Sv. Václav, rodina, svoboda, vandalismus, „krev, dřina, slzy a pot“

30.9.2011
Roman Joch

„Proč vy konzervativci tolik blbnete těmi svými řečmi o rodině? O údajné důležitosti rodiny pro společnost a pro stát?” – může se kdejaká hodná levicově-liberální duše zeptat.

„Přece rodina je věc osobní volby, zda ji člověk chce či nechce, a nemá nic společného s veřejným, politickým, státním. Stát a politika ať nám zajistí svobodu, a v ní ať si každý dělá, co chce…“

V souvislosti s dnešním svátkem sv. Václava, kázáním arcibiskupa Graubnera na poutní mši ve Staré Boleslavi o důležitosti kompaktní rodiny s otcem i matkou pro děti, a s projevem presidenta Klause o významu rodiny, tradice a patriotismu, mě napadlo pokusit se našim levicově-liberálním přátelům vysvětlit, proč rodinu vskutku považujeme za tak důležitou -  a světe div se, i pro svobodu  a její uchování! Učiním to tak, že zde uvedu svůj článek o letním rabování v Británii, který jsem v srpnu napsal pro Katolický týdeník. Chytrý liberál pochopí, a kdo pochopit nechce, nepochopí nikdy…

„Vandalismus v Británii…

…nebyl projevem rasových problémů či problémů s imigranty – členy pouličních gangů byli příslušníci ras všech, včetně té bílé, hodně zastoupené. Nebyl ani projevem problémů sociálních či chudoby – členové gangů chudí nebyli, měli k dispozici nejmodernější elektronické komunikační nástroje, jimiž se k rabování svolávali.

Byl však projevem krize autority, krize výchovy mladých mužů, krize samotné mužnosti. Byl jedním z projevů současného úpadku Západu coby civilizace.

Byl krizí rodiny a krizí otcovství. Otcové své syny nevychovávají dostatečně k disciplíně, sebeovládání, nezávislosti, pracovitosti a samostatnosti. Ke ctnostem kdysi protestantské britské střední třídy, které obdivoval celý svět. A mnozí mladíci ani otce nemají –jejich matky jsou a zůstávají svobodné – a muže-otce v jejich rodinách „nahradil“ sociální stát a jeho dávky. Leč mužský vzor otcovství žádné sociální davky nenahradí…

Jakkoli tragické byly obrazy hořících britských měst v důsledku řádění pouličních gangů, mnohem tragičtější byly obrazy těch, kteří se jim podvolili bez odporu. Viděl jsem video: mladík se svlékal, tenisky a košili již členu gangu odevzdal, teď si sundával i kalhoty. Nebránil se. Toto byla a je ta skutečná krize a ztráta mužnosti.

Je to ten samý národ, který se jako jediný na světě od jara 1940 do léta 1941 vzepřel Hitlerovi, když byl celý svět buď neutrální, nebo s ním kolaboroval? To je ten národ, který s hrdostí a stoicismem snášel bombardování a nálety a vyslyšel volání svého vůdce v hodině nejtěžší; vůdce, který lidu mohl nabídnout jen „krev, dřinu, slzy a pot“ – a učinil z té hodiny moment britské historie nejskvělejší? Strašné pomyslet na to, jak by na podobnou výzvu zareagoval tento národ nyní, kdyby taková výzva nedejbůh přijít musela…

Ne, to není ten národ. Geneticky jsou to snad jeho potomkové, ale morálně, co se týká hrdosti, mužnosti, samostatnosti a zarputilosti, jsou to národy dva – a světelné roky od sebe vzdáleny!

Pouhé tři generace – a úplně jiná společnost, úplně jiná civilizace, úplně jiný národ. Nadějí – malou, zajisté, ale přeci jen nadějí – je skutečnost, že jak dochází k pádům, může dojít i k vzestupům. Národa, společnosti, civilizace.

Už chápete, proč je rodina – úplná rodina, s otcem, matkou a dětmi – tak důležitá pro svobodu a její uchránění ve společnosti?

Příspěvků : 5 - Sv. Václav, rodina, svoboda, vandalismus, „krev, dřina, slzy a pot“

 1. Libor : 4.10.2011 v 12.17

  ?Přece rodina je věc osobní volby, zda ji člověk chce či nechce, a nemá nic společného s veřejným, politickým, státním. Stát a politika ať nám zajistí svobodu, a v ní ať si každý dělá, co chce…? – tohle je snad typická argumentace pravicových liberálů, ne?

