Roman Joch v ČRo o postoji EU k Polsku

3.8.2017

Jaroslaw-Kaczynski-683965Nejprve úvod do tématiky, ono to vlastně tady padlo, tedy kauza Polsko. Evropská komise dala Polsku měsíc na úpravu kontroverzní reformy justice, jinak proti němu podnikne další kroky. Polský kabinet ultimátum odmítl s tím, že reforma soudnictví je čistě v kompetenci jednotlivých členských států.

Frans TIMMERMANS, místopředseda Evropské komise
–––––––
Žádáme jen, aby reforma byla provedena v úplném souladu s polskou ústavou a evropskými dohodami.

Rafal BOCHENEK, mluvčí polské vlády
–––––––
Polsko nebude tolerovat žádné vydírání a nátlak od evropských úředníků kvůli navrhovaným změnám.

David BOREK, moderátor
–––––––
Tak, pánové, bojuje se v Polsku o samotnou existenci právního státu?

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
Já myslím, že právní stát v Polsku je ohrožen, ale já jsem si nyní, já jsem si nyní vlastně promítal, jak to bylo před sedmadvaceti lety, když padnul v Polsku komunismus. Tenkrát byla vytvořena komise, kulatý stůl, kde byli zástupci jak toho odcházejícího režimu komunistického, tak demokratického a tyto dvě síly byly schopny si sednout za jeden stůl a vypracovat všechny reformy, dohodnout se a udělat přechod. A já bych si přál, aby něco podobného byli demokraté, protože obě strany v Polsku si říkají, že jsou demokraté, aby toho byli schopni dnes. Aby ten konflikt prostě nehnali, jak se říká, na ostří nože, a aby ho nehnali na ostří nože. Konkrétně polská vláda s Evropskou komisí.

David BOREK, moderátor
–––––––
Dobře, ale vy teď směšujete dvě věci, forma a obsah. Forma -nehezká hádka v polské politice, ostatně skoro všude se politici občas nehezky hádají. Obsah – za hranou právního státu. Je to za hranou právního státu obsahově?

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
Pokud by měly být schváleny ty reformy, které jsou obsaženy v těch zákonech, tak ano.

Roman JOCH, ředitel, Občanský institut
–––––––
V Evropě je různý vztah mezi mocí soudní a politickými složkami moci. Jsou země jako Německo, kde ústavní soud je velice silnou institucí, je to ten nejsilnější ústavní soud v Evropě. Taky český Ústavní soud je silný, například zrušil jako neústavní ústavní zákon. Mně je tento model sympatický, ale musím uznat, že jsou země jako Francie, kde je silný prezident a ústavní soudnictví je relativně pokorné vůči politické moci. Británie, kde vrcholný soud je v podstatě část Sněmovny lordů, lordů. No a v těch středomořských zemích je ústavní moc velice podřízena politické a nikomu to nevadilo. A když to dělá Polsko, opět já meritorně s tím polským směrem k dominanci politických složek moci nad soudním nesouhlasím, ale když to udělá Polsko a je vystavěno takovéto kritice, tak to považuji za, za pokrytecké a za zástěrku a ten důvod té kritiky je ve skutečnosti jiný.

David BOREK, moderátor
–––––––
A jaký?

Roman JOCH, ředitel, Občanský institut
–––––––
V západní Evropě vládne levicově liberální politický establishment, který je monopolní. Rozdíly mezi sociálními demokraty, liberálními demokraty, křesťanskými demokraty jsou prakticky žádné a v Polsku a v Maďarsku je u moci jiná ideologie, která budí velkou netoleranci u západoevropského establishmentu.

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
Já myslím, že konkrétně toto poslední je naprostý, naprostý nesmysl, protože v Británii vládnou konzervativci, v Německu vidíme, že to je, že to je křesťanská demokracie. Křesťanská demokracie nebo pravicové strany mají, mají převahu. Ale já bych se vrátil vlastně k tomu, k tomu modelu. Ano, jsou různé modely v Evropě, ale ten základní model je založen na principu již od dob 18. století v teorii, a potom i v praxi, že máme dělbu a rovnováhu moci mezi mocí výkonnou, zákonodárnou a soudní, jo. Modely jsou různé, ale tato rovnováha tam panuje. A reformy, které jsou navrhovány v Polsku vládní stranou Právo a Spravedlnost, tuto rovnováhu porušují. V tom je celý ten problém.

