Prezentace dvou antologií polského konzervativního politického myšlení

9.5.2010
Redakce

Centrum pro studium demokracie a kultury a Barrister & Principal představily na výstavě “Svět knihy” dvě antologie polského konservativního myšlení. Jejich slavnostní prezentace proběhla v prostorách Výstaviště Praha ve čtvrtek 13. května v 17:00 ve střední hale.

Prezentace „Pravým okem” uvedla na trh dvě antologie polského politického myšlení a kulturně-společenské esejistiky: Pravým okem a Návrat člověka bez vlastností. Hosty diskusního panelu byli politolog a rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala, šéfredaktor deníku Rzeczpospolita Paweł Lisicki a publicista Bronisław Wildstein.

Beseda “Polské dějiny očima sousedů” se konala u příležitosti vydání knihy Istvána Kovácse Piłsudski… Katyň… Solidarita… Kromě autora se jí zúčastnil historik Jan Křen a moderátor televizního pořadu Historie.cs Vladimír Kučera.

Obě akce se uskutečnily v prostorách Výstaviště Praha. První ve čtvrtek 13. května 2010 v 17:00 ve střední hale, druhá v pátek 14. května 2010 v 17:00 v pravém křídle Literárního sálu


István Kovács
Piłsudski… Katyň… Solidarita…
Klíčové pojmy polských dějin 20. století
Barrister & Principal, brož, 312 s., 395 Kč

Poláci a Češi měli a mají mnoho společného, zároveň je však mezi jejich kulturami a dějinnými osudy velmi mnoho rozdílů. Český čtenář se může často v labyrintu polských moderních dějin cítit ztracen. Kniha maďarského historika a polonisty Istvána Kovácse nabízí čtenářům pohled zasvěceného odborníka, který je však zároveň vnějším pozorovatelem, jenž vnímá polské dějiny ze středoevropské perspektivy a ve středoevropských souvislostech. Dílo nabízí seznámení s dějinami polského národa ve dvacátém století – tedy v období, které konstituuje živé historické povědomí i dnešních Poláků. „Zázrak na Visle”, pakt Ribbentrop-Molotov, Katyň, Varšavské povstání, pogrom v Kielcích či Solidarita – to je skutečně jen několik málo fenoménů z mnoha, o kterých se čtenář v této knize dočte a které i v 21. století zůstávají klíčem k pochopení nejen polské ale i středoevropské reality.

„Kniha Piłsudski… Katyň… Solidarita… je zcela racionálně napsaným vyprávěním o událostech zdánlivě iracionálních. O Piłsudského prapodivných osudech a činech, díky nimž vznikl moderní polský stát. O brutalitě komunistického režimu, jež se projevila v Katyni a stala se úhelným kamenem Polské lidové republiky. Zdaleka však ne kamenem přivázaným na krk porobeného polského národa. O dělnickém hnutí „Solidarita”, které přivodilo pád všech, kdo podle vlastního tvrzení vládli jménem dělnické třídy a pro její dobro. Především je však kniha Piłsudski… Katyň… Solidarita… knihou o nás. O nás všech, kdo nevěří v dějinný determinismus, věří však v sílu determinovaných, odhodlaných jednotlivců či národů.”

Z předmluvy Macieje Szymanowského, ředitele Polského institutu v Praze


Maciej Ruczaj, Maciej Szymanowski (eds.)
Pravým okem
Antologie současného polského politického myšlení
Centrum pro studium demokracie a kultury, brož, 204 s., 249 Kč

Po roce 1989 „jsme chtěli vstoupit do postmoderního ráje, jehož brány byly před námi tak dlouho uzavřeny. Chtěli jsme se přitulit k matce Evropě…, být bezstarostnými, šťastnými obyvateli Venuše, planety, kde budeme osvobozeni od tíhy zodpovědnosti za vlastní budoucnost.” Antologie Pravým okem je záznamem procesu dekonstrukce této iluze a zpochybnění dogmat prvních let éry transformace v Polsku, ale i v celé střední Evropě.

Musíme se vzdát vlastních politických a kulturních tradic, abychom se stali pravými Evropany? I když se chceme dívat vpřed, proč musíme nutně zapomenout na minulost? Znamená evropská integrace, že mizí zodpovědnost za vlastní státnost? Tyto otázky si kladou nejvýznamnější polští konzervativní a konzervativně-liberální komentátoři a publicisté. Jejich hlas je v Polsku posledních let stále více slyšet: „sémantická revoluce” ve veřejné debatě, jejímiž strůjci byli autoři textů této antologie, je jedním ze zdrojů pádu post­komunistické levice a zdrcující převahy pravicové a středo-pravicové orientace na polské politické scéně od roku 2005. Platnost jejich úvah však není omezena pouze na polské prostředí: tyto texty mají za úkol provokovat a vybízet k zamyšlení i nad dilematy české a světové politiky.

V zahraničí je současné Polsko často vnímáno jednostranně – očima levicově-liberálních elit. Podívejte se na ně nyní „pravým okem”.


Maciej Ruczaj (ed.)
Návrat člověka bez vlastností
Krize kultury v současné polské esejistice
Centrum pro studium demokracie a kultury, brož, 212 s., 249 Kč

Kniha zprostředkovává českému čtenáři nejvýraznější esejistické texty poslední dekády věnované kulturním a filozofickým dilematům současné postmoderní společnosti. Jednotlivé texty předních polských filozofů, teologů a spisovatelů se zaměřují na témata jako krize hodnotového systému západní společnosti, role náboženství či hlavní myšlenkové proudy postmoderního světa. Texty na jedné straně umožňují vhled do v Česku nepříliš známého prostředí polské kulturně-filozofické debaty, na straně druhé se vyjadřují k problémům, které stejnou měrou postihují českou i polskou společnost.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?