Prečo je Jeruzalem stred vesmíru

17.1.2006
Roman Joch

(Publikováno časopise Týždeň 3/2006 (16.1.2006))


Prečo je Izrael po celé dejiny centrom diania vo svete? Prečo je neustále v titulkoch svetových médií? Prečo je Jeruzalem „stred vesmíru“? Na jeho území sa pretíňajú dejiny svetské a dejiny sakrálne. Jeruzalem leží uprosted kríža, ktorý tvorí horizontálna os dejín svetských a vertikálna os dejiín spásy. Obdidve je nevyhnutné odlíšiť. Ale odlíšiť ich od seba úplne – to je nemožné.

V svetských dejinách je výnimočná poloha Izraela zrejmá každému, kto sa pozrie do atlasu sveta. Izrael leží na moste medzi Afrikou a Euráziou, kolískami najstrarších ľudských civilizácií. Kto je pánom Jeruzalema – horskej pevnosti na tomto moste – ten je pánom celého mosta. Kontroluje strategický bod na území starého sveta. Preto sa o vládu nad ním bojovalo od nepamäti: starí Egypťania, a Asýrčania, Babylončania a Peržania, Alexander Macedónsky a Rímania – a, samozrejme, aj obyvatelia domáci, starí Židia. Potom prišli Byzantínci a Arabi, križiaci a Turci, moslimovia a kresťania. A napokon 20. storočie, návrat Židov a vznik novovekého štátu Izrael. A arabsko-izraelské vojny.


Strategická poloha by teda urobila z Jeruzalema a Izraela priesečníko dejin, ríš a civilizácií tak či onak; z dovodov svetských a prirodzených. Z týchto dovodov však nie je možné jednoznačne povedať, že toto územie vždy bolo stredom sveta. Doby jeho doležitosti sa striedali s dobami jeho bezvýznamnosti. Napr. v rokoch cca. 1300 – 1950 ležal Jeruzalem mimo hlavného prúdu dejín. „Stredom sveta“ boli skor Rím, Viedeň, Madrid, Paríž, Londýn, Berlín, Moskva, Washington či Peking. Každý z nich sa zdal byť doležitejší než Jeruzalem. A predsa, Jeruzalem sa k nám neodbytne vracia. Prečo je to tak?


Okrem dejin svetských, profánnych, existujú – ako veria židia a kresťania – i dejiny posvätné, sakrálne. Čo je obsahom sakrálnych dejín ľudstva? Boh, ktorý stvoril človeka i svet, sa na konkrétnom mieste a v konkrétnej dobe zjavil človeku, aby mu odovzdal Pravdu o Sebe a sveta. Zjavil sa Abrahámovi, Izákovi, Jákobovi a zjavil im tú pravdu, že Boh je len jeden, osobný, stvoril človeka i svet a od stvoreného sveta je oddelený. Nič stvorené nie je bohom – žiadny predmet, zviera, ani človek. Tento pravdivý obraz Boh predal jednému národu v dejinách – národu židovskému; a v osobe Mojžiša mu dokonca odovzdal i Desatoro – Pravdu o tom, ako má človek správne žiť.


Národ židovský sa tak líšil od všetkých národov ostatných, pretože len on poznal pravdivý obraz Boha a sveta. Samozrejme, dejiny židovského národa pod Bohom, ako ich zobrazuje Starý zákon, sú dejinami vzostupov a pádov, zapríčinených pýchou človeka, jeho neochotou – či neschopnosťou – žiť podľa Božieho zákona. Boh však židovskému národu okrem daru Zákona a trestov za jeho porušenie daroval i niečo navyše: prísľub Mesiáša, ktorý človeku zásadným sposobom na tomto svete pomože, „spasí“ ho.


V jednom momente nastala v židovskej obci „schizma“: jedni identifikovali konkrétnu osobu v dejinách, Ježiša Nazaretského, ako prisľúbeného Mesiáša. Ježiša tíito ľudia – nielen Židia, ale aj príslušníci ostatných národov – považujú za Bohočloveka, vykupiteľa ľudských hriechov a spasiteľa. Jeho spása sa však neuskutočňuje na tomto svete v podobe politickej ríše, ale až po smrti človeka ako jeho život večný v Božej prítomnosti. Biologickou smrťou človek (jeho vedomie, duša) nezahynie, ale rodí sa do života nového, večného. Ježiš je Mesiáš, pretože porazil smrť. Stúpenci tohoto názoru sú kresťania.