David BOREK, moderátor
–––––––
Má analogii ten polský model? Vy jste říkal, že je mnoho tedy způsobů, jak to nastavit, ale je něco podobného v nějaké zemi Evropské unie nebo v nějaké zemi svobodného světa, abych to řekl pateticky, používáno?

Roman JOCH, ředitel, Občanský institut
–––––––
Čisté rozdělení složek mocí je ve Spojených státech na ty tři složky. V Evropě není. U nás moc výkonná úzce souvisí, vláda se odvozuje od moci zákonodárné, od parlamentu. No a ty země, které jsem zmínil, Francie a středomořské země mají ústavní soudnictví velice slabé a výběr ústavních soudců je v podstatě politickou záležitostí.

David BOREK, moderátor
–––––––
Tak aby to nebyla jenom debata o dějinách ústavních systémů, úplně konkrétně, až to přijde na řadu, možná to přijde na řadu, mělo by Česko, český premiér, český ministr zahraničních věcí podpořit případné odejmutí hlasovacích práv v Unii Polsku?

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
Já pořád věřím, že to do tohoto stadia …

David BOREK, moderátor
–––––––
Kdyby?

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
… nedojde, protože máme, máme samozřejmě ještě čas, jo.

David BOREK, moderátor
–––––––
Jasně. Zasluhuje to, co teď v té zatímní fázi prosadila polská vláda, to, aby na konci toho mohlo být i odejmutí hlasovacích práv?

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
Nevíme,  jak říkám, nevíme, co bude, nevíme, co Poláci změní, ale pokud by k tomu došlo hypoteticky, tak si myslím, že Česká republika by se neměla stavět na stranu Maďarska, jak to Maďaři, jak to maďarský premiér Orbán říká předem. To by v žádném případě neměla.

Roman JOCH, ředitel, Občanský institut
–––––––
Mám naprosto opačný názor. Polsko není náš nepřítel. Polsko není nepřítelem ani Evropy. Nepřítelem Evropy je radikální islám, džihádisté, kteří jednají krvavě, otevřeně, a Rusko, které jedná potichu, ve stínu a utajeně. A Polsko je východní baštou Evropy, je regionální mocností, která zadržuje ruský vliv.

David BOREK, moderátor
–––––––
Dobře. Prostě, prostě nepodpořit případné odejmutí hlasovacích práv Polsku.

Roman JOCH, ředitel, Občanský institut
–––––––
Protipolské kroky by byly nejenom neprozíravé a omylem, ale přímo šílenstvím.

David BOREK, moderátor
–––––––
Vy teď ještě ukazováček zvedáte, tak ale velice stručně tedy.

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
Polsko samozřejmě není nepřítelem Evropy, ale naším nepřítelem není ani Evropská komise a to je ten problém, že spousta lidí jak v Polsku, tak v Maďarsku i u nás dnes Evropskou unii vidí jako toho nepřítele a to myslím, že je špatně pro všechny země, nás, Poláky, Maďary, celou Evropu.

David BOREK, moderátor
–––––––
Jak hodně k té vizi nepřítele v Bruselu přispěla snaha Evropské komise a obecně Bruselu prosadit ony uprchlické kvóty?

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
Uprchlické kvóty, a já jsem byl jeden z prvních, ne-li vůbec první, který na to téma napsal článek již v létě 2015, kde jsem uprchlické kvóty, i jako bývalý uprchlík, z vlastní zkušenosti, kritizoval. Řekl jsem, že to nemůže fungovat, protože uprchlík z jakýchkoliv důvodů chce jít do určité země, jako jsem chtěl jít já, když jsem byl tenkrát uprchlík. Česká republika se k tomu podle mého názoru postavila správně, to znamená, že povinné uprchlické kvóty odmítla, ale navrhla určité, určité řešení a vyjádřila i ochotu, že pár uprchlíků si vezmeme. Kdybychom se tohoto drželi, tak jsme dnes nemuseli být v té kategorii zase prostě s Polskem, s Maďarskem.

