Společně proti antidiskriminačnímu zákonu

25.9.2007
Redakce

CEVRO – liberálně-konzervativní akademie, Občanský institut, Liberální institut, Mladí konzervativci a Mladí křesťanští demokraté uspořádaly společnou tiskovou konferenci k tzv. antidiskriminačnímu zákonu, projednávanému Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.Všech pět organizací má za to, že projednávaný zákon je nejen zbytečný, ale i škodlivý. Máme za to, že lidská práva a občanské svobody občanů České republiky jsou již nyní plně a dostatečně zaručeny Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod a není třeba je touto normou doplňovat. Tzv. antidiskriminační zákon v navrhovaném znění naopak omezuje a oklešťuje stávající svobody občanů. Zasahuje do soukromě-právní sféry občanů a zavádí presumpci viny.
Na tiskové konferenci vystoupili Ladislav Mrklas z CEVRO, Roman Joch, ředitel Občanského institutu, Jiří Schwarz jr. z Liberálního institutu, Zbyněk Klíč, místopředseda Mladých konzervativců a Jakub Kříž, předseda Mladých křesťanských demokratů.
Tisková konference se uskutečnila ve středu 26.září, od 11:00, v prostorách CEVRO, Jungmannova 17, Praha 1.

Příspěvků : 6 - Společně proti antidiskriminačnímu zákonu

 1. Libor : 22.10.2007 v 17.16

  Nevím v čem nejsem své názory schopen adekvátně formulovat. Formuloval jsem je přesně a bez nadsázky a popsal jsem holou skutečnost se kterou jsem byl konfrontován. Bohužel tvoje reakce nadepsaná ad Libor se kromě vágních keců, že jsem hysterik, který se není schopen orientovat ve společenském dění skoro vůbec netýká toho co jsem napsal. K naší velké škodě je tvůj způsob “seriozní diskuze” vlastní mnoha lidem zastávajícím podobné názory jako ty.

  Nenech se mýlit, že by mi byl lhostejný osud starších nebo etnicky odlišných lidí, ale nevím proč bych jako podnikatel, který nese veškerá rizika svého podnikání měl zaměstnávat někoho, komu prostě nedůvěřuju ať už morálně nebo profesně? A proč bych měl být za své rozhodnutí potom vláčen po všech čertech někým kdo u mě ani nepodepsal pracovní smlouvu, jen proto, že se cítí ukřivděný. Obávám se, že z tebe mluví standardní, levicový předsudek, že bohatší, většinový a řekněme obecně silnější je apriori podezřelý nebo dokonce zločinec. Z takového úhlu pohledu je pak samozřejmě každé odmítnutí romského uchazeče o práci vnímáno jako diskriminace a námět na další článek do Respektu. Jak můžeme antidiskriminační zákon sladit s právy zaměstnavatele, když tento je jejich absolutní negací prostě nechápu.

  A co se týká povinné školní docházky pouze ukazuješ, že jseš to ty kdo neumí nebo není ochotný diferencovat. Neříkám, že cokoliv stát nařídí je špatně. Umožnit dětem vzdělání je nějakých pár století téměř nutností z důvodů jejich přežití, či alespoň jakéhos takéhos důstojného přežívání a bylo už ve své době prostě nutností. Naproti tomu nevím, proč se uvažuje o rušení elitních škol nebo domácího vyučování nebo o závazném koedukačním modelu nebo o nemožnosti selektovat své studenty například podle náboženského přesvědčení a to vše pouze proto, aby bylo učiněno zadost nějakému efemérnímu pojmu rovnosti, zatímco kvalita výchovy a vzdělání tím rozhodně nezíská. Nemusím být koupený pravičák aby mi celý ten antidiskriminační cirkus lezl pěkně na nervy.

 2. Vilém : 11.10.2007 v 16.58

  Představ si, že když stát napadne diktovat rodičům, že musí děti posílat do školy, a tím jim mluví do výchovy dětí, a to jistě znamená splnění těch tvých hrůzných premis, pak už je možné podle tebe cokoli, tak cokoli je možné už několik staletí. Antidiskriminační zákon na tom nic nemění.

  Bylo by nicméně laciné odmítnou jakékoli připomínky jen proto, že Libor není schopen je adekvátně formulovat. Samozřejmě se nedá říci, že je možné cokoli, to je zoufalý výkřik hysterika, který ztratil schopnost diferencovat a orientovat se ve společenském dění a sám se vyřadil ze seriózní debaty.