Druhá časť Židov Ježiša považovala za falošného mesiáša a na návrat skutočného Mesiáša čakala ďalej. Stúpenci tohoto názoru sú príslušníci judaizmu.


V 7. storočí Mohamed vytvoril nové náboženstvo, ktoré sa odvolávalo na osoby a koncepty drahé židom a kresťanom, ale od judaizmu i kresťanstva sa líšilo zásadným sposobom. I keď islám je rovnako monoteistický ako judaizmus a kresťanstvo, neobsahuje koncept Mesiáša. Mohamed nie je mesiáš; podľa islámu je len posledným prorokom. Islám zdorazňuje absolútnu poslušnosť človeka voči Bohu, nie však priateľstvo medzi Bohom a človekom, ako je to v judaizme a kresťanstvu. Podľa moslimov Boh od ľudí očakáva len absolútnu poslušnosť; podľa židov a kresťanov Boh od ľudí očakáva nielen poslušnosti, ale aj lásku a priateľstvo, ktoré im opätuje. Svoju lásku a priateľstvo dokonca venuje aj ľuďom, ktorí Jeho priateľmi nie sú. Vrcholným aktom lásky a priateľstva Boha k človeku je práve príchod Mesiáša.


Jeruzalem a krajina okolo neho sú teda miesta drahé židom, kresťanom i moslimom. V historických sporoch oň sa tak stretávali a miešali ohľady mocenské, politické, náboženské a nacionálne. Táto výbušná zmes politiky, náboženstva a nacionalizmu može len veľmi ťažko dospieť k pevnému a večnému mieru. Pád človeka, jeho hriešnosť a nedokonalosť, ako aj náchylnosť podliehať pokušeniam, predovšetkým pýche, tomu neprajú. Ako zmienené tri náboženstvá hľadia na konkrétny, hmotný Jeruzalem?


Moslimovia obecne a Arabi konkrétne ho vnímajú ako súčasť „svojho“ územia, ktoré patrí iba im. Akýkoľvek iný civilizačný útvar než arabsko-moslimský považujú za nutne nepriateľský, za anomáliu dejin. Práve neochota Arabov uznať štát Izrael v akýchkoľvek hraniciach v roku 1948 – a ich snaha zničiť Izrael za každú cenu – je hlavnou príčinou arabsko-izraelského konfliktu. Mier na Blízkom východe by bolo možné dosiahnuť „ľahko“: stačilo by „len“, aby sa rozhodujúce zložky v arabskom svete vobec zmierili s existencou Izraela v realistických hraniciach.


Izrael je štátom primárne židovského národa, všetci Židia (príslušníci etnika, bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú židovskú vieru) na svete sa možu stať jeho občanmi. Mnohí tak učinili, iní zase nie. Pre židov (teda príslušníkov židovského náboženstva, judaizmu) je Jeruzalem nielen historickým hlavným mestom ich štátu, ale i centrom ich náboženského života. Práve v Jeruzaleme stál Chrám, z ktorého sa dnes zachoval len Múr nárekov. Je to najvýznamnejší hmatateľný symbol židovského náboženstva.


Pre kresťanov je Jeruzalem taktiež posvätným mestom, pretože je mestom po ktorom chodil – a v ktorom bol ukrižovaný – Ježiš, podľa kresťanov dávno prisľúbený Mesiáš, vykupiteľ ľudských hriechov a spasiteľa sveta. Akt vykúpenia sa už uskutočnil, ponuka spásy je prístupná každému človeku na svete, preto aj keď kresťania trvajú na voľnom prístupe na miesto obeti Pána a na slobode bohoslužby tam, politickú moc nad Jeruzalemom kresťanov nepotrebujú. Na čo je kresťanom vláda nad pozemským Jeruzalemom, keď už majú na dosah Jeruzalem nebeský? Z kresťanského pohľadu ktokoľvek može vládnuť nad pozemským Jeruzalemom, akýkoľvek štát ho može mať pod svojou kontrolou, ak kresťania, individuálni veriaci, majú zaistenú slobodu tam cestovať, putovať a účastniť sa bohoslužieb. Tento stav slobodnej bohoslužby a bohopocty v Jeruzaleme súčasný štát Izrael plne garantuje – pre židov, kresťanov, i moslimov (a iných).


