Viceprezidentská velezrada?

27.7.2006
Roman Joch

Bývalý americký viceprezident Al Gore (viceprezident v letech 1993-2001) prohlásil letos v únoru na ekonomickém fóru v Džiddě v Saudské Arábii: „…vláda Spojených států po 11. září strašným způsobem porušovala práva Arabů… Ve Spojených státech byli náhodně vybraní Arabové zavírání do vězení a drženi za neodpustitelných podmínek…“
S trochou nadsázky můžeme říci: byly doby – ušlechtilé, konzervativní – kdy se tomu, co spáchal Gore, říkalo velezrada. A za velezradu se šlo ke zdi.


Nebo snad ne? Nedopustil se bývalý viceprezident velezrady? Americká ústava definuje velezradu jako poskytování pomoci či povzbuzení nepřátelům v době války. A Gorova slova, hanící Ameriku, přece nepřátelům povzbuzení poskytla, nebo ne? No, nikoli zřejmě ve smyslu velezrady, ale přesto: Gore nezodpovědně a hystericky poplival vlastní zemi v zahraničí, v cizině, odkud pocházela většina sebevražedných atentátníků z 11. září, kde nábožensko-politický vahhábistický establishment sympatizuje s nepřáteli Západu a kde za konverzi ke křesťanství či účast na křesťanské bohoslužbě hrozí trest smrti. Tedy i když nikoli velezrádné, hanebné to bylo každopádně.


Je však nepředstavitelné a bezprecedentní, aby se bývalý viceprezident dopustil velezrady, anebo byl za ní souzen? Historicky posuzováno, nikoli. Mnozí viceprezidenti totiž byli tak blízko pozice nejvyšší – dělil je od ní jen jediný krůček -, a když se pak prezidenty nestali, frustrace to musela být mimořádná. Až taková, že je následně vedla až k…


Aaron Burr získal v prezidentských volbách v roce 1800 stejný počet hlasů volitelů jako Thomas Jefferson. Až Sněmovna reprezentantů rozhodla, že prezidentem bude Jefferson; Burr se stal viceprezidentem. Jeho vztahy s Jeffersonem byly na bodu mrazu. V roce 1804 zabil v souboji Alexandra Hamiltona, vůdce opoziční Federalistické strany, bývalého ministra financí za prezidenta George Washingtona, hlavního iniciátora americké ústavy a autora většiny Listů federalistů. Vice-prezidentský mandát nenáviděnému Burrovi skončil v roce 1805 – on pak na jihozápadě tehdejších Spojených států začal verbovat armádu. Jedni tvrdili, ž chtěl svrhnout americkou vládu či odtrhnout některé státy; jiní, že chtěl vybudovat vlastní říši na území tehdy španělského Mexika. Byl obviněn z velezrady a postaven před soud. Nakonec byl obžaloby zproštěn, neboť mu nebylo dokázáno, že se chtěl obrátit proti Spojeným státům.


John Calhoun byl přední myslitel, státník a politik amerického otrokářského Jihu. Byl viceprezidentem v letech 1825-29 za prezidenta Johna Quincy Adamse a opět v letech 1829-33 za prezidenta Andrewa Jacksona. V roce 1832 Calhounův stát Jižná Karolína přišel s doktrínou nulifikace, jež tvrdila, že kterýkoli federální zákon, který se nelíbí nějakému členskému státu Unie – anebo jej ten stát považuje za protiústavní – může onen stát na svém území nulifikovat, tj. zrušit jeho platnost. Stát Jižní Karolína se odvolával na politicko-ústavní traktát neznámého autora z roku 1828, který argumentoval, že členský stát Unie může federální zákony nejen nulifikovat, ale o své vůli i vystoupit z Unie. Prezident Jackson prohlásil, že stát Jižní Karolína se ocitl na hranici vzpoury a velezrady a on sám – bývalý generál – bude pochodovat v čele armády do Jižní Karolíny a pověsí každého, kdo by chtěl porušit jakýkoli federální zákon. V zápětí se zjistilo, že onen traktát, na který se Jižní Karolína odvolávala, sepsal John Calhoun, viceprezident Spojených státu. Na vánočním večírku v roce 1832 se Jackson podíval Calhounovi zpříma do očí a pronesl přípitek „Na naši federální Unii – musí být zachována!“ Calhoun odvětil: „Na Unii – jež jest hned po svobodě nejdražší!“ Calhoun už na viceprezidenta nekandidoval, ale stal se poslancem a senátorem za Jižní Karolínu. A předním obhájcem otrokářství a práva jižanských států na vystoupení z Unie. Calhoun měl tu smůlu, že v té době ještě žil starý James Madison, hlavní autor americké ústavy, který vehementně popíral, že by stát měl právo nulifikovat federální zákony, anebo jednostranně vystoupit z Unie. Podle Madisona by právo státu jednostranně vystoupit z americké Unie bylo ekvivalentem údajného ústavního práva (n-1) států Unie svévolně vykopnout z Unie onen jeden stát, což by ale bylo evidentně absurdní a protiústavní. Podle Madisona stát měl právo vystoupit z Unie jen po dohodě se státy ostatními. A prezident Jackson? Ačkoli sám Jižan a otrokář, do smrti litoval, že Calhouna nepověsil.