  Skutečností je, že ve společnosti je nutné zohlednit celý soubor hodnot, a to navzdory zmateným skřekům lidí, kteří si myslí, že by měli mít nárok na absolutní svobodu, která by právě takto nezralým lidem umožnila jednat svévolně, bez zřetele na ony hodnoty, které je právě kvůli těmto lidem nutné chránit mj. i antidiskriminačním zákonem. Legitimita společenského zřízení není nic samozřejmého, a jakákoli destruktivní svévole, třeba možnost zaměstnavatelů upírat starším nebo etnicky odlišným osobám zaměstnání, snižuje legitimitu celého systému práva a státní moci. Nedospějeme k definitivnímu řešení žádné z těchto otázek, stejně tak nelze negovat práva zaměstnavatelů, ale je nutné všechny tyto hodnoty sladit, nakolik je to možné, a upřednostnit některou z nich, kde to možné není.

 3. Libor : 8.10.2007 v 20.47

  Obávám se, že doby kdy budou antidiskriminační postupy dělat z basů tenory nejsou v nedohlednu. Jestliže se zákon snaží diktovat podnikatelům jaké osoby mají nebo nemají zaměstnávat, rodičům jakým způsobem mají vychovávat své děti a hospodským koho mají nebo nemají obsluhovat, nevím proč by nějakého troubu, nějakého jako jseš ty Viléme, nemohlo napadnout zakázat operu, protože že už ze své podstaty diskriminuje osoby podle výšky hlasu. Skutečnost, že nějaký úřednický parazit může zlikvidovat staleté úsilí např. baletních mistrů jen proto, že tito by svými fyzickými kontakty mohli své svěřence sexuálně obtěžovat a tím je diskriminovat v jejich právu na non-sexual working enviroment, tě možná nechává chladným, ale absurdity podobného typu jdou ještě dál. Např. by sis jako v Anglii nemohl dát z automatu černou kávu, ale pouze kávu bez mléka, aby ses nedotkl citů afrických Britů a tím je na pracovišti nezostuzoval. Také bys nemohl vyvěsit vlajku své země, např. při mezistátním fotbalovém zápase abys svým pákistánským kolegům nepřipomínal potupné časy kolonizace. Rovněž křížek na krku by mohl urazit muslimského kolegu a omezit ho v jeho právu na nábožensky neutrální pracovní prostředí. Stručně, pokud nechceš aby to takhle dopadlo i u nás a není ti lhostejný osud tenorů a basů, přidej se k nám Viléme v našem boji společně proti blbosti!

 4. Vilém : 27.9.2007 v 10.31

  Obávám se, že nemohu úplně přijmout představu, že postupy proti diskriminaci se snaží z basů udělat tenory, a z toho odvozenou představu, že půjde o hrůzný útok na samotné základy lidské existence. Pokud zanikne slavná londýnská baletní škola, tak to bude otřesné, ale přeci jen jde o jev zcela jiného řádu než je likvidace odlišnosti. Mimochodem, jistě ti nebude dělat problémy uvědomit si, že odlišnost nemusí znamenat nerovnost ve smyslu seřazení hodnot odlišných lidí.
  Takže stručně – proti blbosti můžeš začít bojovat hned – u sebe!

 5. Libor : 26.9.2007 v 23.32

  A jakou budoucnost nabízíš ty? Není větší zoufalec než ten kdo nevidí, že nerovnost je základním atributem veškeré existence a to nemůže žádné “zdokonalení” změnit. Když se někdo narodí jako bass tak prostě nemůže zpívat tenorové party. Díky takovýmto a podobným idiotským zákonům zanikne slavná londýnská baletní škola, protože její učitelé se nemohou dotýkat svých žáků, aby je tak nediskriminovali důvěrným zneužíváním své autority a nemohou je tak de facto učit. Zaniknou skautské oddíly, protože neodpovídají požadavkům koedukace. Brzy asi budou stanoveny kvóty na počet žen a cizinců ve vedení firem a předpokládám, že dojde i na parlament…a chudáci katolíci budou muset lanařit povinné procento evangelických farářek…za takovou zdokonalenou budoucnost pěkně děkuju!

 6. Vilém : 26.9.2007 v 19.01

  Koupení pravičáci všeho druhu se zoufale snaží zabránit příchodu 21. století a určitou partikulární, hluboce nedokonalou, ovšem v 18. století přijatelnou koncepci lisdských práv se snaží povýšit na věčný vzor, ale tím jen prozrazují, že již nemají co říci a budoucnosti se odehraje bez nich. Budou se jistě zaklínat pokřiveně chápanými díly velkých myslitelů a moudrých státníků, ti by ovšem jako první přivítali další zdokonalení lidské společnosti, zatímco ve své době byli sami terčem zpozdilých kampaní tradicionalistických zoufalců.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?