Petře Hájku, kdo z Bushovy vlády má jít na elektrické křeslo?

11.6.2009
Roman Joch

„Atentát na dvě budovy a tři tisícovky obětí se stal ouverturou třetího významného pokusu z téže ideové líhně o proměnu světa. Zamýšleným efektem druhého výstřelu z Aurory musel být vždy střet civilizací (…)

Vše ukazuje spíše na americké autorství. (…) Existuje dosti reálná možnost, že 11. září opravdu zorganizovaly tajné služby USA.”

To je konspirační teorie, kterou zastávají mnozí neonacisté, islamisté a kryptokomunisté na celém světě. Taky poradce prezidenta ČR Petr Hájek, zástupce ředitele Kanceláře prezidenta (více zde).

Představme si, že nějaký jiný poradce prezidenta, např. prezidenta Spolkové republiky Německo, by zastával jinou konspirační teorii:

„Edvard Beneš byl český nacionální socialista, který nenáviděl Němce. Chtěl se zbavit sudetských Němců, ale jejich území si chtěl nechat pro Čechy. Jak to udělat? To před válkou nešlo: mohl mít území, ale pak taky sudetské Němce, nebo se jich mohl zbavit, ale pak by taky ztratil území. Proto rozehrál hru, která vedla k Mnichovu a druhé světové válce, v níž byl celý svět proti Německu a Němci byli jakože ti zlí. Po naši porážce pak Beneš sudetské Němce krutě vyhnal. To Beneš, nikoli Hitler, mohl za Mnichov a všechny oběti druhé světové války. Jen aby vyhnal sudetské Němce…“

Bylo by to únosné? Co bychom na to řekli? Co by na to řekl náš prezident?

Anebo si představme, že by jiný poradce, např. prezidenta Slovenské republiky, řekl toto:

„Tomáš Masaryk a Edvard Beneš byli velkočeští šovinisté, kteří chtěli slovenský národ držet v područí. Nesnesli, aby v Česko-Slovensku vládli i Slováci. Nejvýznamnější Slovák při vzniku Česko-Slovenska byl Milan Štefánik. Proto byly vydány rozkazy: Štefánik se nesmí na slovenskou půdu vrátit živý. Štefánik byl zastřelen českými vojáky na rozkaz Beneše a Masaryka jen proto, že nebyl Čech, ale Slovák.“

Jak by asi vypadala diplomatická nóta z Černínu, českého ministerstva zahraničí, do Grassalkovichova paláce, sídla slovenského prezidenta?

(Mimochodem, Štefánik byl stoupenec čechoslovakismu; věřil, že Slováci nejsou samostatný národ, ale jen větev jednotného národa československého. Na druhou stranu Masaryk nebyl Čech, ale moravský Slovák.)

Nebo si představte, že poradce prezidenta Polské republiky by své nové knize napsal:

„Holocaust nebyl. Respektive byl, ale těch obětí nebylo šest milionů, ale jen 200-300 tisíc. Většinou zemřeli na nemoci, protože nebyli příliš čistotní. Což je však skutečně zajímavé, je to, že holocaust připravili a zinscenovali Židé, aby vnutili světu představu o svém utrpení. Hitler byl jen placenou loutkou mezinárodního židovstva, aby nechal v táborech zemřít pár Židů a tím přesvědčil svět, že Židé mají právo ukrást arabskou půdu a založit fašistický stát Izrael…“

Co by pak následovalo…?

Nechápe Petr Hájek, že pokud jde o 11. září 2001, mezi jeho souvěrce patří antisemitští neonacisté, islamisté a extrémní, hysterická, paranoidní levice dlící v kalných močálech, kde malárie, Michael Moore a žlutá zimnice panují?

Nechápe, že největší možnou urážkou vůči zemi, zvláště liberální demokracii, je napsat, že nějaká strašná a nezaviněná tragédie, při které zemřelo množství nevinných, byla vlastně zorganizována vládou té země? Že se vlastně jednalo o „inside-job“? Že Mnichov a druhou světovou válku způsobil Beneš? Že Masaryk a Beneš nechali zavraždit svého spolubojovníka Štefánika? Že Holocaust nebyl, či vlastně byl, ale zorganizovali jej Židé?

