Roman Joch on-line na iDNES.cz

20.8.2010
Roman Joch

“Vždy budu doporučovat rozšíření svobod občanů, nikoli jejich zúžení; stejné svobody pro všechny, nikoli speciální privilegia pro některé.”

OTÁZKA: U států jako USA či Izrael Vám porušování platných mezinárodních smluv nevadí. Je legitimní požadovat dodržování mezinárodního práva po ostatních státech?

Roman Joch: Ano, je to legitimní požadovat od všech. Váš názor, že USA či Izrael porušují mazinárodnmí smlouvy, které ratifikovaly (to je důležité), není pravdivý.

OTÁZKA: Zdravím. Zajímalo by mě, zda sám sebe považujete za tolerantního člověka? Rád bych se Vás zeptal na několik otázek ohledně náboženství. Máte nějaké přátele mezi vyznavači jiných náboženství?

Roman Joch: Ano. Ano mám.

OTÁZKA: Přeji pěkný den, zmínil jste, že křesťanství vnímáte jako dobro.. Reflektujete nějak současnou situaci v katolické církvi-mám na mysli pedofilní skandál a mnoho let trvající tutlání ze strany KC?

Roman Joch: Zločin je zločin a má být potrestán, jeho kořeny odstraněny. Církev a tento papež to nyní velice intenzivně řeší. Není ale pravdou, že by v Církvi došlo statisticky k více pedofilním skutkům, než v jakékoli jiné stejně početné instituci. Ve skutečnosti jich bylo méně, ale Církev je pod drobnohledem. Nicméně pokud by došlo byť k jen jednmomu jedinému pedofilnímu činu, je to o jeden více, než se mělo stát. 19.08.2010 12:34

OTÁZKA: Dobrý den, jak se stavíte k možnosti stavby mešit v ČR a proč?

Roman Joch: ČR je svobodná země a jakákoli modlitebna (i mešita), z které není hlásáno nic proti právu na život a náboženské svobodě jiných lidí, má právo na existenci. Bylo by ideální, kdyby existovala společná iniciativa za náboženskou svobodu v ČR a Saudské Arábii a všichni čeští občané – tj. i čeští muslimští občané -, by se vyjádřili za stejné právo na existenci mešit u nás a kostelů či synagog v Saúdské Arábii. Jsou-li čeští muslimové za náboženskou svobodu křesťanů, židů či dalších jinověrců ve většinově muslimských zemích, pak mají samozřejmě plné a zásadní právo na náboženskou svobodu u nás či kdekoli, kde jsou menšinou.

OTÁZKA: Pane Joch, proc je pro vas gentleman z viktorianske anglie tak nasledovanihodny vzor? Vzdyt tenkrat se jeste o civilisaci nedalo mluvit a anglicti gentlemani byli de facto jen primitivni opicaci, i kdyz v cylindru, smokingu a ja nevim v cem jeste. Jejich moralni a lidskopravni povedomi bylo nulove
karovka nejlepsi univerzita

Roman Joch: William Evart Gladstone, Benjamin Disraeli, Abraham Lincoln, John Stuart Mill, Charles Dickens, Florence Nightingalová, královna Viktorie, George Eliotová – to byli primitivní opičáci? Povědomí Lincolna o lidských právech nulové?

OTÁZKA: dobrý den.předně chci napsat, že jsem velmi rád,že si pan Nečas vybral právě Vás.Třebaže nesouhlasím se spoustou Vašich názorů,zejména s Vaším pojetím a odvozením etických principů (zastávám egoistickou filozofii Ayn Randové),myslím,že v současné době nemohl na tento post přijít nikdo vhodnější.Otázky:co myslíte,že by se Vám mohlo podařit prosadit?Co panu Nečasovi doporučíte?Myslíte si, že svoboda jednotlivce má ještě v boji proti kolektivismu naději?

Roman Joch: Děkuji. Uvidíme, ale vždy budu doporučovat rozšíření svobod občanů, nikoli jejich zúžení; stejné svobody pro všechny, nikoli speciální privilegia pro některé. Svoboda má naději. 20. století bylo stoletím nesvobody, gulagu, holocaustu a etatismu. Naši odpůrci jsou reakcionáři – chtějí pokračovat v etatistickém omylu 20. století (byť v mírněji depsotiocké formě). My jsme ti,kdo se hodí do 21. století, tudíž jsme pokrokoví, neboť jsme za větší svobodu.

