Petře Hájku, kdo z Bushovy vlády má jít na elektrické křeslo?

11.6.2009
Roman Joch

„Atentát na dvě budovy a tři tisícovky obětí se stal ouverturou třetího významného pokusu z téže ideové líhně o proměnu světa. Zamýšleným efektem druhého výstřelu z Aurory musel být vždy střet civilizací (…)

Vše ukazuje spíše na americké autorství. (…) Existuje dosti reálná možnost, že 11. září opravdu zorganizovaly tajné služby USA.”

To je konspirační teorie, kterou zastávají mnozí neonacisté, islamisté a kryptokomunisté na celém světě. Taky poradce prezidenta ČR Petr Hájek, zástupce ředitele Kanceláře prezidenta (více zde).

Představme si, že nějaký jiný poradce prezidenta, např. prezidenta Spolkové republiky Německo, by zastával jinou konspirační teorii:

„Edvard Beneš byl český nacionální socialista, který nenáviděl Němce. Chtěl se zbavit sudetských Němců, ale jejich území si chtěl nechat pro Čechy. Jak to udělat? To před válkou nešlo: mohl mít území, ale pak taky sudetské Němce, nebo se jich mohl zbavit, ale pak by taky ztratil území. Proto rozehrál hru, která vedla k Mnichovu a druhé světové válce, v níž byl celý svět proti Německu a Němci byli jakože ti zlí. Po naši porážce pak Beneš sudetské Němce krutě vyhnal. To Beneš, nikoli Hitler, mohl za Mnichov a všechny oběti druhé světové války. Jen aby vyhnal sudetské Němce…“

Bylo by to únosné? Co bychom na to řekli? Co by na to řekl náš prezident?

Anebo si představme, že by jiný poradce, např. prezidenta Slovenské republiky, řekl toto:

„Tomáš Masaryk a Edvard Beneš byli velkočeští šovinisté, kteří chtěli slovenský národ držet v područí. Nesnesli, aby v Česko-Slovensku vládli i Slováci. Nejvýznamnější Slovák při vzniku Česko-Slovenska byl Milan Štefánik. Proto byly vydány rozkazy: Štefánik se nesmí na slovenskou půdu vrátit živý. Štefánik byl zastřelen českými vojáky na rozkaz Beneše a Masaryka jen proto, že nebyl Čech, ale Slovák.“

Jak by asi vypadala diplomatická nóta z Černínu, českého ministerstva zahraničí, do Grassalkovichova paláce, sídla slovenského prezidenta?

(Mimochodem, Štefánik byl stoupenec čechoslovakismu; věřil, že Slováci nejsou samostatný národ, ale jen větev jednotného národa československého. Na druhou stranu Masaryk nebyl Čech, ale moravský Slovák.)

Nebo si představte, že poradce prezidenta Polské republiky by své nové knize napsal:

„Holocaust nebyl. Respektive byl, ale těch obětí nebylo šest milionů, ale jen 200-300 tisíc. Většinou zemřeli na nemoci, protože nebyli příliš čistotní. Což je však skutečně zajímavé, je to, že holocaust připravili a zinscenovali Židé, aby vnutili světu představu o svém utrpení. Hitler byl jen placenou loutkou mezinárodního židovstva, aby nechal v táborech zemřít pár Židů a tím přesvědčil svět, že Židé mají právo ukrást arabskou půdu a založit fašistický stát Izrael…“

Co by pak následovalo…?

Nechápe Petr Hájek, že pokud jde o 11. září 2001, mezi jeho souvěrce patří antisemitští neonacisté, islamisté a extrémní, hysterická, paranoidní levice dlící v kalných močálech, kde malárie, Michael Moore a žlutá zimnice panují?

Nechápe, že největší možnou urážkou vůči zemi, zvláště liberální demokracii, je napsat, že nějaká strašná a nezaviněná tragédie, při které zemřelo množství nevinných, byla vlastně zorganizována vládou té země? Že se vlastně jednalo o „inside-job“? Že Mnichov a druhou světovou válku způsobil Beneš? Že Masaryk a Beneš nechali zavraždit svého spolubojovníka Štefánika? Že Holocaust nebyl, či vlastně byl, ale zorganizovali jej Židé?