David BOREK, moderátor
–––––––
Čili prostě přijmout pár uprchlíků.

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
Přijmout pár uprchlíků. Ty kvóty nefungují, nebudou fungovat, ale Evropská komise vlastně ty tři země posuzuje podle toho, jestli vzaly méně než jedno procento z té kvóty. Naše kvóta je 2691, jedno procento je 27 uprchlíků. My jich tady máme 12. Kdybychom byli schopni vzít čtyři rodiny, čtyři mladé rodiny, každou s dvěmi dětmi, tak jsme tento problém neměli.

Roman JOCH, ředitel, Občanský institut
–––––––
Tady víceméně souhlasím. Postup Evropské komise je neprozíravý. Nelze znásilnit blok zemí. Evropská integrace byla vždycky založena na kompromisech a dohodách. Já mám takový dojem, že za mandátu této konkrétní komise Evropská unie ztratila jednu důležitou zemi, Británii, a mám-li to trošku říct i s nadsázkou, jako kdyby komise dělala všechno pro to, aby pro Evropskou unii ztratila i další země. Je to neprozíravé. Nelze znásilňovat vůli bloku zemí. Navíc, celá myšlenka Evropské unie byla založena na tom, že vůči občanům ostatních zemí členských se budeme chovat jako vůči vlastním občanům, ale nikde tam nebyla myšlenka, že se musíme chovat podle nějakého stejného mustru vůči cizincům. A cizinci už nejsou naši spoluobčané v Evropské unii, cizinci jsou …

David BOREK, moderátor
–––––––
Počkejte, ale tak …

Roman JOCH, ředitel, Občanský institut
–––––––
… uprchlíci.

David BOREK, moderátor
–––––––
… tohle je přesně podle Lisabonské smlouvy. To není tak, že by loni, předloni si někdo vymyslel, že znásilní střední Evropu. On má oporu v přijaté Lisabonské smlouvě.

Roman JOCH, ředitel, Občanský institut
–––––––
Ano, Lisabonská smlouva umožňuje to rozhodnutí většinou, to znamená to rozhodnutí je legální, je platné, ale je strašně neprozíravé.

David BOREK, moderátor
–––––––
Ne, ne, ne, teď ukazováček si, prosím, nechte. Otázka bude ode mě. Zpětně nahlíženo, bylo to rozumné před zhruba sedmi lety, pěti lety, tak vehementně se hádat s některými politiky v této zemi, zejména s Václavem Klausem o to, že musí být přijata Lisabonská smlouva a vyvracet některé pochyby odpůrců Lisabonské smlouvy o tom, že to je krok k evropské federaci?

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
Já myslím, že to je, to je normální krok. Tímto, tímto směrem se prostě Evropa, Evropa vyvíjí.

David BOREK, moderátor
–––––––
Která mezistátní organizace zavádí kvóty a svým členským státům přikazuje, koho mají přijmout z občanů třetích zemí? Která mezistátní organizace?

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
My nemáme žádnou mezistátní organizaci typu Evropské unie. Spojené státy jsou, jsou, jsou federace. Taková je …

David BOREK, moderátor
–––––––
Takže je to federace? Takže je to federace? Je to federace?

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
… Kanada. Není to, není to federace. Federace to, federace to není. Kdyby to byla federace, rozhodují o tom federální orgány a ne jednotlivé státy jako, jako …

David BOREK, moderátor
–––––––
Teď o tom rozhoduje federální orgán jménem Evropská komise přece.

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
Ne, Evropská komise …

David BOREK, moderátor
–––––––
Federální soud Evropské unie.

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
… Evropská komise … Ale máme tady Evropskou radu. A Evropská rada jsou jednotlivé státy. My zde máme určitý vzoreček pro hlasování. Podle toho vzorečku se hlasovalo.

David BOREK, moderátor
–––––––
Dobře.