OTÁZKA: DObrý den, proč podle Vás smějí gentlemani vlastnit otroky?

Roman Joch: Byl to historický esej o pojetí gentlemana, v němž jsem napsal, že někteří z nejlepších gentlemanů v dějinách (např. George Washington) vlastnili otroky. A v zápaětí hned další – bezprostředně další (!) – věta říkala, že (aby byli skutečnými gentlemany) byli zavázáni ve svém svědomí (noblesse oblige) ony otroky propustit, dát jim svobodu! Tuto druhou větu – kterou evidentně museli číst, neboť následovala hned po té první – mí kritici (jsou to zlatíčka) zamlčeli. Jak typické! Ale nezlobím se na ně, možná neumějí číst.

OTÁZKA: Dobrý den, zajímal by mě Váš názor na generála Pinocheta a jeho totalitní zločinný režim. Vzhledem k tomu, že má na svědomí několik tisíc mrtvých a desetitisíce mučených, mělo by být vychvalování jeho režimu trestným činnem stejně jako schvalování holocaustu. Děkuji za odpověď.

Roman Joch: Můj názor je tentýž, jaký má baronka Margaret Thatcherová, soudruhu.

OTÁZKA: Dobrý den, jak se stavíte k eutanazii? Znáte názory Jacka Kevorkina? Děkuji za odpověď.

Roman Joch: Znám a nesouhlasím s ním. V době anestetik eutanázie není “dobrá smrt”, ale zabíjení nevinných lidí, o kterých se sugeruje, že jejich život nemá cenu. Má.

OTÁZKA: Dobrý den pane Joch, jak je možné, že náš trestní zákoník označuje za trestné jednání, které nikomu nezpůsobuje žádnou relevantní újmu? Např. popírání holocaustu, držení dětské pornografie, pěstování konopí, atd… Jak se k tomu stavíte vy? Je tento státní zásah do práv občanů něčím ospravedlnitelný?

Roman Joch: Čistě osobní názor: popírání holocustu nemusí být trestné, obhajoba holocaustu či navádění k němu ano. Držení dětské pornografie – ano, trestné, neboť buď vznikla zločinnou cestou, anebo i když ne (vznikla digitálně, počítačově), její obsah je naprosto dehumanizující a popírající jakékoli důvody lidské důstojnosti a tudíž i všechny morální principy, na nichž lidská práva stojí. Pěstování konopí – nemělo by být trestné. 19.08.2010

OTÁZKA: Hezké odpoledně, zajímal by mě Váš názor na teorie o globálním klimatu. Budu rád, když napíšete čím máte své názory podložené. Díky.

Roman Joch: Nevím, zda to lze stručně, pokusím se: Dochází ke globálnímu oteplování? Ano. Je zaviněno výhradně či převážně lidskou aktivitou? Nejisté. Jakékoli pokusy o změnu tohoto trendu – mohly by způasobit více škodu než užitku (např. ztrátu našich svobod)? – Dost možné. Má se životní prostředí chránít? Ano, ale pro člověka, jeho lepší život, a to primárně lokálně a decentralizovaně.

OTÁZKA: Ve svém článku „Proč demokracie zanikne“ nastiňujete fikci politického vývoje během nadcházejících sta let, která předpokládá mj. demontáž všeobecného volebního práva. Bez ohledu na existující realitu – uspořádání, v němž možnost výběru politických reprezentantů není omezena pouze věkem a elementární duševní způsobilostí, nýbrž také sociální rolí jednotlivce či jeho poměrem ke státu, se Vám v teoretické rovině zamlouvá více? Prosím o jednoznačnou , vypovídající o autentické preferenci, nikoli „akceptaci stávající podoby voleb“ atd.