Či židovský štát Izrael mal, alebo nemal vzniknúť, je historicky zaujímavá otázka – asi tak zaujímavá ako otázka, či malo, alebo nemalo vzniknúť samostatné Slovensko). Faktom však je, že štát Izrael vznikol, a je to štát právny, demokratický a slobodný. Svojim občanom – nábožensky židom, moslimom a kresťanom, etnicky Židom, Arabom, Drúzom, Arménom a ďalším – garantuje slobodu viac a lepšie než ktorýkoľvek iný štát na Blízkom východe. Zachovanie tohoto štátu je preto civilizačnou hodnotou.


Pokiaľ ide o ľudskú hlúposť, závisť a fanatizmus, zdá sa, že nemá medzí; vždy je možné doterajšiu úroveň prekonať. Ľudia, ktorých pred polstoročím napadol a zotročil vírus fanatickej nenávisti proti Židom, vírus antisemitizmu, si priali, aby Židia neboli v ich blízkosti, aby sa odsťahovali niekam inam, napr. do Palestíny, do Izraela. Ja osobne ľutujem, že mnohí naši bývalí židovskí spoluobčania sa do Izraela odsťahovali – ich prítomnosť u nás by som považoval za veľké kultúrne, vedecké, spoločenské a ekonomické obohatenie našej spoločnosti – ale uznávam ich právo rozhodnúť sa, kde chcú žiť. Nie však naši antisemiti: kedysi chceli Židov odsťahovať do Izraela, teraz trvajú na tom, že Židia nemajú právo žiť ani v Izraeli, že samotný Izrael nemá právo žiť. Zrejme podľa antisemitov Židia nemajú právo žiť nikde. Či proste: nemajú právo žiť. Miera ľudskej nenávisti nepozná hraníc.


To sú dejiny človeka, svetské i sakrálne: pýcha a pád, prísľub a zasľúbenie, nedodržanie Zmluvy a katastrofa, potom odpustenie, milosť a nový začiatok. Z čisto svetského pohľadu na dejiny mier v zemi zasľúbenej nikdy nebude. Z hľadiska dejín sakrálnych, dejín spásy, mier v Svätej zemi nastane až vtedy, keď príde Princ mieru: židovským národom tak dlho očakávaný Mesiáš; jeho príchod však podľa kresťanov bude zároveň druhým príchodom Krista. To však nastane koniec vekov. Inými slovami, mier nastane až na konci dejín; a očakávať čokokoľvek iné je čistá utópia.

Příspěvků : 6 - Prečo je Jeruzalem stred vesmíru

 1. Saris : 4.4.2006 v 1.18

  A krestane nepovazovali cordobsky chalifat za cizorody prvek, ktery by mel byt znicen, primarne proto, ze je to zeme nevericich a anomalie dejin?
  Nemyslim si, ze se muslimove chovaji nejak vyrazne odlisne od krestanu v 10-14.stoleti. V zasade to odpovida jejich letopoctu. Ale to by samo o sobe vyzadovalo obsahly rozbor.
  Pokud pisete, co jste napsal v odstavci o muslimech, pak toho o islamu zase tolik nevite. Ze muslimu neni a nema byt ve vztahu k Bohu laska a pratelstvi. Tak to proste neni.
  Samozrejme, ze takove a takove nazory byly na obou stranach, ale doporucuji si precist neco o islamske mystice, ktera do nemale miry ovlivnila i naslednou mystiku krestanskou.