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
My jsme prohráli. A já se ptám, já se ptám, proč máme zase ten problém jenom my, tady ty tři země ve střední Evropě? Protože my to stavíme proti, my stavíme proti sobě východ – západ, ale ono to není tak jednoduché, protože ty ostatní východní země, Slovinsko, Chorvatsko, Rumunsko, Bulharsko, baltské státy, ty tento problém nemají.

David BOREK, moderátor
–––––––
Dobře, ale abych to shrnul, abych se vrátil k té mé otázce. Podle vás přijetí Lisabonské smlouvy bylo správné a …

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
Podle mého názoru bylo naprosto, bylo naprosto správné.

David BOREK, moderátor
–––––––
… nebyl to krok k evropské federaci.

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
Bylo naprosto, naprosto správné.

Roman JOCH, ředitel, Občanský institut
–––––––
Já si myslím, že problémem nebyla Lisabonská smlouva. Ta byla celkem rozumným krokem, souhlasím, Ale ten, ten problém je, řekl bych, něco jako to, že na západě je určitý, v západní Evropě určitý populismus vůči středoevropským zemím, určitá netolerance a taková snaha silou protlačit něco, co se, co se nám nelíbí. A taky já v tom vidím, bohužel, musím se vrátit k tomu prvnímu výroku, že je tady jakýsi kulturní rozdíl. My Středoevropané jsme do značné míry stoupenci tradičních západních hodnot, ať už rodinných, ať už hodnoty národního státu, demokratického hlasování.

David BOREK, moderátor
–––––––
Říká, říká dojemným hlasem člověk, který je občanem země, která má jednu z nejnižších měr religiozity na světě.

Roman JOCH, ředitel, Občanský institut
–––––––
Pravda, ale západní Evropa je spíše postzápadní, to znamená má trošku jiné hodnoty, a proto je tady kulturní konflikt mezi postzápadem v západní Evropě a Západem, který reprezentujeme my.

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
Ale já, jestli můžu, já bych k tomu opět dodal, co jsem tady již řekl. Proč tento problém není ve Slovinsku, v Chorvatsku, které je mnohem víc katoličtější a religióznější, proč není v baltských státech, proč není v Rumunsku, v Bulharsku?

Roman JOCH, ředitel, Občanský institut
–––––––
Protože některé z těch zemí jsou chudé, Rumunsko a Bulharsko, a kvůli penězům budou raději poslušné. Baltské země se bojí Ruska a my jsme sebevědomější. Ale všechny tyto země, které jste zmínil, ve svých sympatiích jsou na naší straně, ne na straně západní Evropy.

David BOREK, moderátor
–––––––
Jak se to projeví u voličů?

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
Jak se to projeví u voličů?

David BOREK, moderátor
–––––––
Vypadá to nebo abych to, abych to, já mám rád košatější otázky, tak aby to bylo košatější. Ve chvíli, kdy ve velkém stylu patrně i do podzimních českých parlamentních voleb se vrací to malinko uhasínající téma kvót, tak to přece je trochu game changer, něco, co mění hru.

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
Uprchlíků není zdaleka tolik, jako bylo v roce 2015. Je jich méně, než bylo 2016, alespoň pokud jde, pokud jde o Řecko, a ani, volby jsou například v Německu za dva měsíce a téma uprchlíků v tom Německu, které přijalo milion uprchlíků, není téma. Je to někde téma šest, sedm.

David BOREK, moderátor
–––––––
Dobře, tak … Jasně.

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
U nás uprchlíky nemáme, s výjimkou těch dvanácti, jo.

David BOREK, moderátor
–––––––
Toto můžete třeba, toto můžete třeba do nějaké televizní debaty v Německu, ale teď jste v Česku, já se vás ptám na české, na české voliče.

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
Ale je to téma. Otázka je proč? Protože tady jsou politické síly, bohužel napříč politickým spektrem, které toto tematizují a chtějí si z toho dělat prostě volební kampaň.

David BOREK, moderátor
–––––––
Tak já to zúžím. Dobře.

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
Navzdory tomu, že zde žádné, žádní uprchlíci nejsou.

