Politizovat sex, zašlapat svobodu slova?

10.8.2011
Roman Joch

Otázka byla a je, zda politizace něčeho bytostně soukromého a intimního není náhodou nepatřičná a trapná.

Někteří lidé se rádi sprchují večer před spaním, jiní zase ráno po probuzení. Někteří mají raději sex v ložnici, jiní zase v přírodě. Někteří potřebu na toaletě vykonávají raději tak, jiní zase onak.

Co byste si pomysleli o těch, kdo by ulicemi hrdě a veřejně pochodovali proto, že se sprchují  ráno a ne večer? Či o těch, kteří by takto veřejně deklarovali svou hrdost na to, že se milují raději v přírodě než v posteli? A jaký by byl váš názor na skupinku těch našich spoluobčanů, kteří by v ulicích s hrdostí nám všem ostatním hrdě sdělovali, že si potřebu na WC vykonávají tak, a nikoli onak?

Ano, mám tentýž názor jako vy: bylo by to nepatřičné, neslušné a trapné.

Proč? Proč by to bylo trapné? Z téhož důvodu, proč je trapná i Gay Pride demonstrace. Je totiž politizací něčeho, co je výsostně soukromé a intimní.

Sexuální identita či orientace (či hodina sprchování, či oblíbená sexuální poloha, či způsob vykonávání potřeby na toaletě) jsou soukromou a intimní záležitostí každého člověka, a  vytahovat je na veřejnost, učinit z nich otázku veřejnou, a dokonce je hrdě vystavovat na obdiv veřejnosti je neslušné. Věru, důvod k hrdosti…

Existují homosexuální občané, kteří jsou se svou sexuální orientací a identitou vyrovnaní a považují je za záležitost svého soukromí a intimity. A pak existují nevyrovnaní homosexuální aktivisté, kteří nevědí, co si se svou sexuální orientací a identitou počít, a nenapadne je nic lepšího, než je zpolitizovat.

Není a nikdy nebylo sporu o to, zda homosexuální občané právo na demonstraci mají. Samozřejmě, že mají, jako i jakákoli jiná skupina obyvatel (pokud při té demonstraci nebudou propagovat hnutí usilující o pošlapání práv občanů, či provádět něco nepřístojného, proti dobrým mravům). Ta otázka však byla a je, zda politizace něčeho bytostně soukromého a intimního není náhodou nepatřičná a trapná.

Ano, je.

A tuto trapnost umocnil, tj. otázku sexuální identity a orientace ještě více zpolitizoval i primátor Prahy, když oné demonstraci politických aktivistů propůjčil svou záštitu.

Zřejmě chtěl projevit toleranci k homosexuálním občanům, což by bylo v pořádku. On však udělal něco jiného – dal přímou politickou podporu homosexuálním politickým aktivistům.

Tolerance k homosexuálním občanům, kteří svou sexualitu považují za věc soukromou a intimní; a přímá politická podpora homosexuálním aktivistům, kteří z ní dělají věc veřejnou – to jsou nebe a dudy.

Dát politickou záštitu homosexuální demonstraci by mělo význam, kdyby homosexuální občané byli u nás v ČR na základě své sexuální orientace perzekuováni a vystaveni represím. Tehdy by od primátora (či jakéhokoli jiného politika) bylo heroické jejich demonstraci podpořit. Ale u nás? V Praze? V jednom z homosexuálních rájů Evropy?

Ambasády třinácti zemí nepochopily problém, o který se teď tady jedná. Tím problémem není tolerance vůči homosexuálům či její absence – konec konců, o tom, že to problémem není, svědčí i ten fakt, že demonstrace homosexuálních aktivistů se konat bude a oni na ni ústavní právo mají –, leč tím skutečným politickým problémem je, zda nám zůstane zachována svoboda slova a projevu, včetně svobody projevu mravně odsuzovat homosexuální jednání či homosexuální životní styl.

To je ta relevantní otázka, na kterou nám třináct ambasád dalo odpověď svobodě slova a projevu příliš nesvědčící – řečeno diplomaticky.