  V jejich basnich je i otevrenost k prozitkum jinych a hledani spolecneho, a laska k Bohu v nich rozhodne nechybi, napr.
  Ó kráso krás, zahrado
  uprostřed plamenů!
  Srdce mé podobám všem
  se otevřelo.
  Je loukou, kde gazely se pasou,
  je konventem křesťanských mnichů,
  je pohanským chrámem,
  je Ka`bou poutníků,
  je deskami Tóry,
  je Koránem, svatou knihou.
  Vyznávám náboženství lásky:
  kteroukoli cestou
  velbloudi lásky se vydají,
  ta je mé vyznání,
  ta je má víra.
  (Ibn `Arabí)

  Ó Bože,
  co za světské zboží jsi mi přisoudil,
  dej svým nepřátelům;
  co za nebeské zboží jsi mi přisoudil,
  dej svým přátelům;
  Ty sám jsi mi dosti.
  (sv. Rabea)

  Neni v tom snad slyset podobne co pozdeji pise Terezie z Avilly a dalsi?

  A ze mnozi zide nemaji primarne naopak nastavenou poslusnost az do absolutizace. Zde, z orthodoxnich stranek:
  “We must know we must listen to the Torah, not because we think so, not because we have tried other things and Torah seems to make the most sense and not because it is morally compelling. We must listen to the commandments of the Torah for one and only one reason: Because G-d instructed us to do so and we are his servants………
  To paraphrase Alfred Lord Tennyson, “Ours is not to question why, ours is just to do and die” [The Charge of the Light Brigade; 1854].” (http://www.torah.org/learning/ravfrand/5759/yisro.html)
  Neboli, neni to jen tak jak pisete, ale daleko sloziteji.

  Ostatne, co jste kritizoval v rezoluci iranskemu velvyslanectvi (a s cim ja obsahove souhlasim), neni to nahodou vesmem soucast i Stareho zakona? Co treba takovy Deuteronomion 13? Neni to nahodou pro orthodoxni zidy (proto ted schvalne pisi male z) stale zavazny pokyn? A kdo bude pracovat v nedeli musi zemrit? (to saria napr. nema)
  Ze nemaji orthodoxni zide moznost toto zavest je dano hlavne tim, ze v Izraeli vladne svobodny rezim, a ne oni (a nekteri by si to prali).
  Takze co pisete je velmi, velmi hrube zjednoduseni a teologicky velice pochybne. A to rikam s tim, ze ja osobne do znacne izraelskou politiku podporuji (byt v leccems kriticky), a rozhodne si preju zachovani Izraele a garantovani jeho bezpecnosti Zapadem.

 2. Milan : 25.1.2006 v 15.06

  Co byste čekal jiného od člověka jehož hlavní motivací (možná jedinou) je náboženství.

 3. Bořivoj Horský : 20.1.2006 v 17.47

  Už dlouho jsem nečetl tak ahistorický a ideologicky předpojatý článek..jaké je datum?Nepropadl jsem se dodoby studené války?

 4. tibor spitz : 20.1.2006 v 16.28

  Najviac ma zajalo to, ze autor clanku povazuje antisemitov za ideologicky rovnocennych nacistom, ktori tvrdo pracovali na fyzickej likvidacii aj posledneho zidovskeho babatka. Ked hodnotime snahu antisemitov zidov z Izraela vyhnat, nezostava nam nic ine ako povazovat toto pozorovanie za spravne. Snad aj preto si vazim byvaleho Papeza Katolickej Cirkve, ktory vyhlasil, ze “pre katolikov antisemitizmusje hriechom” a zidia “su nasi starsi bratia”. Ved podla Evangelii je zrejme, ze sam Jezis sa narodil v Judei (zidovsky stat a vtedy provincia Rimskeho Imperia) a ako rebelujuci ZID (INRI) bol popraveny rimskymi vojakmi. Papez urcite bral do uvahy aj to, ze keby Jezis bol zil v rokoch 1942 -45 na Slovensku alebo kdekolvek inde v nacistami okupovanej Europe, bol by odvezeny spolu so svojimi pribuznymi do tabora smrti ako kazdy iny zid.