Jižní Karolína byl první stát, který v prosinci 1860 – po zvolení Abrahama Lincolna prezidentem – z Unie vystoupil. Pak ji následovali ostatní státy jižanské a vznik jejich Konfederace. Prezident Lincoln však trval na tom, co předtím zastávali Madison a Jackson, totiž že stát nemůže svévolně z Unie vystoupit a tedy vytvoření jižanské Konfederace je jednou velkou, monumentální rebelií na území Spojených států a aktem gigantické velezrady. Válka Severu proti Jihu začala. A tím se dostáváme k dalšímu viceprezidentovi Spojených států, shodou okolností tomu nejmladšímu v dějinách USA. Byl viceprezidentem v letech 1857-61 a když byl zvolen, bylo mu 35 let, což je nejnižší možný věk pro prezidenta i viceprezidenta. Jmenoval se John Breckinridge a byl z Kentucky. Čtyři roky byl viceprezidentem USA, pak v roce 1860 dokonce kandidoval – za jižanské demokraty – na prezidenta. Umístil se jako druhý, hned po republikánovi Abrahamu Lincolnovi, narozeném rovněž v Kentucky. Breckinridge se tudíž prezidentem USA nestal – zato se však stal generálem jižanské Konfederace! Člověk, který byl viceprezidentem USA, který kandidoval na prezidenta USA a v kolegiu volitelů skončil jako druhý (stejně jako Gore), pak velel jednotkám, jež stříleli na vlajku a i vojáky USA! Dokonce na ně střílel on sám… Na konci války emigroval přes Kubu do Británie, neboť se obával, že bude za svou velezradu popraven. Ostatní vůdcové a generálové jižanské Konfederace alespoň mohli tvrdit, že se domnívali, že žádné velezrady se nedopustili, neboť byli přesvědčeni, že stát má právo jednostranně vystoupit z Unie a když jejich státy vystoupily, oni byli loajální vůči nim (jako např. Robert Lee z Virginie). Jenomže stát Kentucky z Unie nevystoupil, a tedy Breckinridge neměl ani možnost této obhajoby. Do USA a Kentucky se vrátil až v roce 1868, po generální amnestii. Do politiky již nevstoupil, věnoval se právnické kariéře. Což – stejně jako mnoho případů předtím i potom – dokazuje, že advokacie je posledním útočištěm darebáků.


Vidíme tedy, že několik viceprezidentů USA se octlo na hranici velezrady – a někteří z nich dokonce tuto hranici i překročili! Al Gore je tedy v „dobré“ společnosti.


