Roman Joch v ČRo k průjezdu amerického konvoje

28.3.2015
Roman Joch

RomanPřes naše území budou projíždět američtí vojáci, když se budou vracet z Pobaltí na svou základnu v Německu. A mnohým našim spoluobčanům se to nelíbí a budou proti tomu protestovat. Mně se taky nelíbí, jak budou američtí vojáci přes naše území projíždět. Nelíbí se mi, že budou projíždět z východu na západ – přál bych si totiž, aby projížděli, v mnohem větším počtu, opačným směrem, tedy ze západu na východ.

Americké vojenské základny v Německu jsou dnes anachronismem. Anachronismem z dob studené války. Tehdy bylo západní Německo frontovou zemí, tj. zemí na hranici s nepřítelem, a přítomnost amerických vojáků měla odstrašovat sovětský útok z území na východ od Železné opony. Nyní jsou frontovými zeměmi, tedy zeměmi na hranici s mocností jim a nám nepřátelskou, Polsko a země pobaltské, tedy Estonsko, Lotyšsko a Litva. A dává tudíž mnohem větší smysl, aby se základny amerických jednotek a ostatních zemí NATO, tedy i České republiky, nacházely na jejich území. Kvůli odstrašení jakéhokoli pokušení kremelských vládců pokusit se proti těmto zemím o „maskirovku“, tedy o hybridní válku. Jinými slovy, na průjezdu amerických vojáků přes naše území do Německa mi nejvíce vadí, že se do Německa vracejí. V Německu už nejsou zapotřebí, zatímco v Pobaltí je jejich role pro ochranu míru a bezpečí v Evropě žádoucí. Je jasné, že ti, kdo budou proti nim protestovat, tak budou činit z důvodů velice odlišných od tohoto mého. A to z důvodů, že si nepřejí, aby američtí vojáci v Evropě vůbec byli. Vždyť přeci bez jejich přítomnosti by Vladimír Vladimirovič Putin mohl v Evropě nastolovat svůj nový světový řád založený na nostalgii po komunismu a neblahých dobách sovětských mnohem snadněji!

Přítomnost amerických vojáků a armád ostatních zemí NATO mu v tom brání. Proto je milovníci Putina nenávidí. Oni sami nejsou proti armádám všem a za mír jako takový, oni jsou za armády i války ty, které slouží Putinovi. Jejich demonstrace proti průjezdu amerických vojáků jsou jen čistým pokrytectvím. Samozřejmě, těmito demonstracemi proti americkým vojákům projíždějícím přes naše území jim budou vlastně skládat tu největší poklonu. Budou totiž proti nim demonstrovat svobodně, bezpečně, bez represe. Američtí vojáci, na rozdíl od příslušníků armád, jež po našem území rajtovaly v letech 1939 a 1968, ty demonstranty, demonstranty proti sobě, olovem nepokropí. Když obnažíme kořen věcí, zjistíme, že naše členství v NATO a americké ozbrojené síly jsou v posledku definitivním, nejzazším garantem našich svobod. Kdyby přišlo na lámání chleba, svobodu, včetně svobody demonstrovat proti americkým vojákům, v Evropě garantují američtí vojáci.

Lidé, kteří budou proti americkým vojákům demonstrovat, si to, doufejme, hezky užijí. Snad bude krásné počasí. Ale jejich požitek bude požitkem onanie: laciným, sebestředným, egoistickým, prázdným. Nic nebudou riskovat, život, svobodu, majetek, ani zdraví. Bude to jen prázdné gesto „udělání si“ dobře. Jo, kdyby to zkusili proti těm armádám v letech 1939 či 1968, to by bylo jiné kafe. Něco mi však říká, že ti dnešní „hrdinní“ demonstranti by v oněch letech byli zalezlí doma. Zalezlí doma pod peřinou a mlčeli by. Drželi by hubu a krok. Nebo by ty armády tehdejší rovnou vítali. To tak odpovídá jejich morálnímu a politickému profilu.

 

Vysíláno na ČRo 26.3.2015

Příspěvků : 3 - Roman Joch v ČRo k průjezdu amerického konvoje

  1. Tiffany : 29.10.2015 v 2.51

    Nepopedre1m, že -ismus je původnějšed a z latiny a že Němci si to zaohlvaci le9pe. Nicme9ně my jsme přebedrali ismy z franštiny (pouze jsme zrušili nečeske9 -e) a nebylo proto že1dne9ho důvodu to opravovat na latinu. Slovo se me1 v jazyce pse1t tak, jak se psalo vždycky, nikoliv jak se psalo v nejpůvodnějšedm jazyce.ad naředzened. Udolal jste mne. Naředzened Komise skutečně nened schvalove1no předmfdmi ze1stupci členskfdch ste1tů.Aby klasicke1 mezine1rodned smlouva někoho zavazovala mused ji podepsat a ratifikovat, nebo aspoň ratifikovat. Cože? Klasicke1 mezine1rodned smlouva je ze1vazne1 dnem podpisu stejně jako každe1 jine1 smlouva. Aby to bylo jinak, je nutno vzne9st vfdhradu ratifikace podle čl. 14 famluvy o smluvnedm pre1vu.Osobou mezine1rodnedho pre1va je každe1 mezine1rodned organisace. Ale že1dne1 snad neme1 svrchovanost.Zajedmalo by mne, co tedm původnedm čle1nkem 189 TEC v roce 1957 mysleli.když se evidentně ti, co to zažili, zkoumali a/či tvořili, nedoke1žed shodnout na tom, jakfd je přesnfd vfdznam toho slova, stejně jako socialismu Doke1žed. Vfdjimku tvořed pouze marxiste9 všeho druhu. Definice je totiž jednoduche1: kommunism je to, co vznike1 vle1dnutedm kommunistů, socialism je to, co vznike1 vle1dnutedm socialistů (= socie1lnedch demokratů). Nicme9ně musedm uznat, protože kommunism vznikl v lůně socialismu, že pojem socialism v širšedm slova smyslu zahrnuje i jej. Nicme9ně takove9 nedisjunktned pojmy jsou k ničemu.

  2. Michal : 12.4.2015 v 0.28

    Pokud se uhájí alespoň Německo, bude dobře, pokud i Česko, bude lépe. Obranu dávno neučiní jen armáda, ale dnes zejména lid ovšemže pod legitimním velením. Nikoliv jen “partyzánsky”. Což se týká i svobodymilovných zemí východních. Ukrajina pochybila nejen svou slabostí, ale i špatnou rozvahou. Prohrávala mnohem dříve, než padl první výstřel.

  3. Karel Hanza : 9.4.2015 v 10.16

    Velmi a Vámi souhlasím. Díky za Váš veřejný postoj.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?