Roman Joch v ČRo o postoji EU k Polsku

3.8.2017

Jaroslaw-Kaczynski-683965Nejprve úvod do tématiky, ono to vlastně tady padlo, tedy kauza Polsko. Evropská komise dala Polsku měsíc na úpravu kontroverzní reformy justice, jinak proti němu podnikne další kroky. Polský kabinet ultimátum odmítl s tím, že reforma soudnictví je čistě v kompetenci jednotlivých členských států.

Frans TIMMERMANS, místopředseda Evropské komise
–––––––
Žádáme jen, aby reforma byla provedena v úplném souladu s polskou ústavou a evropskými dohodami.

Rafal BOCHENEK, mluvčí polské vlády
–––––––
Polsko nebude tolerovat žádné vydírání a nátlak od evropských úředníků kvůli navrhovaným změnám.

David BOREK, moderátor
–––––––
Tak, pánové, bojuje se v Polsku o samotnou existenci právního státu?

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
Já myslím, že právní stát v Polsku je ohrožen, ale já jsem si nyní, já jsem si nyní vlastně promítal, jak to bylo před sedmadvaceti lety, když padnul v Polsku komunismus. Tenkrát byla vytvořena komise, kulatý stůl, kde byli zástupci jak toho odcházejícího režimu komunistického, tak demokratického a tyto dvě síly byly schopny si sednout za jeden stůl a vypracovat všechny reformy, dohodnout se a udělat přechod. A já bych si přál, aby něco podobného byli demokraté, protože obě strany v Polsku si říkají, že jsou demokraté, aby toho byli schopni dnes. Aby ten konflikt prostě nehnali, jak se říká, na ostří nože, a aby ho nehnali na ostří nože. Konkrétně polská vláda s Evropskou komisí.

David BOREK, moderátor
–––––––
Dobře, ale vy teď směšujete dvě věci, forma a obsah. Forma -nehezká hádka v polské politice, ostatně skoro všude se politici občas nehezky hádají. Obsah – za hranou právního státu. Je to za hranou právního státu obsahově?

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
Pokud by měly být schváleny ty reformy, které jsou obsaženy v těch zákonech, tak ano.

Roman JOCH, ředitel, Občanský institut
–––––––
V Evropě je různý vztah mezi mocí soudní a politickými složkami moci. Jsou země jako Německo, kde ústavní soud je velice silnou institucí, je to ten nejsilnější ústavní soud v Evropě. Taky český Ústavní soud je silný, například zrušil jako neústavní ústavní zákon. Mně je tento model sympatický, ale musím uznat, že jsou země jako Francie, kde je silný prezident a ústavní soudnictví je relativně pokorné vůči politické moci. Británie, kde vrcholný soud je v podstatě část Sněmovny lordů, lordů. No a v těch středomořských zemích je ústavní moc velice podřízena politické a nikomu to nevadilo. A když to dělá Polsko, opět já meritorně s tím polským směrem k dominanci politických složek moci nad soudním nesouhlasím, ale když to udělá Polsko a je vystavěno takovéto kritice, tak to považuji za, za pokrytecké a za zástěrku a ten důvod té kritiky je ve skutečnosti jiný.

David BOREK, moderátor
–––––––
A jaký?

Roman JOCH, ředitel, Občanský institut
–––––––
V západní Evropě vládne levicově liberální politický establishment, který je monopolní. Rozdíly mezi sociálními demokraty, liberálními demokraty, křesťanskými demokraty jsou prakticky žádné a v Polsku a v Maďarsku je u moci jiná ideologie, která budí velkou netoleranci u západoevropského establishmentu.

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
Já myslím, že konkrétně toto poslední je naprostý, naprostý nesmysl, protože v Británii vládnou konzervativci, v Německu vidíme, že to je, že to je křesťanská demokracie. Křesťanská demokracie nebo pravicové strany mají, mají převahu. Ale já bych se vrátil vlastně k tomu, k tomu modelu. Ano, jsou různé modely v Evropě, ale ten základní model je založen na principu již od dob 18. století v teorii, a potom i v praxi, že máme dělbu a rovnováhu moci mezi mocí výkonnou, zákonodárnou a soudní, jo. Modely jsou různé, ale tato rovnováha tam panuje. A reformy, které jsou navrhovány v Polsku vládní stranou Právo a Spravedlnost, tuto rovnováhu porušují. V tom je celý ten problém.

David BOREK, moderátor
–––––––
Má analogii ten polský model? Vy jste říkal, že je mnoho tedy způsobů, jak to nastavit, ale je něco podobného v nějaké zemi Evropské unie nebo v nějaké zemi svobodného světa, abych to řekl pateticky, používáno?

Roman JOCH, ředitel, Občanský institut
–––––––
Čisté rozdělení složek mocí je ve Spojených státech na ty tři složky. V Evropě není. U nás moc výkonná úzce souvisí, vláda se odvozuje od moci zákonodárné, od parlamentu. No a ty země, které jsem zmínil, Francie a středomořské země mají ústavní soudnictví velice slabé a výběr ústavních soudců je v podstatě politickou záležitostí.

David BOREK, moderátor
–––––––
Tak aby to nebyla jenom debata o dějinách ústavních systémů, úplně konkrétně, až to přijde na řadu, možná to přijde na řadu, mělo by Česko, český premiér, český ministr zahraničních věcí podpořit případné odejmutí hlasovacích práv v Unii Polsku?

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
Já pořád věřím, že to do tohoto stadia …

David BOREK, moderátor
–––––––
Kdyby?

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
… nedojde, protože máme, máme samozřejmě ještě čas, jo.

David BOREK, moderátor
–––––––
Jasně. Zasluhuje to, co teď v té zatímní fázi prosadila polská vláda, to, aby na konci toho mohlo být i odejmutí hlasovacích práv?

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
Nevíme, jak ř

Komentáře nejsou povoleny.

Aktuální publikace

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?