SRN: lidé si žádají politiky s křesťanským profilem

7.11.2011

Bývalé východoněmecké země Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko náleží k nejvíce sekularizovaným oblastem Evropy a k církvím se hlásí jen pětina obyvatelstva. Přesto si jejich občané do volených funkcí vybírají politiky, kteří se hlásí k některé konfesi. Pouze 5 z 28 členů vlád těchto spolkových zemí uvádí, že je bez vyznání. Na druhé straně se každý druhý poslanec sněmů zmíněných spolkových zemí považuje za křesťana. Zmíněný paradox se netýká zdaleka jen křesťansko-konzervativní CDU, ale i dalších politických stran.      

Komentáře nejsou povoleny.

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?