Srovnání Ala Gora s Johnem Breckinridgem nás logicky vede ke srovnání George W. Bushe s… Abrahamem Lincolnem! Lincoln byl proti otroctví, ale byl si vědom, že tehdejší ústava USA mu jako presidentovi nedovolovala zakázat či ohrozit otroctví na území těch států Unie, které otroctví chtěly. Celý spor se tudíž vedl o to, zda se má otroctví šířit dál na západ do teritorií, kde nové státy Unie vzniknou. Lincoln a republikáni tvrdili, že nikoli, severní demokraté, že se tam šířit může, a jižanští demokraté, že se tam dokonce šířit musí. Zvolení Lincolna znamenalo konec šíření otroctví dále, tam, kde ještě nebylo, a jeho tolerování jen tam, kde již bylo. To však jižanští otrokáři nesnesli. Než aby se s tím smířili, raději rozbili USA a snažili se vytvořit jižanskou Konfederaci, jež by otrokářství šířila dál, na jih od Rio Grande a kolem Karibiku. Za této situace se Lincoln rozhodl: „To ne, to raději válka. Nemáte ústavní právo na jednostranné vystoupení z Unie a nemáte morální a existenciální právo na další šíření otroctví. Dříve či později budeme muset s vámi o této otázce bojovat, bojujme tedy raději teď a hned!“


Odpůrci vytýkali Lincolnovi, že místo aby se smířil s vystoupením části států z Unie, raději preferoval válku; a občanská práva mnohých politických odpůrců suspendoval. Lincoln však věděl, že zachování Unie a dočasné omezení práv jejích odpůrců je nutným předpokladem zachování svobodné politické společnosti a zmezení dalšího šíření velkého zla, jímž byly otrokářský systém a otroctví.


Ve válce proti islamistickému džihádismu po 11. září 2001 mnozí odpůrci Georgi W. Bushovi vytýkají, že se dopustil agrese vůči mnoha zemím, a suspendoval občanská práva podezřelých z terorismu. On však ví, že svržení režimů, jež terorismus aktivně podporovaly, jakož i porážka terorismu a džihádismu coby vlny budoucnosti, jsou nutným předpokladem míru, bezpečí a svobody stamilionů obyvatel této planety. Porážka terorismu, změna režimů mnoha zemí i za cenu intervence v nich, a dočasná internace teroristů jsou tím, co míru se svobodou předcházet musí. Bez nich by byl buď mír bez svobody, tj. mír hřbitova, anebo svoboda v ohrožení bez míru, tj. permanentní válka zmenšujícího se svobodného světa s tyrany a teroristy. „To ne, dříve či později budeme muset s vámi – stoupenci teroru a terorismu – o této otázce bojovat, bojujme tedy raději teď a hned!“


Ano, Al Gore – v Saudské Arábii – vytýká Georgi W. Bushovi, že přepadl několik zemí, svrhl jejich tyranské a terorismus podporující režimy a internoval několik podezřelých Arabů; stejně jako John Breckenridge – ve vojenském táboru otrokářské Konfederace – vytýkal Abrahamu Lincolnovi, že pošlapal právo jižanských států na nezávislost a vystoupení z Unie, ale i internoval stoupence Konfederace. Jakož i emancipoval „majetek“ otrokářů. Proto jedinou výtkou vůči Bushovi, již Gore v Džiddě opomněl, zřejmě byla ta, že Bush si dovolil tu drzost emancipovat afgánské ženy od burky.


A potlesk, který by Gore získal od přítomných saudských vahhábistů, by byl ohromný – a ohromující (to byl stejně). Srovnatelný snad jen s potleskem, jenž by Gore získal – a i získal – v těch nejkalnějších močálech extrémní levice, kde šílenství a žlutá horečka panují. Smutné jen je, že tyto močály se pomalu stávají hlavním proudem celé západní levice. Hlavním proudem v Saudské Arábii jsou již dávno.

Příspěvků : 29 - Viceprezidentská velezrada?