Ve svobodné společnosti se svobodou slova a projevu smí na homosexuální jednání svobodně zaznít jakýkoli morální názor, od toho velebícího až po ten zatracující. Ve svobodné společnosti má právo zaznít každý z nich a žádný nemá být považován za nepovolený.

Za jednoho z nejlepších předsedů v dějinách Zahraničního výboru amerického Senátu považuji zesnulého Jesseho Helmse, jenž výboru předsedal v letech 1995-2001.

Senátor Helms věděl, že i když zahraniční služba USA má zastávat politiku americké vlády, vzhledem k tomu, že je financovaná Kongresem, má zároveň zastávat i hodnoty amerického lidu jako celku – nejen hodnoty obyvatel Hamptons na Long Islandu či San Francisca – ale hodnoty všech; a rozhodně nejít proti hodnotám morální většiny Američanů. To si Jesse Helms ohlídal…

Zahraniční výbor Senátu USA po právu bude zajímat, jaké morální hodnoty prosazují americké ambasády v zahraničí. Uvidíme (respektive úředníci americké zahraniční služby uvidí), jaký názor budou mít senátoři, kterým (a jejichž voličům) hodně záleží na náboženské svobodě a svobodě slova, včetně svobody vyjadřovat mravní odsudek určitého jednání, na postoj americké ambasády vůči této svobodě.

Vyšlo na blogu Roman Jocha

Příspěvků : 8 - Politizovat sex, zašlapat svobodu slova?

 1. Jpk : 9.9.2011 v 18.17

  Pan Kretschmer je exot bez vlivu. Michal Semín nebo Radomír Malý, kteří mnohem opatrněji říkají podobné věci (propagace homosexuality by podle nich měla být trestná) a kteří Kretschmerovy články publikují, nikoli. Všichni tři podepsali manifest D.O.S.T, kterým protestují proti omezování svobody a ideologizaci veřejného života :/
  Roman Joch se mílí, sex je zpolitizovaný a nemůžou za to jen homosexuálové.

 2. AM : 29.8.2011 v 11.57

  Felix – tak jsem si přečetl níže zmíněný Kretschmerův článek a jsem upřímně řečeno zděšen. Cituji z něj: “Takže tady není ze strany státní moci na místě tolerovat, ale spíše je třeba popravovat, alespoň organizátory takových zvrhlostí.” Popravovat??? *** Jestli jste tedy Felixi proti pronásledování autorů takovýchto textů, měl byste k tomu alespoň otevřeně zaujmout stanovisko. Mé je: Michal Kretschmer je fašista a zvrhlík, který své hnusné a nelidské názory podporuje citáty z Bible, ale zcela záměrně zapomíná na to hlavní z Kristova učení: miluj bližního svého ! (nebo třeba i: ať první hodí kamenem kdo sám jest bez viny atd.) *** Jaké je Vaše stanovisko Felixi?

 3. JIndřich : 17.8.2011 v 15.05

  Milovníky ranního sprchování nikdo nestavěl mimo zákon, nebyli předmětem ostrakizace i hloupého posměchu. Nikdo pro ně nevymýšlel hanlivé přezdívky. Nikdo o nich neříkal, že zamořili nějaké ministerstvo……
  Pokud by tomu tak bylo, pak bych měl pochopení i pro Morning Shower Pride

 4. Peterson : 12.8.2011 v 11.37

  Pana Kretschmera od jisté doby odmítám jakkoliv komentovat. Ano, netrestal bych ho, protože jeho názory jsou tak zcestné a pomýlené, že se tím jednoduše sám vylučuje z veřejného života a na blogové sféře je prakticky neškodný…

 5. Šaris : 12.8.2011 v 11.18

  Odstavce v příspěvku se zde bohužel po vložení ztrácejí a již při psaní mi automatická oprava změnila sv. Alfonse z Liguori na z Liguri (za což ovšem tento web nemůže), leč jinak to nemění nic na podstatě mého sdělení.