Chápejte mě správně, já uznávám, že Petr Hájek jako občan má na své názory právo (nemá právo ale pak být státním úředníkem – o tom později). Jsem dokonce proti tomu, aby popírání holocaustu bylo kriminalizováno. Za popření historického faktu nemá jít člověk do vězení. Ani za popření existence Napoleona, ani za popírání jakobínské genocidy ve Vendeé (dnešní Francouzská republika se dodnes hlásí k revolučnímu republikánskému režimu, který onu genocidu v roce 1793 prováděl), dokonce ani za popírání Holocaustu. Nejsem za kriminalizaci projevu, který popírá, že se zločin stal. Jsem však za kriminalizaci projevu, který zločin obhajuje a navádí k němu. Takže, když někdo řekne „Holocaust nebyl“, podle mě by neměl jít do vězení; když však řekne „Holocaust byl, bylo to dobře a mělo by se to zopakovat“, podle mě by do vězení rozhodně jít měl! Stejně jako každý, kdo obhajuje zločiny Lenina, Stalina, Trockého, Maa, Che, atd. a navádí k pokračování v nich.

Ale zpět k Petru Hájkovi. Neuvědomuje si logický defekt své konspirační teorie? Režim, který je natolik padoušský, že sám sobě způsobí 11. září, aby mohl rozpoutat válku civilizací a dobýt svět, je zároveň nutně natolik padoušský, že rozpoutá válku civilizací a začne dobývat svět rovnou, aniž by se obtěžoval se zabitím 3000 svých občanů, zničením svého finančního centra a zdemolováním části svého ministerstva obrany! Stačí mu nechat zmasakrovat pár desítek amerických občanů v pár arabských muslimských zemích a casus belli je zde plně dostatečný. Z hlediska gangsterských konspirátorů – kdyby konspirační teorie byla pravdivá – 11. září by pro jejich účely bylo zbytečné a nadbytečné. Tu záminku pro válku si americký režim mohl vytvořit mnohem jednodušeji, pokud byl natolik padoušský, jak si Petr Hájek myslí, že byl.

Navíc takováto konspirace by pro konspirátory byla nejen zbytečná a nadbytečná, ale i osobně nebezpečná. Konspirace za účelem vraždy amerických občanů na americkém území je hrdelní zločin (ve státě New York, kde bylo WTC, i ve státě Virginia, kde se nachází Pentagon, mají trest smrti) a kdyby tak mamutí konspirace praskla – neboť mamutí být musela, což znamená, že pravděpodobnost jejího prozrazení musela být od počátku velmi vysoká – pak by ti konspirátoři dostali elektrické křeslo. Stálo by jim to za to? Když to, o co jim podle Petra Hájka šlo – tj. vehnat Ameriku do války – šlo přece udělat mnohem snadněji (stále předpokládáme to, co si myslí Petr Hájek, tj. že lidé v americké vládě byli maniakální vrahové). Toto je ta největší slabina konspiračních teorií o 11. září 2001.

Na druhou stranu, když už Petr Hájek řekne A, měl by taky říci B a C a D: kdo podle něho má tedy jít na elektrické křeslo? Bývalý americký prezident? Bývalý americký viceprezident? Tehdejší ředitel CIA? FBI? Kdo ještě? Ať jmenuje jména. Že by námět pro druhý díl jeho knihy?

Petr Hájek jako občan má na své bizarní názory právo, ale pokud zastává názory bizarní nad určitou míru, nemá právo na post ve státní službě, ve státním aparátu liberální, demokratické a ústavní země. Pokud Petr Hájek zůstane poradcem prezidenta ČR, jeho vicekancléřem, může se stát, že od nynějška na každé jedné tiskovce, ať již v kterékoli zemi k jakémukoli tématu, bude prezident Republiky po právu zavalen dotazy novinářů z celého světa typu: „Věříte, stejně jako Váš poradce a vicekancléř Petr Hájek, že 11. září 2001 byl inside-job? Kdo, podle Vás, zastřelil Johna Kennedyho? Jaký je Váš názor na UFO? Mají Židé podle Vás ve světě příliš velký vliv?“ Atd., atd., ad nauseam. Ať už prezident bude na tyto provokativní otázky odpovídat jakkoli střízlivě a racionálně, do konce svého prezidentského období se s nimi bude potýkat, bude-li Petr Hájek i nadále jeho poradcem.

Petr Hájek si měl své názory buď teď nechat pro sebe a vydat je až poté, co nebude poradcem prezidenta Republiky, anebo když si je už nyní pro sebe nenechal, měl by učinit to jediné slušné, co mu zbývá, tj. rezignovat. Poškodil svého prezidenta, kterého obdivuje a kterému slouží, ba co víc, poškodil Českou republiku a ublížil ji. Ublížil ji stejně, jako by ublížil Německu poradce německého prezidenta, kdyby řekl, že za Mnichov a druhou světovou válku mohl Beneš; stejně, jako by Polsku ublížil poradce polského prezidenta, kdyby řekl, že za Holocaust si mohli Židé sami.

