Politolog Joch: Parlamenty rozhodují lépe!

17.8.2016
Jan Štětka

Rozhovor s politologem a ředitelem Občanského institutu Romanem Jochem o přímé demokracii, zavedení referend v Česku a směřování starověkých Athén od demokracie k tyranii.

Vrhá podle vás výsledek britského referenda o brexitu negativní světlo na používání prvků přímé demokracie? Nemáte pocit, že příliš demokracie už škodí?

Joch 10-30-2007 5-38-47 PMPřímá demokracie je obecně méně dobrou formou vlády než demokracie nepřímá, reprezentativní. To proto, že podrobnější diskuse o problému je možná v rámci stovek lidí, například v parlamentu, nikoli však milionů nebo desítek milionů, což je kampaň před referendem. Proto dlouhodobě parlamenty rozhodují lépe než referenda.

V jednotlivém případě může referendum nebo i diktátor rozhodnout lépe než parlament, ale v dlouhodobé perspektivě jsou rozhodnutí parlamentů odpovědnější než rozhodnutí referend nebo diktátorů.

Neukázalo britské hlasování, že důležité a citlivé zahraničně politické otázky by se referendy řešit neměly?

Naopak. V otázce, ve které nejde o konkrétní politický problém, ale o geografický výběr politické společnosti, k níž máme mít loajalitu, je referendum jako snad v jediném případě obhajitelné. K jaké politické společnosti chcete mít loajalitu: podunajská (konstituční) monarchie? Československo? Polsko-československá konfederace? Česko? Evropská unie? Tady se jedná o loajalitu, nikoli partikulární politickou otázku. Tedy ačkoli jsem proti všem referendům, v těchto otázkách vstupu či výstupu z EU mám pro referendum největší toleranci.

Sílí i volání po uskutečnění czexitu a vůbec po zavedení možnosti obecných referend i v Česku. Dá se říct, že některá společnost jako třeba česká není na zavedení prvků přímé demokracie zralá?

V České republice není vůbec žádný důvod zavádět referendum a je chybou ČSSD, že si s touto myšlenkou pohrává. Může se to vymstít. Jsou lidé, kteří chtějí czexit, ale žádné relevantní parlamentní strany si vystoupení z Evropské unie nepřejí. Pro referendum o czexitu tedy není žádný důvod. Stejně jako není důvod pro referendum o obnovení monarchie: jednotlivci to sice chtějí, ale nikoli žádná relevantní parlamentní síla.

Během polistopadové éry se ukázalo, že přímou demokracii u nás často požadovaly síly, které ji chtěly využít ke svým mocenským ambicím, jako třeba Bártovy Věci veřejné nebo Okamurův Úsvit. Koneckonců i prosazení a zavedení přímé volby prezidenta bylo původně míněno jako politický klacek na oposmlouvu, i když to nakonec skončilo jinak. Souhlasíte s tímto hodnocením? Diskredituje tento přístup v Česku přímou demokracii?

Souhlasím. Proti parlamentní vládě a za přímou demokracii jsou vždy ti, kteří mají césaristické choutky. Nositel těchto ambicí vystupuje nejprve jakože za „lid”, pak je „tribun lidu“ – demagogický vůdce mas – a pak césar. Takže přímá demokracie je špatná – a měla by být považovaná za zdiskreditovanou téměř všude, nejen v České republice. Výjimkou je jen naprosto specifické a neopakovatelné Švýcarsko.

Ve starověkých Athénách v Platónově době se tamní systém ukázkové přímé demokracie přirozeně proměnil v tyranii. Nehrozí podle vás něco podobného dnešní Evropě nebo Česku?

Ústavní režim, jenž garantuje svobodu, je založen na rozdělení a tudíž omezení moci. Veškerá koncentrovaná moc, ať už v rukou jednoho (tyranie), menšiny (oligarchie), nebo většiny (přímá demokracie) je pro svobodu zhoubná. Naopak režim smíšený s omezenou mocí, na které se podílejí například jedinec (prezident), menšina (Ústavní soud) nebo většina (nepřímo, leč demokraticky celým lidem zvolený parlament), je se svobodou slučitelný. Nahradit takto vyvážený a smíšený režim pouze přímou demokracií je cestou do pekel, tedy k tyranii.

Vyšlo v týdeníku DOTYK

Jeden příspěvek - Politolog Joch: Parlamenty rozhodují lépe!

  1. Michal : 29.8.2016 v 11.12

    nu, pokud ve firmě jsou všichni zároveň účetní, nejen pracovníci ve svých specializacích, asi ta moc nekvete

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?