Roman Joch: Ten filosofický esej nebyl návodem na demontáž demokracie, nýbrž varováním před tím, že za určitých okolností může být demokratická forma vlád zkolabovat (jak se to stalo v antických Aténách). Je upozorněním na to, že demokracie, aby se mohla udržet, musí dodržovat určitá omezení: většina nesmí vládnout neomezeně, musí respektovat práva jednotlivců, nesmí být kořistnická či pyšná (“něco nemáme, chceme to, tak si to odhlasujeme”) a hlavně v té demokratické společnosti musejí být děti. Nebudou-li děti, nebude ani demokracie, neboť nebude kdo, kdo by v ní vládl a rozhodoval. Je to upozornění na známý demografický fakt, že lidé s liberálními názory mají méně dětí, než lidé s názory patriarchálními. Tedy důsledek tohoto demografického trendu, nebude-li zvrácen, bude v budoucnu méně liberální demokracie, nikoli více. Jako konzervativec nehledám ideální politický model (jsem aristotelik – prakticky nejlepší vláda je vláda smíšená), ale přemýšlím, jak zajistit, aby ten režim, který máme, fungoval dobře a ku prospěchu našich práv a svobod.

OTÁZKA: Kromě problematiky lidských práv se ve Vaší gesci ocitla taktéž oblast zahraniční politiky. Na jaký stupeň z hlediska relevance kladete rozvojovou pomoc? Jaký postoj zaujímáte k případnému snížení objemu rozvojové pomoci, zaštítěné státem?

Roman Joch: Ideálně bych kladl důraz veliký, ale jsme v situaci deficitu a hospodářské krize. Co k tomu říct? Má přání narážejí na (fiskální) realitu.

OTÁZKA: Dobrý den.Kdo jste a co tu děláte?

Roman Joch: Dobrý den, jsem Roman Joch a právě odpovídám na dotazy čtenářů.

OTÁZKA: Kdyz odsuzujete poitickou korektnost, muzete take odsoudit zlocinna ustanoveni, ktera v dobach monarchii trestala urazku panovnika?

Roman Joch: Naprosto. Monarcha se má těšit přirozené úctě a jedním z nejveselejších – a proto nejhezčích – lidských práv je právo nadávat na vrchnost. Sám je rád využívám.

OTÁZKA: Dobrý den, Pane Jochu, jak se vyrovnáváte s novou úlohou “sprostého podezřelého””?

Roman Joch: ???

OTÁZKA: Vážený pane Jochu. Chápu, že prvních deset dodatků americké Ústavy je něco, s čím se velmi ztotožňujete. Budete ve své funkci prosazovat, aby česká Ústava obsahovala něco podobného, jako je První dodatek US Ústavy? Tedy že Kongres, u nás Parlament a Senát, neschválí žádný zákon, který by omezoval svobodu slova a tisku atd.? U nás nic takového bohužel nemáme a v současném Zákoníku je několik gumových paragrafů, které umožňují svobodu slova a tisku významně potlačovat.

Roman Joch: Máme I. Hlavu Listiny práv a svobod, která je vynikající. Jde o to, aby tyto svobody mohli lidé u nás smysluplně realizovat a domoci se jich. S pojetím I. dodatku americké Ústavy sympatizuji, ale domnívám se, že politický projev, který navádí ke zničení všech práv a všech svobod všech lií, nemá mít nutně ústavní ochranu, nýbrž tento projev má být pouze tolerován (pokud jeho stpupenci nepřikročí k činům, pak už je to kriminální, případně vojenská záležitost).

OTÁZKA: Nechal byste střílet do neonacistů, kteří se v roce 2008 snažili proniknout na sídliště Janov a tam napadnout místní romské občany? Házely kromě jiného zápalné lahve na policisty, kameny, zapálili i jedno policejní auto….

Roman Joch: Neviděl jsem tu situaci. Když házeli zápalné lahve, hrozilo, že zabijí či zmrzačí jiné lidské bytosti a policii se nedařilo je pacifikovat jinými prostředky, pak ano. Ale nevím, zda ta situace nastala; pokud vím, policajté je nakonec zpacifikovali.

OTÁZKA: Dobrý den, podle diskuzí některých pseudohumanistů a levičáků nemůžete být poradcem pro lidská práva, protože jste pro trest smrti a vůbec máte “špatné pravicové a liberální názory”. Jak se díváte na jejich řev, že poradcem pro lidská práva může být jen někdo se “správným” světonázorem?