 1. Lukas : 28.7.2006 v 18.39

  Nejprve k Alu Goreovi. Není ironické, že Občanský institut, který hlásá podporu ideálům osobní svobody včetně svobody slova, upírá toto právo svému ideovému odpůrci? Arabští i jiní vězni držení na Guantanámu jsou nepopiratelně o svá práva ochuzeni. Ostatně touto kauzou se zabýval i Nejvyšší soud Spojených států a neuznal legalitu tribunálů zřízených administrativou George W. Bushe. Nehledě na kritický postoj OSN. O pravdivosti Goreova výroku tudíž není žádných pochybností.
  A co se velezrady týče, sám pan Joch cituje americkou ústavu, která ji definuje jako „poskytování pomoci či povzbuzení nepřátelům v době války“. Pokud se nepletu, tak oficiální vyhlášení války musí být odsouhlaseno kongresem Spojených států. Kdy se tak naposledy stalo? Bezpečně před 11. zářím 2001… Proto vůbec zmínění jména Ala Gorea v souvislosti s vlastizradou je krutá rána pod pás, nestojící na žádném právním podkladu.
  Jediné s čím se dá vzdáleně a v přeneseném smyslu s p. Jochem souhlasit je jeho zmínka o frustraci Ala Gorea po prohraných volbách. Já osobně bych byl také velice frustrován, kdybych ve volbách získal jasnou většinu hlasů a přesto bych prohrál, díky nedokonalostem ve volebnímu systému USA (nemluvě o rozporuplnostech kolem zastaveného přepočítávání hlasů na Floridě).
  A na závěr jsem si nechal příměr Abrahama Lincolna s Georgem W. Bushem. Tyto dva muže spojuje snad jen stranická příslušnost. Je smutné jakou cestu vykonala Republikánská strana za oněch 142 let, které uplynuly od smrti Abrahama Lincolna. Zatímco on se snažil zpřístupnit občanská práva pro co nejširší skupinu obyvatel i za cenu ozbrojeného konfliktu, GWB, kvůli ozbrojenému konfliktu, je schopen pošlapat práva svých spoluobčanů – ať již se jedná o odposlechy či jiná opatření v „Patriotském“ zákonu. To, že se zaštiťuje ochranou svobody a světové demokracie je jen krutou ironií…

 2. Vašek : 28.7.2006 v 17.46

  No koukam, ze je tady zase plodna diskuze… OK by si mel vyjasnit vyrokovou logiku a vztahy mezi vyroky, hlavne implikaci. Jestlize tvrdime(a vubec to nemusi byt pravda), ze vetsina veznenych pro podezreni z terorismu jsou arabove, znamena to toto: “Ve skupine lidi veznenych pro podezreni z terorismu je vice arabu nez jinych lidi.” NEznamena to ze : “Vetsina arabu je ve vezeni pro podezreni z terorismu ” ani ze: “Vetsina arabu provadi terorismus”
  Usa vezni nekolik arabu nikoli proto, ze jsou araby, ale z duvodu podezreni z terorismu. A byla by hloupost to tak nedelat pouze proto, ze se jedna o araby. Pripomina mi to scenku, kterou jsem nedavno videl. V supermarketu chytili roma, ktery neco ukradl a ten se hajil nikoli tak, ze je neviny, ale na svou obhajobu stale rikal ze je rom a ze ho diskriminuji. OK mi svou argumentaci pripomina Slacalka, desim se dne, kdy zminovany anarchista objevi tyhle stranky(jestli se uz nestalo a nepublikuje pod jinym jmenem).
  Vileme, nechapu Vas. Ze se nekdo prehledne a unikne mu jemna souvislost s textu je celkem normalni. Ale pokud je na ni upozornen a stale hlasa, ze text o necem je, kdyz o tom evidentne neni, tak mi to prijde celkem zvlastni.

 3. Vilém Gutfreund : 28.7.2006 v 16.24

  Je možné, že pan Joch prostě jen bezdůvodně začal psát o velezradě a ani si neuvědomil, že současně začal psát o Gorovi, nebo začal mluvit o Gorovi, a neuvědomil si, že začal mluvit o velezradě, ačkoli spolu Gore a velezrada ani sebeméně nesouvisejí a pan Joch nic takového ani nenaznačoval, jen prostě shodou okolností se mu sešli v jednom článku…

 4. RJ : 28.7.2006 v 15.20

  V skutku, v případě Ondřeje Kartáka to vážně dost dobře nejde, aby byl antisemitou…

 5. Contras : 28.7.2006 v 15.12

  Ještě bych doplnil, že se mi samozřejmě nelíbí terorismus a proto by v boji se sionistickými okupanty neměli používat jejich metod – totiž vraždění civilistů.

