USA: proč mezi akademiky převažují liberálové?

16.3.2011

Autoři knihy “The Still Divided Academy” zkoumali na vzorku 4000 studentů a profesorů v USA, zda jsou univerzity opravdu baštou levice. Studie na vzorku akademiků narozených před rokem 1945, mezi lety 1945-1955 a po roce 1955 potvrdila, že čím mladší akademici, tím jsou liberálnější ve společenských otázkách, ale zároveň více podporují malý stát a volný trh. Studie je zdrženlivá k tvrzení konservativců, že jsou na univerzitách ostrakizováni a profesoři vnucují levicové pohledy studentům. Potvrdila ale, že konservativní profesoři mají velký problém s publikováním knih a textů v odborných časopisech, což tvoří významnou část jejich hodnocení. Ze skoro pěti set knih, publikovaných Harvard University Press v uplynulých deseti letech, jich bylo konservativních nebo klasicky liberálních jen deset. Převahu levice ve společenských vědách způsobuje i to, že konservativní studenti se srovnatelnými výsledky jako liberálové mnohem častěji odcházejí po škole pracovat, zatímco liberálové častěji pokračují v doktorandském studiu.

Komentáře nejsou povoleny.

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?