Roman Joch v ČRo o dluhové a finanční krizi

23.7.2012
Matyáš Zrno

Kapitalismus se vyvinul ve společnosti s určitými morálními hodnotami, pro fungování jak demokracie, tak kapitalismu je nutná míra určitých občanských ctností a ty hlavní jsou poctivost, soběstačnost a důvěra…

Jan BUMBA, moderátor

–––––––

Většina komunistů před listopadem 1989 doopravdy nevěřila, že komunismus je odpovědí na problémy světa. Spíš počítali, že jim členství ve straně pomůže. Model západního kapitalismu prochází vleklou krizí a dnešní kapitalisté doopravdy podobně jako tehdy komunisté taky nevěří v kapitalismus. Upisují se panujícímu systému, protože jim to pomáhá. Zhruba s touto tezí vystoupil novinář Erik Best a nabízí se otázka, je to symptom toho, že kapitalismus míří ke kolapsu jako před rokem 89 směřoval komunismus. Vydavatel buletinu Fleet Sheet Erik Best je naším hostem ve studiu. Dobrý den.

 

Erik BEST, vydavatel buletinu Fleet Sheet

–––––––

Dobrý den.

 

Jan BUMBA, moderátor

–––––––

A na lince je také ředitel Občanského institutu Roman Joch. Dobrý den.

 

Roman JOCH, ředitel Občanského institutu

–––––––

Hezké odpoledne.

 

Jan BUMBA, moderátor

–––––––

Pane Beste, rozumím tomu správně tak, pochopil jsem ten text správně tak, že vám dnešní situace v nějakém ohledu připomíná to, jak fungoval či spíš nefungoval komunismus na konci 80. let?

 

Erik BEST, vydavatel buletinu Fleet Sheet

–––––––

Spíš já si myslím, že ta podoba je v tom, jaká je tam mentalita těch lidí, kteří vedou ten současný systém a kteří vedli komunistický systém. Možná jeden rozdíl, o kterým jsem v tom článku na Aktuálně se nezmínil, je, že možná ne všichni dneska si uvědomují, že jsou vlastně v podobné situaci, to znamená, že ty, kteří vedou banky, kteří vedou univerzity a jsou v politice, možná nechápou, jak přispívají k tomu, že ten náš, naše civilizace nebo ekonomika nebo politický systém rozpadá a samozřejmě za komunismu každý věděl, jestli byl ve straně nebo ne.

 

Jan BUMBA, moderátor

–––––––

A vy jako Američan tedy spatřujete společný rys v tom, že ti aktivní, řekněme, proponenti režimu ve skutečnosti v ten režim nevěří?

 

Erik BEST, vydavatel buletinu Fleet Sheet

–––––––

Já si myslím, že věří v tom jenom do té míry, že jim to pomáhá, a jsou stejně schopny jako tehdejší komunisté se změnit ze dne na den a stát se kapitalisty, anebo jinými lidmi, podle toho, jak to bude potřeba, ale já si myslím, že nejsou to lidi, kteří jsou přesvědčeni, že ten náš současný systém je ideální, ale jsou to lidi, kteří se v tom dobře vyznají, umí to, profitují z toho, chtějí, aby to pokračovalo co nejdéle, ale často si neuvědomují, že vlastně svými činy přispívají k tomu, že ten samý systém se rozpadá.

 

Jan BUMBA, moderátor

–––––––

Pane Jochu, co tomu říkáte, na tuto tezi, že mentalita řady lidí připomíná mentalitu komunistů před rokem 89?

 