  Dalej ma zaujal nazor autora o vztahu krestanov k Jeruzalemu ako nepotrebneho pre krestansku vieru. Ako si potom mozeme vysvetlit, ze Vatikan je statom a hlavou tohoto statu je Papez, ktory zastupuje prveho bizkupa Petra na Zemi? Vzdala by sa Cirkev Vatikanu tak lahko ako sa vzdala Jeruzalema? Cirkev po starocia o kontrolu Jeruzalema a Svatej Zeme bojovala a to za cenu statisicov ludskych obeti. Ze v sutazi s Islamom prehrala je ina vec. Len pre poriadok dodavam, ze za 4000 rokov od vzniku zidovskeho nabozenstva zhruba behom poslednych 2000 rokov zidia stratili politicku a vojensku kontrolu nad svojim uzemim, co zidovsku vieru vobec neposkodilo, hoci perzekucie a vyvrazdovanie drasticky znizili pocet ich prislusnikov. Dodavam, ze po zniceni Judei a jej okupacie Rimanmi (a neskorsie inymi velmocami) ziadny iny stat na tomto uzemi nevznikol. Preto nebolo nemozne, aby sa zidia mohli vratit domov a znovu ziskat politicku a vojensku moc nad svojim uzemim. V roku 1948 sa Izrael stal pravoplatnym clenom OSN ako kazdy iny stat. Jeho hlavnym mestom je ZNOVU Jeruzalem – ci sa to svetu paci alebo nie.

  Mimochodom navrat ZIDOV do ich vlasti a JERUZALEM ako jej hlavne mesto je opakovane vo vsetkych proroctvach ako podmienka prichodu Mesiasa a to ako zidovskeho tak aj krestanskeho (ktory shodou okolnosti tiez bol Zidom).

 5. Peter Frišo : 18.1.2006 v 22.38

  Práve v tej relácii mi Roman strašne chýbal. Rozhodne by bola účasť zaujímavá ako aj Romanova odpoveď na otázku, či sa má Izrael pripravovať na vojnu, alebo odpoveď na otázku, čo by robil ako predseda izraelskej vlády. V každom prípade zaujímavý článok

 6. Milan : 18.1.2006 v 11.03

  V čase druhej svetovej vojny som bol malý chlapec. Bývali sme v Bratislave. Otec pracoval na ministerstve financií. U nás býval istý p. Gőnder (zrejme pochádzajúci z Banskej Bystrice), mladý človek, asi študoval na univerzite, pokiaľ to nebolo príslušníkom židovského etnika zakázané. U nás mal jednu izbu. Pamätám sa len veľmi útržkovito, že som ráno k nemu do izby chodil sa s nim hrať. Pokiaľ si dobre pamätám, tak ma naučil hrať dámu, šach a nejaké kartové hry. Počas leteckých poplachov v r. 1944, keď sme boli v pivnici, tak sa so mnou aj so starším bratom hral karty, aby sme sa nebáli. Od leta 1944 sme ako rodina (mama brat a ja) boli v jednej dedine pri B. Bystrici a aj otec chodieval často za nami. Pán Gőnder ostal v Bratislave. Povstanie a koniec vojny sme prečkali na strednom Slovensku. Po návrate do Bratislavy po p. Gőnderovi sa nenašli žiadne stopy.
  V relácii pod lampou vysielanou na STV2 12. 1.2006 medzi iným odznelo, že my (ako europania máme „zásluhu“ na tom, že počas prenasledovania židov, židia utekali medzi iným aj do vtedajšej Palestíny. Nie my europania sme to spôsobili, ale fašisti.
  O problematike štátu Izrael a o židovské etnikum som sa začal zaujímať až počas tzv. šesťdňovej vojny v r. 1967. Niekedy v r. 1967, možno 1968 vyšiel v časopise Letectví a kozmonautika článok opisujúci fakty a tejto vojne. Myslím, že to bol veľmi objektívny článok. Odvtedy som už dosť veľa čítal o Izraely v serióznych časopisoch a z obdivom pozerám na Izrael a želám im úspešné vyriešenie prakticky neriešiteľnej situácie s uznaním svojho štátu zo strany jeho neprajníkov.
  Toto je môj malý príspevok k vynikajúcemu článku p. Jocha.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?