Roman Joch: Nejsem pro trest smrti tady a teď, myslím si však, že trest smrti je za určitých okolností přípustný. Pokud jde o mé drahé, se mnou nesouhlasící spoluobčany, myslím, že oni sami nakonec uznají, že společnost je mnohem rozmanitější, pluralističtější, tolerantnější a hezčí, když v ní jsou různé názory, nejen ten jejich. Ale bude to potřebovat hodně tolerance na naši straně a dobré vůle na jejich. Už se na to těším.

OTÁZKA: Dobrý den, jak může být člověk, který de facto popírá ideu pozitivního vymezení lidských práv poradcem premiéra pro lidská práva? Není to, jako by poradcem pro kulturu byl Zdeněk Troška?

Roman Joch: Odkud víte, že by nebyl vynikajícím poradcem pro kulturu? Proč ho hned diskriminujete, defamujete a ehm – vlastně – to je nápad: “Zdeněk Troška for Advisor!”

OTÁZKA: Dobré poledne, jak se díváte na pošlapávání práv rodičů ve věci výchovy svých dětí v kontextu dramatického vývoje kolem sexuální výchovy na školách? Mají podle vás školy právo sexuální výchovu ve vzdělávacích programech aplikovat? Pokud ano, kde se vzalo? A pokud ne, proč ne?

Roman Joch:  Právo vychovávat a vzdělávat své děti podle svého svědomí je zásadním morálním a občanským právem rodičů. Stát nemá vnucovat rodičům povinně ten typ sexuální výchovy, s nímž rodiče nesouhlasí. Rodiče mají mít možnost se rozhodnout, zda sexuální výchovu chtějí pro své děti doma v rodině, anebo ve škole, případně ve škole jakou, zda konzervativnější nebo liberálnější. K žádné konkrétní by neměli být nuceni.

OTÁZKA: Vite proc u nas mohou bztrestne studovat univerzitu prostitutky? Protoze kdyz mohou konzervativci a euroskeptici, tak neni duvod, aby nemohly studovat i prostitutky. Jinak hodne mych spoluzaku studuje proto, aby z vysokych pozic mohli nicit kapitalismus zevnitr. Kapitalismus vznikl v dobe, kdy lide byli jeste opice.

Roman Joch: Jste lidoop, nebo pouze makak?

OTÁZKA: Ano, povědomí A. Lincolna o lidských právech bylo nulové. Byl to stejný rasista jako Vy. Pár citací A. Lincolna: 1. Dnes se stejně jako kdy předtím zasazuji o to, aby mezi bílou a černou rasou byla nastolena jakákoliv forma sociální a politické rovnosti. Dnes se stejně jako kdy předtím zasazuji o to, aby se z černochů stali voliči nebo spříseženci, aby byli prohlašováni za schopné vést úřady nebo mít sňatky s bílými lidmi; dodám k tomu, že existuje fyzická různost mezi bílou a černou rasou, která, jak věřím, provždy vyloučí, aby spolu obě rasy žily na bázi sociální a politické rovnosti. A protože nemohou žít v rovnosti, ale přesto zůstávají spolu, musí existovat nadřazení a podřízení, a já se zasazuji jako každý jiný o to, aby nadřazené postavení bylo přisouzeno bílé rase. 2. Rovnoprávnost pro černochy. Nesmysl. Jak dlouho pod vládou Boha, který je dost silný ke stvoření a udržovaní vesmíru, budou darebáci šířit tyto nesmysly a tupé stádo blbců jim bude hltat tuhle ubohou demagogii.

Roman Joch: Kdyby Abraham Lincoln nevěřil – a nezajistil – že země a vláda zasvěcena postulátu, že “všichni lidé jsou si stvořeni rovni o obdařeni svým Stvořietelem určitými nezcicitelnými právy – na život, svobodu a hledání vlastního štěstí” – má přežít velkou krizi občanské války, pak POSTUPNĚ aby ani nestala společneská a politická rovnost černochů a bělochu, nebyl by ani žádný Martin Luther King jr. Vy ignorante, Lincoln, aby mohl být vůbec zvolen, musel svým voličům, igorantům té doby sice s jinými předsudku než Vy, ale stejně zakomplexovanými, musel říkat to, co uvádíte. Ale celkově, pro věc lidských práv, je lepší, že žili Lincoln, Churchill, Reagan, nebo není?