 6. Šaris : 12.8.2011 v 11.04

  Ne, pan Kretschmer se v této věci mýlí, stejně jako Vy a stejně jako sv. Alfons z Liguri. Sv. Alfonse omlouvá dobový kontext, stejně jako mnoho jeho předchůdců, a ne opravdu nejde o dogmatickou záležitost. Ne, není prvotním úkolem státní moci trestat těžký hřích, jen určité a homosexualita k nim nepatří. Je spousta dalších těžkých hříchů, které vedou ke smrti duše, a nikdy nikoho z katolických teologů nenapadlo, aby je státní moc trestala, či dokonce aby je trestala smrtí.
  Přesto mnohdy mnozí z nich na některé věci zastávali názor, který prezentuje pan Kretschmer a kterého se zastáváte.

  Vy, obávám se, nikdo nepochopíte, že právě tento mylný názor, který stále zastáváte, vedl k pádu tzv. Christianitas. Právě kvůli němu se ani nemohla v plnosti rozvinout. Všemožné úchylky, bludná mínění, jste u lidí chtěli postihovat smrtí, ale ani jednomu bludu jste v rozvoji nezabránili, ale právě naopak.
  A ani dnes, ani v čase budoucím, nikdy před Druhým příchodem, tímto způsobem žádnou Christianitas nevybudujete.
  Všechna negativa osvícenství, nacismus, komunismus, to je sklizeň, kterou právě Vy jste zaseli, ale tohle boží znamení Vy, žel, nikdy nepochopíte. A tento Váš blud, je bludem nejsmutnějším.

  Ne, není v tuto chvíli nutné pana Kretschmera za jeho názor pronásledovat, byť se mýlí.
  Ano, politickou formaci, které by tyto názory veřejně prezentovala, zakážeme, což se může týkat Národního sjednocení, pokud převezme tento názor do svého programu, není nutné je ale nějak dále specificky pronásledovat.
  Je jistě zvláštní, že neprojevujete uměřenost, kterou by právě i leckteří dávní teologové projevili, i z vašeho pohledu by mělo být snažší, uměřenější i milosrdnější, takovou akci prostě zakázat a jejím organizátorům neumožnit propagaci, než je prostě popravovat. Žel, jak vidím, i toto je součástí Vašeho bludu.
  Politické zřízení, které byste se pokusili nastolit, by bylo samozřejmě lepší než nacismus a komunismus, leč dlouhodobě zhoubné a vedlo při svém konci dost možná k tragédii větší než nacismus a komunismus. Už proto musíte být zastaveni. Sloužíte ďáblu, ačkoliv upřímně věříte v pravý opak.

  A ke klíčové otázce, pokud by ovšem pan Kretschmer, ať již soukromě či jako představil nové státní moci, vykonal popravu jediného homosexuála za uvedené činy, měl by být popraven a v případě potřeby jsem připraven vykonat na něm tuto spravedlnost.

 7. Felix : 11.8.2011 v 21.54

  Mmě se jeví, že pan Kretschmer by neměl být za tento článek http://www.narodnisjednoceni.cz/archiv/20110811.htm pronásledován, a že článek by měl být zde připojen jako doplnění článku Romana Jocha.

 8. Felix : 11.8.2011 v 16.04

  - a není zde nic explicitního, co by se dalo odmítnout. Všechno sedí. Pochodem však přece jen morální devastace zase (třeba jen nepatrně) postoupí. Jak je to možné, když všechno řečené sedí, každý by to měl pochopit a tak by k žádné devastaci nemohlo dojít? Je to tím, že je tu cosi implicitního nezdravého. A tím něčím je právě sekulární liberalismus. Ten škodí, argumentaci mnozí nepochopí nebo pochopit nechtějí. Je proto třeba jej povýšit na čin kontra. Třeba malý, jak je komu dáno, ale čin proti. Sám sekulární liberalismus je výbornou, živnou půdou, v níž se kazisvětům dobře daří a stav společnosti se přetržitě a postupně zhoršuje V této půdě vyrostl post-Západ.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?