Roman JOCH, ředitel Občanského institutu

–––––––

Já bych s tou tezí souhlasil jenom částečně, pan Erik Best má určitě pravdu v tom, že mnozí politici, bankéři, ale já bych dodal taky voliči, taky občané častokrát preferují krátkodobé výhody před dlouhodobou racionalitou a to je něco, co je nezodpovědné. Ale pak nastávají ty rozdíly a tady bych upozornil asi na dva nebo tři zásadní: v době existence komunismu existovala kredibilní alternativa, existovalo to, čemu se říkalo demokracie nebo kapitalismus nebo demokratický kapitalismus, kombinace tržního hospodářství s větší nebo menší účasti státu, ale rozhodně ne státní socialismus komunistického typu. A tato alternativa byla pro mnohé atraktivní. A nyní v současné době, když se zeptáte, co je teda ten model hodný následování, o kterém víme, že je evidentně výhodnější nebo lidštější nebo produktivnější, než současné sociálně-tržního hospodářství nebo jakkoliv to nazveme, tak zjistíme, že žádná alternativa není, není to subsaharská Afrika, není to arabský svět; ano, jsou západní komentátoři jako Thomas Friedman, kteří obdivují Čínu, protože stát může na povel všechno přikázat a pak tam v provinciích je hospodářský růst, ale dlouhodobě chceme my žít v režimu jako je čínský? Ne. Takže já se domnívám, že alternativa k systému soukromého vlastnictví a volné směny s větší nebo menší ingerenci státu – a o tom je posledních 100 let společenská konverzace mezi levicí a pravicí a ten posun mezi větší roli státu nebo menší roli státu se může přece posouvat – že vůči tomuto systému jako celku já nevidím atraktivnější alternativu.

 

Jan BUMBA, moderátor

–––––––

Pane Beste, co podle vás vlastně ti lidé, ti západní kapitalisté nevěří, co si představit pod tou vírou v kapitalismu?

 

Erik BEST, vydavatel buletinu Fleet Sheet

–––––––

Já si myslím, že je odpověď taky na to, co říkal Roman Joch, je, že ten současný kapitalistický systém není ani kapitalistický v tom původním smyslu, my máme různé druhy kapitalismu, my máme ten normální kapitalismus, který používá nebo provádí normální podnikatel, který nepodvádí, který má dobrý výrobek, prodává to za rozumnou cenu, pak ale máme podfukářský kapitalismus, kde ten cíl je přesvědčit někoho, aby koupil něco, co by jinak nekoupil a použití různých triků. A pak máme ještě horší druhy, kriminální kapitalismus, a to vidíme samozřejmě, to je ten problém dneska, že ten kapitalismus, jaksi jsme to představovali kdysi, už není normální férový kapitalismus, je to kriminální nebo ještě horší je to zlegalizovaný kriminální kapitalismus.

 

Jan BUMBA, moderátor

–––––––

Takže chcete říct, že se zapomíná na ty kořeny, na ty, na to kvůli čemu nebo díky čemu vlastně západ založil svou prosperitu a bohatství.

 

Erik BEST, vydavatel buletinu Fleet Sheet

–––––––

Ano, přesně tak, že když to půjde dál, tak ten nejhorší druh kapitalismu převládne a nakonec bude rozpad.

 

Jan BUMBA, moderátor

–––––––

Pane Jochu, řekl byste, že je správné vůbec používat to slovo kapitalismus, neměli bychom ho nahradit něčím jiným?

 

Roman JOCH, ředitel Občanského institutu

–––––––

Ano, tady já souhlasím velice s Erikem Bestem, že to slovo se používá promiskuitně pro označení mnoha různých realit a ideálů a taky bych souhlasil s tou modifikací, že původní myšlenka tržního hospodářství nebo liberálního kapitalismu byla ta, že prosperuje ten, kdo nabídne stejně kvalitní zboží levněji, anebo za stejnou cenu kvalitnější zboží. To znamená, konkurence vede k vyšší kvalitě a k nižším cenám, ale bohužel musím souhlasit, že toto není ideál mnohých našich dnešních takzvaných kapitalistů, pro ně jsou ideálem státní zakázky, to znamená, garantovaný zisk z peněz daňových poplatníků, kteří tudíž nemají možnost volby na trhu, protože jsou zdaněni a stát za jejich peníze si pak koupí od těch kapitalistů, kteří nemají rádi konkurenci, to, co nabízejí, ať už je to kvalitní nebo ne. A souhlasím, že tento systém dlouhodobě je neudržitelný, vede ke krizím, vede k neefektivitě. A druhá strana mince je ta, že my v západním světě s naší demografickou situací, kdy máme málo mladých lidí, kteří by se účastnili pracovního procesu, musíme se smířit s tím, že naše prosperita a blahobyt v čase bude relativně klesat oproti těm společnostem, které mají spoustu mladých lidí, kteří jsou ochotni pracovat, myslím tím společnosti v jižní a východní Asii.