 6. Contras : 28.7.2006 v 15.09

  Nikoliv antisemita (to v mém případě dost dobře nejde), ale antisionista. Kdyby sionisté opravdu znali proroctví (zejména Danielovo a Aggeovo), věděli by, že
  a) Syn Davidův přijde do druhého chrámu a už tedy přišel;
  b) po zpustošení tohoto chrámu ” až do skonání a konce potrvá to zpuštění”. (Dan 9, 27).

  Přeju tedy arabáčům, aby s tím zločineckým sionistickým režimem skoncovali.

 7. RJ : 28.7.2006 v 14.31

  Pan Gutfreund evidentně neumí číst (explicitně uvádím, že Gore sice jednal hanebně, ale z ústavního hlediska se velezrady nedopustil – stejně jako Burr či Calhoun; jen Breckinridge je sporný); a Ondřej Karták je evidentně vedle. Bush na ovládnutí USA Izraelem spolupracuje asi tak, jako Wilson či F.D. Roosevelt spolupracovali na ovládnutí USA Velkou Británií; Truman na ovládnutí USA Řeckem, Tureckem, západní Evropou a Jižní Koreou;, Kennedy, Johnson a Nixon na ovládnutí USA Jižním Vietnamem; Ronald Reagan na ovládnutí USA lidmi z komunismem porobených zemí a národů ve střední Evropě, jakož i grenadskými antikomunisty; G.H.W. Bush na ovládnutí USA Kuvajtem; či Clinton na ovládnutí USA Kosovem. Věznit Araba jen proto, že je Arab, je nesmyslné, nesprávné a kontraproduktivní. Internovat podezřelého z terorism kvůli tomu, že je podezřelý z terorismu, je racionální, odpovědné a správné, i když ten dotyčný je Arab. Je však faktem, že těch podezřelých z terorismu – jakož i teroristů -, je momentálně více Arabů či moslimů obecně, než ostatních. To je konstatování reality. Kdyby zemi (jakoukoli) zasáhla epidemie úroků IRA proti britským cílům (institucím, firmám, jednotlivcům), pak je racionální zaměřit se na etnické Iry a monitorovat irské puby a hospody. Naopak, bylo by iracionální monitorovat turecké restaurace, kebab-stánky, či zatýkat Turky.
  Jo, ale milého Ondřeje logika a racionalita nezajímají, hlavně když si může zanadávat na Židy, neboť Ondříček je takový malý, roztomilý, muzicírující antisemita.

 8. OK : 28.7.2006 v 11.09

  Pane Joch, není spíše velezradou to, že Bush a spol spolupracují na ovládání USA cizí mocností, tj. sionistickým, rasistickým a zločineckým statem Izraelem a jeho posluhovači?
  JInak se domnívám, že zatknout a věznit někoho proto, že je Arab je prostě rasismus a antisemtismus. Předpokládám, že kdyby nějaký stát nepřátelské židy pozavíral za ostantý drát, začal byste řvát, jaký je to ohavný antisemitismus. Hlat, všichni jsme si rovni, zejména pak někteří.

 9. Vilém Gutfreund : 27.7.2006 v 19.42

  Pan Joch podloudně asociuje Gora s velezradou, ačkoli dobře ví, že USA se ani nenacházejí formálně ve válce, a ani kdyby se v ní nacházely, nemohla by jeho oprávěnná kritika znamenat velezradu.

  K čemu ve skutečnosti dochází? K velezradě na hodnotách západní civilizace a návratu kmenového myšlení pod patronací Bushe a ohromné skupiny pravičáků včetně pana Jocha. Velezrada hodnot západní civilizace spočívá v tom, že se vzdáváme obecně uplatnitelných způsobů jednání a místo toho je nahrazujeme identitní politikou – dělají to USA, takže je to správné. Někdo USA kritizuje – VELEZRADA!!! Někdo je mučen – to nevadí, je to přeci Arab, hlavně o tom nemluvme.

  Doufejme že se to neobrátí a podobně se nebude mlčet o mučení dnešních mučitelů.

 10. Pavel : 27.7.2006 v 13.18

  ale už i na Balkáně, kde působí wahhabitští kazatelé, wahhabitští bojovníci, financovaní z wahhabitských petrodolarů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?