OTÁZKA: Jak se díváte na otázku ekonomické migrace do ČR. Měli bychom ji povolit lidem, kteří nemají žádné vzdělaní, know-how, následně pracují v černé ekonomice atd jako třeba Vietnamci? Byl by jste pro případné vypovědění nelegálních imigrantů. (zústali po překročení víza, přijeli na turistické vízum atd) Jinak Vám přeji mnoho úspěchů, Vaše názory na lidská práva plně sdílíme celá rodina

Roman Joch: Především, zásadním lidským právem je právo na emigraci (nejsme majetkem státu) – když mě chtějí v jiné zemi k legálnímu pobytu přijat, můj státž mi ve vycestování nesmí bránit. Na stranu druhou neexistuje žádné absolutní právo na imigraci: pokud mě na Novém Zélandu nechtějí, já nemám právo být na jejich území proti vůli jeho občanů rezidentem. Takže imigrační politika státu by měla být rozvážná a uvážlivá: ani nulová imigrace, ani naprosto otevřené hranice. Po politické diskusi a dohodě si společnost má říct, kolik lidí ročně chce přijmout a odkud. Zkušenost s imigtranty z východní Asie je taková, že mají silné rodinné hodnoty, kladou důraz na vzdělání svých dětí, pracovitost, výkon, nezávislost na státě, soběstačnost. Ideální pravicové voliči. Mají mé sympatie. Poděkování pro čtenáře a stoupence: samozřejmě, že jsem nečakal ten pokus o blitzkrieg proti mě, ale ni tu úžasnou vlnu sympatií a povzbuzujících emailů, sms-ek a telefonátů. Děkuji. RJ

Převzato z iDNES.cz

Příspěvků : 2 - Roman Joch on-line na iDNES.cz

  1. xxx : 22.8.2010 v 19.14

    “Jak se mají na současnou demokracii dívat gentlemani? Uvědomme si, že gentlemana necharakterizují jen vzdělání, dobrý vkus, charakter a státnické dovednosti, nýbrž i svobodymilovnost!! Gentleman je nutně svobodným člověkem, který svou svobodu miluje natolik, že je pro něj nepředstavitelné, aby byl nesvobodným byť jen minutu. Gentleman raději zemře, než by byl otrokem; i když na straně druhé gentleman v principu otroky vlastnit může. Dokonce někteří z nejlepších gentlemanů v dějinách otroky vlastnili. Já bych však tvrdil, že jejich povinností ? noblesse oblige ? bylo dát jim svobodu, ať již za svého života, nebo nejpozději závětí.”

  2. Michal : 21.8.2010 v 0.52

    skutečně zcela soukromé pěstování kytiček netřeba kriminalizovat, pokud se nerozšiřují jako americký brouk. Ono ani dnes to kriminální není, protože o soukromém nikdo neví. Snad elektrorozvodný závod, ale ten rád obchoduje a pěstírna jej živí. Potíž je se sociální destrukcí ne pěstitele, ale konzumenta. Pocity jsou křehká věc, a hodně zničí i legitimní léky, co teprve samoléčba bylinkami.Předpoklad tedy i detekce na silnici, nejlépe dálková, jako u mýtných bran. Možná i povolení střelby na ohrožující řidiče, jako dnes je na vzteklé lišky mezi paneláky.Myslím, že i býk uprchlý z jatek tamtéž smí být střelen….Crimen laese Maiestatis, nebo tak nějak, je vážnější.Církev nebrání tolik děti, jako brání konsekrované Hostie. systémy se hroutí mnohem rychleji, než dokáže povodeň.jistě panovnice commenwealthu (nebo tak nějak) zasažena moc býti nemůže, navíc ji provází spolehlivé sympatioe, ale ocitne se panovník v prohraném boji, umírají za něj vojáci, nelze jej tupit, neb by bylo potupeno všechno, potom dezerce, smrt opuštěných oslabených spolubojovníků, “legionáři” republikánská zběsilost nejen proti Panně Marii na Staromáku, ….ale třeba 2 miliony židovských dětí uvedených do smrti…atd. pořád ve stejném regionu…takže dobře zvažme, kdy korouhve a děla opustíme a protivníkovi vydáme

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?