Chápejte mě správně, já uznávám, že Petr Hájek jako občan má na své názory právo (nemá právo ale pak být státním úředníkem – o tom později). Jsem dokonce proti tomu, aby popírání holocaustu bylo kriminalizováno. Za popření historického faktu nemá jít člověk do vězení. Ani za popření existence Napoleona, ani za popírání jakobínské genocidy ve Vendeé (dnešní Francouzská republika se dodnes hlásí k revolučnímu republikánskému režimu, který onu genocidu v roce 1793 prováděl), dokonce ani za popírání Holocaustu. Nejsem za kriminalizaci projevu, který popírá, že se zločin stal. Jsem však za kriminalizaci projevu, který zločin obhajuje a navádí k němu. Takže, když někdo řekne „Holocaust nebyl“, podle mě by neměl jít do vězení; když však řekne „Holocaust byl, bylo to dobře a mělo by se to zopakovat“, podle mě by do vězení rozhodně jít měl! Stejně jako každý, kdo obhajuje zločiny Lenina, Stalina, Trockého, Maa, Che, atd. a navádí k pokračování v nich.

Ale zpět k Petru Hájkovi. Neuvědomuje si logický defekt své konspirační teorie? Režim, který je natolik padoušský, že sám sobě způsobí 11. září, aby mohl rozpoutat válku civilizací a dobýt svět, je zároveň nutně natolik padoušský, že rozpoutá válku civilizací a začne dobývat svět rovnou, aniž by se obtěžoval se zabitím 3000 svých občanů, zničením svého finančního centra a zdemolováním části svého ministerstva obrany! Stačí mu nechat zmasakrovat pár desítek amerických občanů v pár arabských muslimských zemích a casus belli je zde plně dostatečný. Z hlediska gangsterských konspirátorů – kdyby konspirační teorie byla pravdivá – 11. září by pro jejich účely bylo zbytečné a nadbytečné. Tu záminku pro válku si americký režim mohl vytvořit mnohem jednodušeji, pokud byl natolik padoušský, jak si Petr Hájek myslí, že byl.

Navíc takováto konspirace by pro konspirátory byla nejen zbytečná a nadbytečná, ale i osobně nebezpečná. Konspirace za účelem vraždy amerických občanů na americkém území je hrdelní zločin (ve státě New York, kde bylo WTC, i ve státě Virginia, kde se nachází Pentagon, mají trest smrti) a kdyby tak mamutí konspirace praskla – neboť mamutí být musela, což znamená, že pravděpodobnost jejího prozrazení musela být od počátku velmi vysoká – pak by ti konspirátoři dostali elektrické křeslo. Stálo by jim to za to? Když to, o co jim podle Petra Hájka šlo – tj. vehnat Ameriku do války – šlo přece udělat mnohem snadněji (stále předpokládáme to, co si myslí Petr Hájek, tj. že lidé v americké vládě byli maniakální vrahové). Toto je ta největší slabina konspiračních teorií o 11. září 2001.

Na druhou stranu, když už Petr Hájek řekne A, měl by taky říci B a C a D: kdo podle něho má tedy jít na elektrické křeslo? Bývalý americký prezident? Bývalý americký viceprezident? Tehdejší ředitel CIA? FBI? Kdo ještě? Ať jmenuje jména. Že by námět pro druhý díl jeho knihy?

Petr Hájek jako občan má na své bizarní názory právo, ale pokud zastává názory bizarní nad určitou míru, nemá právo na post ve státní službě, ve státním aparátu liberální, demokratické a ústavní země. Pokud Petr Hájek zůstane poradcem prezidenta ČR, jeho vicekancléřem, může se stát, že od nynějška na každé jedné tiskovce, ať již v kterékoli zemi k jakémukoli tématu, bude prezident Republiky po právu zavalen dotazy novinářů z celého světa typu: „Věříte, stejně jako Váš poradce a vicekancléř Petr Hájek, že 11. září 2001 byl inside-job? Kdo, podle Vás, zastřelil Johna Kennedyho? Jaký je Váš názor na UFO? Mají Židé podle Vás ve světě příliš velký vliv?“ Atd., atd., ad nauseam. Ať už prezident bude na tyto provokativní otázky odpovídat jakkoli střízlivě a racionálně, do konce svého prezidentského období se s nimi bude potýkat, bude-li Petr Hájek i nadále jeho poradcem.

Petr Hájek si měl své názory buď teď nechat pro sebe a vydat je až poté, co nebude poradcem prezidenta Republiky, anebo když si je už nyní pro sebe nenechal, měl by učinit to jediné slušné, co mu zbývá, tj. rezignovat. Poškodil svého prezidenta, kterého obdivuje a kterému slouží, ba co víc, poškodil Českou republiku a ublížil ji. Ublížil ji stejně, jako by ublížil Německu poradce německého prezidenta, kdyby řekl, že za Mnichov a druhou světovou válku mohl Beneš; stejně, jako by Polsku ublížil poradce polského prezidenta, kdyby řekl, že za Holocaust si mohli Židé sami.