 2. Jan V : 4.10.2011 v 4.43

  Jen taková drobná poznámka. většina vandalů v Británii byli přistěhovalci a bylo by fér si to přiznat! Ostatně také oni ty nepokoje vyvovali…kdo myslíte, že byl onen zastřelený gangster…černoch…. a černoši by bělocha hájit nešli…..

 3. Felix : 1.10.2011 v 11.53

  ale vandalismus v Británii takto nevysvětlen a projev pana presidenta o dva řády lepší – šel naproti tomu na kořen-příčinu.

 4. Samuel Vitovsky : 30.9.2011 v 20.20

  Opět zajímavý text, který stojí za přečtení a za zamyšlení.
  Ale… Cosi mu podle mě chybí. Říkáte B, ale neříkáte A. Vyvozujete závěry z něčeho, co nemáte úplně podložené…

  1) “Chytrý liberál pochopí, a kdo pochopit nechce, nepochopí nikdy…”
  Promiňte, ale začít přesvědčování tvrzením, že Vás nepochopí jen hlupák, je poněkud nefér.

  2) Nepokoje v Británii byly způsobené MNOHA důvody. Kromě zbabělosti a primitivismu nevychovaných vandalů jde hlavně o ztrátu přirozené solidarity a zodpovědnosti. Zodpovědnost je v člověku pěstovaná, když je okolnostmi nucen pracovat. Přebujelý sociální stát člověka pracovat nenutí a pracovněprávní regulace mu v práci dokonce brání, a tak se ztrácí i zodpovědnost a naopak parazitování se stává běžné a tolerované. To Vám jistě není třeba vysvětlovat. Jde mi jen o to, že těch faktorů je víc a nefungující rodiny jsou jen jeden z nich. I sirotci nebo lidi z dětských domovů přeci mohou být skromní, pracovití a poctiví. A lze si snadno představit, že ke skromnosti je vedl právě ten těžší život bez rozmazlujících rodičů. Že by z bezprizorních dětí rostlo větší procento asociálů, je sice možné, ale s takovým poznatkem by měla přijít nějaká statistická či sociologická studie. Tu nám nepředkládáte.

  3) Souhlasím, že fungující rodiny jsou jednoznačně pozitivní. Ovšem kdo je má podporovat? Stát? Já jsem taky liberál respektive to, čemu se říká libertarián. Ale mě jste nepřesvědčil o ničem, o čem bych přesvědčený už dávno nebyl. Mezi námi přece není spor o to, zda je rodina pozitivum, ale o to, kdo má být propagátor, nositel či autorita pro ty tradice.
  Zjednodušeně řečeno, my libertariáni vám konzervativcům neříkáme: “Proč vy konzervativci tolik blbnete těmi svými řečmi o rodině?” Nýbrž: “Proč vy konzervativci POŘÁD blbnete těmi svými řečmi o rodině, I KDYŽ JE ŘEČ O NĚČEM JINÉM?”

 5. Michal : 30.9.2011 v 19.31

  Civilizace není luxus, ale nezbytí, mnohem ekologicky důležitější, než oteplení země a Měsíce.(jsme dvojplaneta) Sto let starý i český text má zdánlivě mnoho nadbytečných věcí.Tituly.Rčení.Schémata. V těsnopisu lidové pouštní arabštiny není ale nic jiného. Nejsou to fráze. Je to pokus udržet, uchovat, předat. Pod stejnými slovy se komunikují pocity, nálady, odehrává se dialog i polemika. Zkrátka struktura. Proces, pohyb, to běží samo, a možná i víc než kde jinde, pevná struktura je jen iniciuje, dává bezpečí k rozvoji, je záchranou v kolapsu a krizi. Dítkům i našim nacistům chybí odpor prostředí, starší sourozenec, legitimní velitel, trenéry docela berou. Konflikt je přirozený, jenže otec, i když prohrává, jej reguluje. Tam kde ani panovnická rodina nemá vážnost, ač je milována, trochu jako špatně vedení psi, rychle kousnou vás nebo druhé. Soucit empatie společnost v harmonii neudrží, mohou být snadno jen pasivní manipulací. Tu vztek destrukce je spravedlivý a na místě. Rovnováha moci je nezbytná.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?