Ve svobodné společnosti si každý občan smí myslet jakýkoli názor, ale nikoli každý občan s jakýmkoli názorem se má podílet na moci, být součástí státního aparátu. Je mi líto člověka, který věří v magii a ještě více toho, kdo ji praktikuje. Pokud však při tom nikoho nevraždí či neznásilňuje, nechal bych ho být. Za žádných okolností však nemá právo být ministrem spravedlnosti.

Může se stát, že někdo věří v to, že ho UFOni unesli, dělali na něm různé experimenty, a pak jej vrátili na Zem. Nechal by jej být, ať si to myslí, ale věci by zašly příliš daleko, kdyby se tento člověk stal náměstkem ministra obrany (doufám, že neprozrazuji žádné státní tajemství, když sdělím, že v ČR má náměstek ministra obrany právo nechat sestřelit civilní letadlo, pokud se domnívá, že bylo uneseno a míří např. na Temelín).

Petr Hájek by měl odstoupit. Pokud tak neučiní, prezident by jej měl odvolat. Pokud tak neučení, Parlament by měl přijat zákon, který by vyžadoval, aby činitelé kanceláří prezidenta a premiéra byli před nástupem do svých funkcí schváleni Senátem. Není lhostejné, jakými lidmi jsou prezident a premiér obklopeni; především v době mezinárodního konfliktu či ohrožení Republiky to může být fatální.

Ale i v dobách mírových a klidných by tam neměli být pošuci.

Příspěvků : 22 - Petře Hájku, kdo z Bushovy vlády má jít na elektrické křeslo?

 1. RJ : 23.6.2009 v 9.16

  No, to je tedy trochu silná felixovská deformace! Ta diskuse mezi námi byla, zda je či není prioritou usilovat o protiraketovou obranu (či obecně obranu země). Felix tvrdil, že nikoli; hlavní je usilovat o to, aby lidé byli mravní a žili podle přirozeného zákona. S tím já souhlasím, ale dodávám, že primární odpovědností státní autority je chránit nevinné, ochránit je před agresí nespravedlivých trýznitelů. Jinými slovy, obrana – na rozdíl od např. dotací zemědělcům – je primární povinností legitimní státní autority, a pokud stá rezignuje na obranu obyvatelstva, ztrácí legitimitu. Felixovi to je “putna” – jsou-li lidé hříšní, je to jedno, zda je zabije anebo nezabije nějaká iránská bomba (a taky pokud jsou ctnostní, je to jedno, neboť půjdou rovnou do nebe). Takže podle mě Felix v této otázce podlehl pokušení angelismu a manicheismu.
  Ono to ale mimochodem není “buď, anebo”, jak se snaží sugerovat; ono to je “to, i to”. Když obhajujeme nízké daně, odmítáme potraty, a požadujeme obranu adekvátní hrozbám (kromě dalších 97 politických postojů, jež zastáváme), to neznamená, že dáváme “přednost zbrojení před mravností” nebo “penězům před mravností”. Naopak, z důvodu právě mravnosti požadujeme současně všechny tyto postoje, neboť jsme přesvědčeni, ž eprávě z morálních důvodů jsou správné.
  Jinými slovy, Felix zastává selektivní, tudíž defektní pojetí mravnosti tím, že nevidí, že to právě mravnost vyžaduje od státníků, tedy osob odpovědných za obecné dobro, zasadit se za obranu jim svěřených nevinných a jejich životů. Pokud tak vědomě nečiní, hřeší.

 2. RJ : 23.6.2009 v 9.03

  Sorry, pánové Kretschmer a Halík, nechápete princip státní správy. Státní úředník – pokud je státním úředníkem – jednoduše nesmí vyjadřovat silné či kontroversní politické názory. On má sloužit zvoleným politikům, kteří naopak smí a mají vyjadřovat jakékoli své politické názory, byť by byly kontroversní. Pokud úředník vyjádří kontroversní politický názor, vždy zde existuje podezření, že jej vyjádřil na příkaz politika-státníka, kterému slouží. I pokud mu to státník nepřikázal, všichni si myslí, že mu to přikázal. Jinými slovy, kniha P. Hájka je v dipolmatických kruzích interpretována tak, že vyjadřuje názor Václava Klause.

