V Jihlavě se uskutečnila konference “Mediální etika a svobodná společnost na prahu 21. století”

25.11.2005
Vojtěch Belling

Akce se uskutečnila v bývalém dominikánském klášteře v Jihlavě – dnešním hotelu Gustav Mahler ve dnech 17. – 20. listopadu 2005. Zúčastnila se jí celá řada novinářů a odborníků na média, studentů a interesované veřejnosti v celkovém počtu 50 osob. Prvního dne veče vystoupil Jan Šmíd, šéfredaktor měsíčníků Agora, který se věnoval vztahu novinářů a politiky. V následujícím dni si posluchači vyslechli v dopoledním bloku přednášku Viktora Mecy z FSV UK o vlivu médií na neverbální prezentaci politiků a Lenky W. Císařové z FSS MU o aktuální otázce vztahu veřejnoprávní politiky a politické reprezentace. V odpolední bloku vystoupil šéfkomentátor Hospodářských novin Tomáš Němeček k tématu vlivu médií na chování českých politiků po roce 1989. Druhý den konference byl zakončen příspěvkem ředitele OI Romana Jocha o roli médií ve svobodné společnosti.
Tématem sobotního dopoledního panelu byla etika v českých a středoevropských médií. Se zajímavým vhledem do slovenského světa seznámil účastníky šéfredaktor slovenského časopisu Týždeň Štefan Hríb, na nějž navázal vedoucí ekonomické rubriky Respektu Marek Hudema a redaktor zahraniční rubriky MF Dnes Daniel Anýž. Oba posledně zmiňovaní hovořili o vztahu etiky a politiky v současných českých médiích. Dopolední blok byl zasvěcen názorové orientaci dnešních médií. Jaromír Volek z FSS MU hovořil o politické orientaci českých novinářů v polistopadové éře a Roman Joch vystoupil s příspěvkem o hodnotově-politickém názoru současných amerických médií.
Závěrečná část konference se odehrála v neděli 20. listopadu. Po mši sv. následovaly dva poslední příspěvky. Čel zahraniční redakce České televize Matyáš Zrno přednesl referát o politickém vystupování v médiích. Poslední příspěvek konference přednesený analytikem Občanského institutu Vojtěchem Bellingem ze zaobíral diskursem politické korektnosti v dnešních západních médiích.
Součástí každého bloku byla diskuse, v níž spolu debatovali jednotliví panelisté, novináři i odborníci a rovněž účastníci. Z diskuse mj. vyplynula odlišnost názoru na vztah médií a politiky, a především na otázku veřejnoprávních médií i mezi jednotlivými řečníky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?