David BOREK, moderátor
–––––––
Jak má reagovat ČSSD v kampani, případně nějak modifikovat kampaň a reagovat na tento nový vývoj, který patrně opravdu vnáší do té kampaně silný akcent tématu uprchlických kvót?

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
Ten, ten akcent tam je a vidíme to na příkladu jak hnutí ANO, opozičních stran, tak i, tak i ČSSD, že prostě si budou tyto strany stát za tou politikou, kterou, kterou nyní dělají, to znamená uprchlíky odmítat, kvóty odmítat.

Roman JOCH, ředitel, Občanský institut
–––––––
Bohužel, způsobí to asi zvýšení euroskeptických nálad, euroskeptických hlasů a způsobí to nerozumná, neprozíravá politika Evropské unie, nemůžu si pomoct. A já toho lituji jako stoupenec evropské integrace. Opět, abych řekl nadsázku, jako, jako kdyby bylo záměrem této komise zvýšit euroskeptické nálady v co možná největším počtu zemí. Toho já lituji jako stoupenec evropské integrace.

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
Ale jestli k tomu něco můžu dodat. My pořád se na situaci díváme z pohledu České republiky. Je to správné, jsme Češi, hájíme české zájmy. Ale já chci jenom upozornit na to, kdybysme seděli v Itálii nebo v Řecku a Evropská komise nic nedělala, tak to vyvolá protievropské nálady v Itálii nebo v Řecku nebo prostě v dalších zemích. Čili ta Evropská komise, protože musí dohlížet na situaci ve všech 28 státech, tak prostě musí jednat a jedná tímto způsobem. Mně se to nelíbí samozřejmě, ale chápu, proč to tak dělá.

Roman JOCH, ředitel, Občanský institut
–––––––
Evropská komise nejednala, když se vědělo o tom, že Řecko falšuje statistiky a účetnictví. Evropská unie, Evropská komise nejedná, když norský odbor sociální ochrany dětí se stal institucí, která zvlčela, a je mimo politickou nebo jakoukoliv kontrolu a doslova unáší děti občanů zemí Evropské unie. Evropská komise nejedná. Jedná pouze vůči nám, Středoevropanům.

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
Není to, není to, není to pravda. My zde vidíme jenom sami sebe, což je správně, protože samozřejmě musíme diskutovat případy, které se týkají nás, ale je spousta případů, které se, které se týkají prostě ostatních zemí.

David BOREK, moderátor
–––––––
Máte vysvětlení, proč zrovna Visegrád se takto vydělil, protože ta teze pana Jocha, že tady jsou možná tradičnější politické občanské hodnoty než ten postmodernismus, který vládne na západě, ta by byla vyvrácena tím, o čem jste mluvil vy, že třeba předpokládám poměrně ještě tradiční Chorvatsko nebo země Balkánu, že v tomto ohledu to nesdílení. Máte vysvětlení pro ten fenomén Visegrádu, který se vlastně jako Fénix teď roztáhl křídla a je vlastně opravdu reálnou silnou na evropském kontinentu.

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
Historie Visegrádu je zajímavá, protože Visegrád vznikl v roce 91, a když na Slovensku vyhrál volby Vladimír Mečiar, tak v podstatě do roku 98 Visegrád nefungoval, protože toho Vladimíra Mečiara všichni měli za populistu, za člověka, který nesdílí ty takzvaně liberální hodnoty a Visegrád nefungoval. My najednou dnes máme ve Visegrádu dvě země, Maďarsko a Polsko, které se ve svém jednání chovají podobně, jako se tenkrát v polovině devadesátých let choval Mečiar. Ty země samozřejmě, protože Visegrád jsou jenom čtyři země, Polsko má 40 milionů, Maďarsko je poměrně taky silné, navíc Polsko mělo předsednictví, nyní má Maďarsko předsednictví. Česká republika nechce trhat partu a výsledek prostě je toto, že jsme se dostali do situace, kde já jsem si nikdy nepředstavoval, že budeme.

David BOREK, moderátor
–––––––
Takže jsme ve špatné partě teď?

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
Ta partu, tu partu je potřeba udržet, ale tu partu je potřeba korigovat.

