Roman Joch o studentských protestech

8.3.2012

Poradce předsedy vlády Petra Nečase pro lidská práva Roman Joch kritizuje studentské protesty Týden neklidu pořádané iniciativou Za svobodné vysoké školy.

Iniciativa se staví proti zavedení školného a rovněž jí vadí, že by vysoké školy již nemohly nakládat s veřejnými finančními prostředky dle své libovůle a to, na co půjdou, by více kontroloval stát prostřednictvím demokraticky zvolených politiků. Studentům vadí „omezení pravomoci nakládat se svěřenými prostředky podle vlastního rozhodnutí a vpuštěním soukromých finančních a obchodních zájmů do vysokoškolského hospodaření“.

Bezplatné vzdělání na vysokých školách je perverzní

„Lituji toho, že školné nebylo zavedeno mnohem dříve. Je skutečně ostuda, že žijeme 22 let ve svobodné společnosti a tak velká část studentů není způsobilá, nechce žít ve svobodě s odpovědností, která k ní patří. Tím, že dostávají vzdělání, tak získávají hodnoty, za které by měli zaplatit. Měli by finančně ocenit školy za to, že díky získanému vzdělání jejich příjmy v dospělém životě budou mnohem vyšší, než kdyby byli bez vysokoškolského vzdělání. Nyní dostávají tyto hodnoty zdarma za peníze všech daňových poplatníků této země,“ řekl ParlamentnímListům.cz Roman Joch.

„Je nutné připomenout, že ne všichni mladí lidé studují na vysokých školách. Častokráte to jsou i děti z chudších rodin, které na vysokých školách nestudují. Tyto chudší rodiny tak de facto dotují ze svých daní vysokoškolské studenty, kteří jsou mnohdy z rodin bohatších. Bezplatné vysokoškolské vzdělávání je perverzní v tom, že znamená přerozdělování peněz od chudých rodin k rodinám, které jsou na tom finančně lépe,“ míní Joch.

Studenti vyvlastňují cizí peníze, které nevydělali

Podle něho se studenti a někteří profesoři tím, že odmítají, aby stát kontroloval, kam jdou finanční prostředky, které vysokým školám stát poskytuje z daní všech, de facto pokoušejí o vyvlastnění těchto peněz, které sami nevydělali ve stylu: daňový poplatníku plať, dej nám peníze na vysoké školy a my si je pak utratíme, za co chceme, a chraň tě ruka Páně, aby ses zajímal o to, co s těmi penězi provedeme, nebo dokonce chtěl rozhodovat, na co mají ty peníze jít. Podle Jocha je toto naprosto zvrácené pojetí akademických svobod a akademické svobody jsou úplně o něčem jiném.

„Daňoví poplatníci platí státu daně a volí si demokraticky své politické reprezentanty. Ti mají právo jako jejich zástupci rozhodnout, kam tyto peníze poputují. Studenty ani profesory voliči nezvolili, oni ty peníze nevydělali, nemají tedy právo o nich rozhodovat. Pokud by šlo o soukromé vysoké školy financované ze soukromých prostředků, stát nemá právo jim do jejich hospodaření mluvit, ale zde se jedná o veřejné prostředky a stát má právo o těchto financích rozhodovat,“ míní Joch.

Rozmazlenost lidí, kteří chtějí jen brát

„Toto pojetí akademických svobod, podle kterého mají studenti údajně právo rozhodovat o veřejných prostředcích, je způsobeno celkovým zmatkem v pojetí našich práv. Práva a skutečné svobody znamenají, že státní moc ponechá člověka na pokoji rozhodovat o vlastním životě a o penězích, které si legálně vydělal. Ale levicové sociální pojetí práv znamená, že máme nárok dostat něco, co není naše a o co jsme se nezasloužili. Ti studenti, kteří vydávají za akademické svobody svou touhu rozhodovat o veřejných financích, ve skutečnosti nepožadují svobody, nýbrž speciální privilegia na úkor ostatních lidí, kteří na ně mají pracovat,“ upozorňuje Joch.

„Mezi skutečné akademické svobody patří například nedotknutelnost a posvátnost akademické půdy či svoboda vyjadřování názorů a svobodná diskuse. Zamýšlené reformy skutečné akademické svobody nijak neohrožují, ani neporušují. Studenti se chovají podobně jako ostatní nátlakové skupiny ve společnosti, které však nemají demokratický mandát od voličů. Je to projev částečně dekadence a částečně rozmazlenosti těch lidí, kteří chtějí jenom něco dostávat zdarma bez jakéhokoli výkonu a pak odmítají převzít odpovědnost. Oni chtějí rozhodovat o penězích, které nevydělali a sebrat je lidem, kteří se na ně nadřeli. Proč má dělník či živnostník, který sotva uživí sebe a svou rodinu, dávat peníze studentům, aby oni rozhodli, že se budou na školách studovat takové nesmyslné obory, jako například gender studies. Někteří studenti a profesoři si chtějí žít na vysoké noze za naše peníze,“ uzavřel Joch.

Vyšlo na Parlamentních listech

Příspěvků : 7 - Roman Joch o studentských protestech

 1. RJ : 6.4.2012 v 8.00

  mně zase irituje to, že naprosto nechápeš fungování svobodné společnosti:

  (1) Co je špatného na tom dodržovat zákon, s kterým člověk osobně nesouhlasí, a proto obhajovat jeho změnu, leč po dobu, co je zákon zákonem, jej dodržovat /školné, ne-školné/?

  (2) Co je špatného na tom (ve svobodné společnosti) změnit profesi a dělat to, k čemu to člověka táhne? (Nejsme nevolníci, že, připoutání navěky k jednomu plácku a stavu, že? – až na Ondřeje, jenž jest nevolníkem ducha)

  (3) Co je špatného na našem zastávání názoru – těch z nás, kdo věříme v Boha ukřižovaného a zmrtvýchvstalého -, že smrt není největší možnou katastrofou, a tudíž být přesvědčeni, že určité války jsou menším zlem než určitý mír?