Ve svobodné společnosti si každý občan smí myslet jakýkoli názor, ale nikoli každý občan s jakýmkoli názorem se má podílet na moci, být součástí státního aparátu. Je mi líto člověka, který věří v magii a ještě více toho, kdo ji praktikuje. Pokud však při tom nikoho nevraždí či neznásilňuje, nechal bych ho být. Za žádných okolností však nemá právo být ministrem spravedlnosti.

Může se stát, že někdo věří v to, že ho UFOni unesli, dělali na něm různé experimenty, a pak jej vrátili na Zem. Nechal by jej být, ať si to myslí, ale věci by zašly příliš daleko, kdyby se tento člověk stal náměstkem ministra obrany (doufám, že neprozrazuji žádné státní tajemství, když sdělím, že v ČR má náměstek ministra obrany právo nechat sestřelit civilní letadlo, pokud se domnívá, že bylo uneseno a míří např. na Temelín).

Petr Hájek by měl odstoupit. Pokud tak neučiní, prezident by jej měl odvolat. Pokud tak neučení, Parlament by měl přijat zákon, který by vyžadoval, aby činitelé kanceláří prezidenta a premiéra byli před nástupem do svých funkcí schváleni Senátem. Není lhostejné, jakými lidmi jsou prezident a premiér obklopeni; především v době mezinárodního konfliktu či ohrožení Republiky to může být fatální.

Ale i v dobách mírových a klidných by tam neměli být pošuci.

Příspěvků : 22 - Petře Hájku, kdo z Bushovy vlády má jít na elektrické křeslo?

  1. PF : 19.8.2009 v 23.41

    Článek pana Jocha by se měl jmenovat spíše “Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.” U mě tímhle pamfletem OI skončil. S článkem nemá smysl po stránce obsahové jakkoliv koketovat – je to jen vnitřně rozporná snůška, která je nechutným osočováním pana Hájka i dalších lidí, kteří se v problematice orientují, podstrkáváním tvrzení, která nebyla nikdy vyřčena, manipulací s pravdivými tvrzeními vytahováním jednotlivých aspektů a jejich stavění ad absurdum do kontextů, kde se nikdy nevyskytují ani vyskytovat nemohou, a snaha bagatelizovat revizionistické studování historie, které je nebezpečím pro oficiální státní židovskou propagandu, z jeho vlastních pozic.

  2. Felix : 9.7.2009 v 14.54

    Já už jsem tento článek opustil, jak se dostal ze zorného pole. Ale náhodou jsem se teď podíval a hle: vidím sprostotu od RJ. To není fér a pokud takhle chcete diskutovat, pak ne se mnou. Konkrétně mám na mysli zejm. tato dvě Vaše blbá či demagogická a sprostá tvrzení: 1. Felix tvrdil, že nikoli, 2. Felixovi to je “putna”. Buďto jste takový hlupák, že nechápete mé stanovisko, ale spíše v zájmu obhajovy neobhajitelného používáte demagogii. Nedělejte to. Nemá cenu, abych Vám opakoval příp. vysvětloval svoje stanoviska. Pakliže jste hlupák nepochopíte je stejně. Jak ale říkám, pokud v zápalu diskuse postupujete jako demagog, máte nějaké předsudky a stejně nejste ochoten a schopen mému postoji porozumět. Pro ostatní čtenáře: Legitimní autorita je především povinna postarat se o obranu těch, kterým slouží. Ovšem stále kladu otázky, zda kupř. v USA, které za 35 let tolerovaly vybití 50 miliónů svých spoluobčanů, je legitimní autorita.Tato genocida je prostě nepředstavitelná. Ale já to kladu jako otázku, netvrdím ani ano, ani ne. Pochopitelně uznávám, že pokud je toto násilí jedné vrstvy (rasy, třídy) obyvatelstva na druhé legitimní, pak vládnoucí vrstva musí pro svou ochranu využít i ozbrojených sil. A lze legitimitu odvodit od početnosti vládnoucí vrstvy, rysy, třídy? “Totalitním režimem myslíme takové politické zřízení, v němž vládnoucí autorita odnímá základní práva-svobody určité části členů společnosti, v našem případě právo nejzákladnější, právo na život.” A tato autorita rozprostírá svá chapadla po celém světě. Má na to právo? Nebo to jsou dvě různé věci? Není mně to putna a netvrdím, že nikoliv. Ale netvrdím ani, že ano. Ale tvrdím, že naprosto prioritní je snaha, aby toto násilí jedněch na druhých skončilo. A bojím se, že rozprostírání těch chapadel konec onoho násilí ztěžuje, vzdaluje. Protože čini vládnoucí vrstvu sebejistější. Nevrdím, že ano, ale bojím se.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?