Roman JOCH, ředitel, Občanský institut
–––––––
To srovnání jako …

David BOREK, moderátor
–––––––
Fenomén Visegrád.

Roman JOCH, ředitel, Občanský institut
–––––––
… člověk slovenského původu musím se ohradit vůči tomu srovnání Mečiara, dejme tomu, s Orbánem a Kaczynským, abychom si dali osoby. Za Mečiara byla skutečně ohrožena svoboda a demokracie a nejenom ohrožena, už byla potlačována. Byla tam minimálně jedna politická vražda, Remiáše, agenta, agenta SISky, který chtěl mluvit. Minimálně jedna politická vražda, o které se veřejně ví. V Maďarsku, ani v Polsku se nic takovéhoto nestalo. To znamená srovnávat, ačkoliv můžete mít politické jiné názory než Kaczynski nebo Orbán, ale démonizovat Kaczynského i Orbána a srovnávat je s Mečiarem je naprosto nezodpovědné.

David BOREK, moderátor
–––––––
Tak to byla plamenná obhajoba, plamenná obhajoba Kaczynského a Orbána, ale ten fenomén Visegrád, proč? Protože přece jenom ty čtyři státy nejsou úplně identické.

Roman JOCH, ředitel, Občanský institut
–––––––
Nejsou identické, ale na rozdíl od Chorvatska, pobaltských států, Rumunska, Rumunska, Bulharska, které jsou chudé nebo malé, to jsou státy, které nemají takové sebevědomí. Každá z těchto čtyř zemí je buď ekonomicky úspěšná, Slovensko, relativně Česko, Polsko je regionální mocnost, Maďarsko si myslí, že je unikátní. To znamená toto jsou země politicky sebevědomé, které se nebojí tak prosazovat své názory, jako se bojí ty ostatní menší země.

David BOREK, moderátor
–––––––
Na závěr jenom stručně se vrátím k tomu Polsku, k tomu řízení proti Polsku. Kdyby Česko podpořilo, předbíhám samozřejmě, odejmutí těch hlasovacích práv Polsku, to by rozštíplo asi Visegrád, to by byl konec Visegrádu, je to tak?

Roman JOCH, ředitel, Občanský institut
–––––––
No, to by byl spíš konec Evropské unie.

David BOREK, moderátor
–––––––
Dobře, ale byl by to i konec Visegrádu?

Roman JOCH, ředitel, Občanský institut
–––––––
Já nevím, jak by se rozhodla nakonec česká reprezentace.

David BOREK, moderátor
–––––––
Kdyby.

Roman JOCH, ředitel, Občanský institut
–––––––
Kdyby obětovala Polsko, tak může čekat, že příště budeme obětováni my.

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
Já s tím, já s tím naprosto nesouhlasím, protože my zde máme koneckonců jeden precedent a ten precedent je, když se volil, když se volil předseda, předseda Evropské rady Donald Tusk. Zůstalo osamoceno pouze Polsko. A neznamenalo to ani konec Evropské unie, ani Polska.

David BOREK, moderátor
–––––––
Ani Visegrádu.

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
A i Poláci, i Právo a Spravedlnost si setsakramentsky rozmyslí, jestli chtějí odejít z Evropské unie, nebo nechtějí. Hrajou jenom špatnou falešnou politickou hru. Bohužel.

Roman JOCH, ředitel, Občanský institut
–––––––
A my bychom je neměli vytlačovat z Evropské unie.

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
My bychom neměli vytlačovat, neměli vytlačovat …

Roman JOCH, ředitel, Občanský institut
–––––––
Už jsme ztratili Velkou Británii. Chceme ztratit další země?

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
Neměli vytlačovat, neměli vytlačovat …

David BOREK, moderátor
–––––––
Už jsme ztratili spoustu času. Bohužel, se musíme rozloučit. Libor Rouček. Roman Joch. Pánové, děkujeme. Na shledanou.

Roman JOCH, ředitel, Občanský institut
–––––––
Díky.

Libor ROUČEK, bývalý místopředseda Evropského parlamentu /ČSSD/
–––––––
Taky děkuju.

Vysíláno v ČT 26.7.2017

Komentáře nejsou povoleny.

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?