  Prostě kdyby ředitel odboru na ministerstvu, diplomat na ambasádě či pracovník kanceláře prezidenta v kterékoli ústavní zemi se slušnou politickou kulturou napsal knihu jako Hájek, okamžitě by sám rezignoval, anebo by byl propuštěn na hodinu. To prostě patří k bontonu státní správy. Musí si vybrat – chce být úředníkem, anebo občanem a politikem? Jako úředník, tj. služebník, však nesmí učinit nic, co by vrhlo špatné či nediplomatické světlo na ústavního představitele. I kdyby měl ve svém názoru 1000x pravdu. Hájek jakoobčan má možnost kandidovat a stát se politikem a pak šířit a prosazovat své názory. Ale jako úředník poškodil prezidenta a zemi, kterým slouží.

 3. Libor Halík : 22.6.2009 v 20.08

  Dle mého názoru je Petr Hájek moudrý a zbožný muž. Takových by mělo být na Hradě ještě víc! Odstupovat by z pozice vicekancléře rozhodně neměl. Jak řekl prezident Klaus: ?Hájek primárně říká, že nános mediální manipulace nad 11. zářím, nad Usámou bin Ladinem i nad bombardováním Srbska je obrovský. A to nutí každého k zamyšlení.? Viz celé http://www.klaus.cz/klaus2/asp/clanek.asp?id=UIedlEPtM5C6
  Před rokem se mně, ale např. i šéfredaktorovi euRabia otevřely oči:
  http://www.eurabia.cz/Articles/3093-priznani-sefredaktora-jak-jsem-prestal-verit-oficialni-verzi-o-11-zari.aspx
  Zajímavé video, nebojíte-li se i smutně přemýšlet bratře Romane Jochu. Fyzik Steven Jones s českými titulky o mrakodrapech. Lze sledovat online a také si stáhnout snadno do svého počítače ve formátu -flv na http://pl.gloria.tv/?media=28141
  Zmáčknete-li Ścągnąć, stáhne se Vám i s titulky do počítače bez použití specielních stahovačů, downloaderů. Textový zápis videopřednášky http://www.gloria.tv/?media=28119

 4. Michal Kretschmer : 21.6.2009 v 21.11

  i jako poradce prezidenta. Ohledně mínění, že události z 11.9.2001 byly zosnovány na úrovni amerických vládních úřadů, není zdaleka sám a jsou pro ně argumenty. Jestli dostatečně přesvědčivé, nevím, problematiku jsem tak moc nesledoval, ale rozhodně toto mínění nelze vyloučit jako bláznovství.

  Úkolem českého prezidenta není zkoumat tyto téměř 8 let staré události a tak názor jeho poradce není pro jeho úřad relevantní. Kromě toho, moudrá osoba se obklopí poradci s různými postoji, aby si sám lépe mohl udělat názor. Pouhé kývaly nepotřebuje.

 5. Michal Kretschmer : 21.6.2009 v 21.10

  i jako poradce prezidenta. Ohledně mínění, že události z 11.9.2001 byly zosnovány na úrovni amerických vládních úřadů, není zdaleka sám a jsou pro ně argumenty. Jestli dostatečně přesvědčivé, nevím, problematiku jsem tak moc nesledoval, ale rozhodně toto mínění nelze vyloučit jako bláznovství.

  Úkolem českého prezidenta není zkoumat tyto téměř 8 let staré události a tak názor jeho poradce není pro jeho úřad relevantní. Kromě toho, moudrá osoba se obklopí poradci s různými postoji, aby si sám lépe mohl udělat názor. Pouhé kývaly nepotřebuje.

 6. Michal Kretschmer : 21.6.2009 v 21.09

  i jako poradce prezidenta. Ohledně mínění, že události z 11.9.2001 byly zosnovány na úrovni amerických vládních úřadů, není zdaleka sám a jsou pro ně argumenty. Jestli dostatečně přesvědčivé, nevím, problematiku jsem tak moc nesledoval, ale rozhodně toto mínění nelze vyloučit jako bláznovství.

  Úkolem českého prezidenta není zkoumat tyto téměř 8 let staré události a tak názor jeho poradce není pro jeho úřad relevantní. Kromě toho, moudrá osoba se obklopí poradci s různými postoji, aby si sám lépe mohl udělat názor. Pouhé kývaly nepotřebuje.

