

 6. jh : 13.5.2008 v 0.18

  Argumentace článku je jasná jako facka. Obávám se, že Jochem navržené “vyfackování” členů Výboru (mají být odvoláni…) zůstane jen zbožným přáním. Nejsem si také jist, zda do budoucna podobnou pitomost Parlament nepodpoří?!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?