Švédsko: laboratoř postmoderny

9.11.2018

Skandinávská země, která v roce 2000 zbavila luterskou církev jejího výsadního postavení a v níž přes 30% obyvatel představují osoby zahraničního původu (buď narozené v cizině nebo narozené rodičům cizího původu), kráčí mílovými krok na cestě k multikulturalismu. Průzkum prestižního think-tanku Pew Research odhalil, že 80% Švédů je otevřeno myšlence, že členem jejich rodiny bude muslim, což je společně s Nizozemskem, Norskem a Dánskem nejvíce v Evropě. Pro 84% obyvatel severské země navíc neznamená křesťanství relevantní faktor pro sdílení národní identity, pokud tedy tento pojem vzbuzující obavy z “kulturního šovinismu” ve Švédsku vůbec obstojí. Ostatně pouze 26% Švédů zastává přesvědčení o nadřazenosti jejich vlastní kultury, což je znatelně méně než třeba v sousedním Norsku (58%) a dokonce ve Finsku (49%). Tento faktor je zvláště pozoruhodný, vezmeme-li v úvahu švédskou politickou a kulturní dominanci ve skandinávském prostoru v uplynulých staletích. Také v hodnotových otázkách je Švédsko jednoznačně postmoderní zemí. V celé Evropě stojí na špici co do společenské akceptace stejnopohlavních manželství (88%), které lze dokonce uzavírat před oltářem švédské luterské církve. Stejně tak není v Evropě země, kde by větší počet obyvatel schvaloval legální interrupce (94%), což převyšuje i počet respondentů, kteří kladně odpověděli ve výrazně sekulární České republice. Na rozdíl od pravoslavných států, kde se v současnosti k tradiční konfesi hlásí stejně či dokonce více osob, než v ní bylo vychováno (v Rusku vzestup z 65% na 73%, na Ukrajině z 81% na 93%), registruje Švédsko s Belgií, Nizozemskem, Norskem a Španělskem opačný trend poklesu příslušnosti k tradiční církvi o více než 20%. Ve Švédsku tak bylo vychováno 74% populace, ke křesťanství se však hlásí pouze 52%.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?