 7. Felix : 18.6.2009 v 20.59

  Pane cohene, píšete: “na magii neni nic nadprirozeneho. Nadprirozeno neexistuje.” První část je náhodou pravdivá. Náhodou, protože druhá část je nepravdivá. Jak můžete tvrdit, že nadpřirozeno neexistuje? To, že o něm nevíte, to nedokazuje. Pokud o něčem, o čem nevíte, tvrdíte, že to neexistuje, pak jste, promiňte, hlupák.
  Ale abych Vás uklidnil, Roman Joch se v některých věcech taky mýlí. Třeba v tom, že uznává prioritu zbrojení nad mravností. Aspoň v časové posloupnosti. Nebo že se nechá dotovat od tohoto vadného establishmentu, od přinejmenším mýlýcího se Vondry. Taky v tom, že nerozpoznal úchylnost neokonservatismu, že ho léta hájil. Já jsem tna jeho názor dal, protože jsem obdivoval Ameriku. Ale já jsem si ji spíše vysnil, než abych ji znal. Roman Joch ji znal. Jaká byla neokonservativní Amerika? Byla to ta, která vyvolala vlnu obamismu. Navíc teď se neokoni nastěhovali do Evropy, vyhráli tu eurovolby. Že jsou lepší než socialisté? Jestliže socialisté jsou leninovci, pak neokoni jsou jejich bratranci. Podívejte se na program letní školy. Nikdy se Roman Jocha s důrazem a ostře nevyslovil proti Lisabonu.
  Pane cohene, já Vám řeknu, jaký je největší omyl Romana Jocha: On ve své Vzpouře mluví o třeba i kanonádě děl, které bude při té vzpouře zapotřebí. A přitom dělá velmi mnoho proto, aby ta kanonáda děl byla zapotřebí. To mě velice mrzí. Že tu vzpouru nejen odložil ad acta, ale dělá mnohé proto, že ta vzpoura bude pak muset být krutá. Jaký bude on mít pak názor? Třeba se na stranu vzpoury nakonec ani nepřidá a bude jedním z těch, proti nimž bude nutno se vzbouřit. To nevím jistě, ale jeho konformismus, jeho radarový, lisabonský, neookonservativní konformismus mě mrzí.
  Ale pokud jde o nadpřirozeno, v tom má pravdu.

 8. cohen : 18.6.2009 v 19.38

  felix: ano, da se rici, ze na magii neni nic nadprirozeneho. Nadprirozeno neexistuje. Jedna se o kultivaci skrytych sil, o niz se pokousi nemnozi a jeste mene z nich se to skutecne dari. Z vyjadreni pana Jocha mam pocit, ze ale smahem vsechno, co se mu jevi jako nejak nadprirozene, ale neni to v repertoaru katolicke cirkve, odsuzuje jakozto blud a navic nejak moralne zavrzenihodny. To je zkostnatele mysleni cirkevniho fanatika, nezlobte se na me.

 9. Felix : 18.6.2009 v 16.41

  Magie je snaha o využití sil ve vlastní prospěch. Svátosti jsou činností Ježíše Krista, na kterých se podílíme – nemáme v úmyslu využít Ježíše Krista k vlastnímu prospěchu jako u magie.
  Katlická církev, tedy její magietrium, má skutečně patent na nadpřirozenou pravdu. Pane Cohene, můžete být ale klidný, protože z Vašeho vyjádření plyne, že nadpřirozené pravdy nejsou v oboru Vašeho přemýšlení, vše nač myslíte, se týká přirozené oblasti. V té ale církev žáný patent na pravdu nemá.
  Debata o kouření není významná. Můj tatínek říkal, že kouří jen blbci (tehdy se o rakovině v té souvislosti nic nedomnívalo). Ale říkal to i o pití kávy. Nemá cenu se tím zabývat. Statistická data o kouření jsou zfalšovatelná a tedy i zfalšovaná, stejně jako o gobálním oteplování. Je to v oboru přirozené víry.

 10. cohen : 17.6.2009 v 14.59

  Pane Jochu, vazim si vas, ale ty vase narazky ve smyslu, ze kdo veri v cokoliv okultniho, je mesuge, me na vas mrzi. Ostatne i katolicka mse neni nic jineho, nez v podstate magicky ritual, o jehoz obsahu a ucinnosti lze jiste polemizovat, nicmene magicky ritual to je. Zpochybnovat pausalne naprosto vse, co se prici konvencnimu (nebo v teto oblasti nedostatecne obeznamenemu) uvazovani mi prijde velmi lacine. Buh nestvoril Katolickou cirkev jako jedinou autoritu s patentem na pravdu. Je treba soudit podle umyslu, nikoliv podle udajneho spolcovani se s udajne zlymi silami, za nez vy nejspis povazujete uplne vse, od lecivych a jinych ucinku sily cchi/ki az po magicke evokace. Nebo si opravdu myslite, ze po cela tisicileti se naprosto vsichni mylili a absolutne nic nefungovalo? Az prislo krestanstvi a jako jedine zazracne muze promenovat vodu ve vino?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?