Podpořili jsme další Mnichov

20.7.2004
Roman Joch

Podpořili jsme další Mnichov

Jak dojemné! ČR chtěla, aby rezoluce OSN proti izraelské ochranné zdi byla “vyváženější”, přesto pro ni nakonec hlasovala. Prý aby byl postoj všech zemí EU stejný. Ale co je dobré na tom, že všechny státy EU mají stejný názor, je-li to názor špatný?
ČR hlasovala pro Mnichov. Co Chamberlain podpořil v roce 1938 v případě ČSR, to ČR nyní podpořila v případě Izraele.
ČSR se ke svým německým občanům nezachovala ukázkově: v roce 1918 se v jménu tzv. práva národů na sebeurčení ustavila jako “stát československého národa”, a přesto do sebe začlenila i etnické Němce v pohraničí – a to proti jejich vůli. Stejně tak Izrael spravuje palestinská území proti vůli většiny Palestinců. Mnohé výhrady proto mohli mít i Němci proti ČSR tehdy, i Palestinci proti Izraeli nyní.
To je pravda, ale nikoli ta nejdůležitější. Totiž nejpodstatnější politickou otázkou je: který politický řád je spravedlivý, který režim je správný?” Totiž spravedlivý režim má právo na existenci, zatímco režim nespravedlivý je nemá. A platí, že režim tyranský je nespravedlivý a režim svobodný – ten, jenž garantuje osobní, náboženskou a politickou svobodu – je spravedlivý.
Demokratické Československo bylo režimem svobodným, zatímco Hitlerovo Německo bylo ohavnou tyranií. Kdyby režimy v Německu a v ČSR v 30. letech byly ve všech podstatných ohledech stejné, sudetští Němci snad měli mít právo na připojení k Německu. Ale ty režimy stejné nebyly. Proto němečtí občané ČSR neměli v 30. letech právo na odtržení; vedlo by totiž (a nakonec i vedlo) k posílení Hitlerovy tyranie a k oslabení i zániku jediné svobodné politické společnosti ve střední Evropě.
Stejně tak vztah Palestinců a Izraele: kdyby všechny ostatní parametry byly stejné, Palestinci na svůj stát plné právo mají. Jenomže ony stejné nejsou. Izrael je demokracií, garantující svým občanům osobní a politickou svobodu; zatímco rozhodující síly mezi Palestinci usilují o ustavení islamistické diktatury, jež by netolerovala svobodu pro umírněné Araby a zároveň vedla boj za definitivní zničení Izraele. Proto dnes organizují sebevražedné atentátníky.
Izrael má právo chránit životy svých občanů před sebevražednými atentáty. Ochranná zeď je k tomu prostředkem, byť tvrdým a nepříjemným pro umírněné Araby, kterým komplikuje život. Je však prostředkem pro ochranu životů nezbytným. Proto Izrael má na ni právo – stejně jako ČSR měla v roce 1938 právo na Sudety, bez nichž by byla nehájitelná. Je legitimní usilovat o to, aby ochranná zeď byla vedena jinak a vstřícněji vůči umírněným Arabům, je však skandální ji odsoudit jako takovou. Hlasování proti právu Izraele na ochrannou, protiteroristickou zeď, která zachraňuje životy izraelských civilistů, je jako hlasování v roce 1938 proti právu ČSR na Sudety. Tedy druhým Mnichovem.
Jak smutné, že se k tomu blázinci připojila i ČR.

Roman Joch

Publikované v Mf Dnes 24.7.2004

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?