  Leč zbabělec, defétista a pacifistická prdélka, kdo nebere vážně, že náš Spasitel a Vykupitel žije, to takto nevidí…, viď, Ondřeji?

 2. OKartak : 14.3.2012 v 9.52

  Mně iritují lékaři, kteří perverzně za peníze státu zdarma vystudovali, a pak nejdou léčit lidi a místo toho se živí např. válečným štvaním. Že MUDr. Jochu.

 3. Sple. : 13.3.2012 v 16.24

  Vážím si názorů pana Jocha. Komentáře zde možná jsou, protože jde vděčné společenské téma. Já upozorňuji, že problém školného není tak černobílý ani (politicko-společensky viděno) na západ od našich hranic. A otázka akademických svobod také nemusí být viděna tímto prismatem. Přiznávám se, že nevidím v současnosti do hloubky tohoto problému. Řekněme to ve zkratce: rozhoduje vlivně ten, kdo drží “bank” :) a to je v případě státních VŠ stát. Ono to vypadá dobře, za Dobeše ještě posílíme vliv státu na univerzity. Jenže, současná vláda zde nebude na věky a co když přijde po ní tandem ČSSD + (tiše) KSČM)? Proč posilovat ještě více administrativní vliv státu na VŠ, když jej pak bude moci zneužít kdokoli jiný, kdo jistě nebude nejen panu dr. Jochovi příjemný?:( … Gender studies mi připadají jako bonmot “tato věda se nemýlí: nenechme se mást fakty:)”.

 4. Felix : 11.3.2012 v 11.13

  text naprosto v pořádku do posledního písmene – a už jsou tu tři komentáře; některé zdejší texty, které v pořádku (zcela) nejsou, komentáře nemají.

 5. m : 10.3.2012 v 3.29

  zkoumání pohlaví před přijetím člověka je příklad té zábavy.jako by orgány v těle byly tolik zásadní. jistě, cit nás vyladí na gender nebo stáří nebo i osobní situaci bez ohledu na tyto danost.dobré mravy, zvyky, nás směrují podporují, k respektu, harmonii.nic proti rozvoji i různých genderů, nakolik na to příroda a poměry stačí.ale zase v tom je spíše, kdo to bude platit. kdo druhý.za mne.je těžké odolat a nevyučovat, zejména pokud student jede na titul a jeho diplomky jsou opsané a z minulého století.ty i masarykovi dlužno obdiv, profesor za něj měl plat a žáky mít nemusel, nemusel je tedy korumpovat, podbízet se jim. pokud se skutečný student vyskytl, jeho úsilí jej dovedlo k profesorovi, školné bylo jen epizodou.a naopak, když profesor nalezl odpovídajícího žáka, rád mu školné opatřil.jinak študentům majáles přeji, navíc koedukace je sama o sobě zneklidňující a frustrující.pomalu se nebude prý moci rodit doma, konečně počít asi také lepší na klinice, student by mohlo být povolání, jako u satmarských chasidů.

 6. Michal : 10.3.2012 v 3.15

  Nejen zbytečné kachlíčky v tunelu Blanka.Je to obecný sport. Mnoho podnikání není o výrobě prodeji, ale jak neplatit, jak se vyhnout. Tak i nájemník se cítí jako ůpodnikatel”, když celý rok bere vodu, na kterou má nárok desítkou zákonů, kterou musí vlastník hradit a nájemník prostě si ji vzal. Jeho “podnikatelský” záměr se nezdařil, voda odtekla, co se dá dělat?další to umí s elektřinou, nájmem, jiný po svém bydlícím záměru prý nezdařeném ponechá dům zavalen odpadky a vraky aut. Proto bydlení drahé a namnoze nedostupné, protože v tomto stavu z nájemníků strach.Tedy mimo Prahu, jistě za 15 000 nájmu měsíčně se dá věc lépe ošetřit. Jinde celé obecní správy fungují jako kořist, o krajích nemluvě. Proč by si student nevzal, je navíc talent, často polosirotek, odkázaný tak na společnost přítele své matky jinak samoživitelky. Už v jeslích jej přebalovali, konečně to může vrátit, pomstít se, mít vysokou morálku. Osobně přežiji i bez peněz, k studiu mi stačí stovka ročně na legitku v NK, polovina zahrady stejně nesklizena. V domění, že studující potřebuje upevnit kondici, dostat se mezi pracující, inseruji manulení brigády.Jo, udýchaný dlchodce dorazí, obvykle má kšeftů víc a nestíhá.I jeden snad student se ozval, doporučil ale bezdomovce, alespoň snaha. Někdo snad studuje s odřeným hřbetem, obecněji je to ale forma zábavy, potěšení, vyplnění času.Školné jen symbol za dluh mnohem hlubší, zatím “chceme od ameriky”, co chce ona od nás nám ještě nikdo nepřipomněl.Možná se to zrovna děje.

 7. Sple. : 8.3.2012 v 19.24

  Ano. “Vox populi” patrně říká: neplacení školného je u nás relikt komunismu. Toužíme, aby vše bylo jako na “Západě”, kde se za VŠ studium přece platí! Nic není zadarmo…. Jenže, to nekoresponduje s realitou. Jsou evropské státy, kde se školné platí (Velká Británie), jsou země kde po pokusu zavést školné dochází k opačné cestě. Třeba Rakousko (nedotčené komunismem) od školného ODCHÁZÍ. Samozřejmě na státních VŠ. O soukromých není pochyb, tam se všude platí. A je to normální…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?