 

Jan BUMBA, moderátor

–––––––

Řekl byste, pane Beste, že státní zakázky, které vzpomněl Roman Joch, státní zakázky jako takové deformují prostředí a vlastně ničí, použiji to slovo kapitalismus?

 

Erik BEST, vydavatel buletinu Fleet Sheet

–––––––

Já si myslím, že jako takové asi ne, ten problém je, že často si kupujeme věci, který nepotřebujeme, za přemrštěné ceny, a já si myslím, že musíme se snažit se vrátit tam, kde jsme dříve byli, a jeden základ kapitalismu například je volný obchod, ale vlastně ten volný obchod funguje jenom když je to dvoustranný a my máme teď volný obchod jednostranný v tom smyslu, že Čína může dovážet na západ cokoliv co chce, ale my nesmíme Číny a když tam začneme budovat různé továrny, tak výsledkem nakonec je, že ty továrny jsou znárodněny, takže není to, to je základ kapitalismu, volný obchod, ale nefunguje, ale největší instituty západního světa stále propagují ten mylný koncern.

 

Jan BUMBA, moderátor

–––––––

Pane Jochu, prosím ještě krátce, bohužel už máme moc málo času, ale jak myslíte, že by se, co by se mělo změnit, aby ten systém nedopadl stejně neslavně jako komunismus?

 

Roman JOCH, ředitel Občanského institutu

–––––––

Domnívám se, že čistě liberální názor, že kapitalismus, tržní hospodářství je systém pro jakoukoliv společnost není udržitelný, kapitalismus se vyvinul ve společnosti s určitými morálními hodnotami, pro fungování jak demokracie, tak kapitalismu je nutná míra určitých občanských ctností a ty hlavní jsou poctivost, soběstačnost a důvěra. Mnohem lépe lze obchodovat, když si s partnerem věříte, a nemusíte všechno ošetřovat smlouvami. Pokud vaše slovo má pevnost či tvrdost diamantů, vaše reputace stoupá a vy jste úspěšný kapitalista. My se domníváme, bohužel, že osobní morálka je irelevantní pro kapitalismus i demokracii, a to není pravda, jak se ukazuje, osobní morálka je nutnou podmínkou jak demokracie, tak kapitalismu.

 

Jan BUMBA, moderátor

–––––––

To zní, nezlobte se, že to tak řeknu, až idealisticky, ale je nutný takový idealismus, Eriku, pro to, aby systém přežil?

 

Erik BEST, vydavatel buletinu Fleet Sheet

–––––––

Já bych souhlasil s tím, co říkal Roman. Já si myslím, že ten problém je, že ti naši vůdci mají, mají nebo propagují jedny hodnoty, ale praktikují úplně jiné, oni říkají …

 

Jan BUMBA, moderátor

–––––––

Což mi taky připomíná komunismus tedy.

 

Erik BEST, vydavatel buletinu Fleet Sheet

–––––––

Ano, je to přesně tak, že kdyby praktikovali to, co říkají, tak bychom na tom nebyli tak špatně.

 

Jan BUMBA, moderátor

–––––––

Vydavatel buletinu Fleet Sheet Erik Best. Děkuji, že jste byl ve studiu, na shledanou.

 

Erik BEST, vydavatel buletinu Fleet Sheet

–––––––

Na shledanou.

 

Jan BUMBA, moderátor

–––––––

A ředitel Občanského instituto Roman Joch. Děkujeme, na shledanou.

 

Roman JOCH, ředitel Občanského institutu

–––––––

Na slyšenou.

 

Vysíláno Českým rozhlasme dne 18.10.2012

Příspěvků : 2 - Roman Joch v ČRo o dluhové a finanční krizi

  1. Felix : 8.8.2012 v 14.59

    Pokud budou lidé dobří, budou dobří.

  2. Václav Břenda : 3.8.2012 v 16.20

    Romane, slyšel jsem tu Noc kavárenských debat a jak se tam raduješ, že zakázali (Fiše a jeho vláda) dělnickou stranu….. jen si říkám, co budeš dělat až nějaký jiný Fišer jednou zakáže třeba OI

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?