Patetický kondom

25.7.2005
Roman Joch

(Publikováno v MF Dnes 20. června 2005 pod názvem “Papež ani církev nic nevznucují”

Sex v naši liberální společnosti může mít každý s kterýmkoli mužem, ženou, živočichem, rostlinou, houbou, nerostem či jiným předmětem, nebo i chimérou. Zákonná prohibice se týká jen sexu s dítětem a mrtvolou. Když ale něco zákonně smíme dělat, to ještě neznamená, že to i máme dělat; že je to mravně obdivuhodné. Kritici katolické sexuální morálky ji nechápou. Mohli by ji pochopit, kdyby nahlédli, že křesťanská pozice představuje nejradikálnější humanismus, ideál maximální lidské výtečnosti.Papež a církev nikomu nic nevnucují. Jen nabízejí a oslovují. Chce-li někdo něco nějak s někým dělat, papež a církev nemají žádnou možnost jim v tom zabránit. Ale mohou říci: jste teď spokojeni se svým životem? Pokud ne, chcete usilovat o své plné lidství? Pak poslouchejte, co vám k tomu máme říci:

Člověk je dobro, nikdy nepoužívejte člověka jen jako prostředku k vlastnímu požitku, chovejte se k němu jako k cíli, hodnotě o sobě. Z toho plynou dvě zásady: za prvé, sex je mravně dokonalý jen v manželství, tj. v kontextu maximální ochoty přijmout na sebe stálý, celoživotní závazek starostlivosti o milovanou osobu. Sex mimo manželství vždy s sebou nese riziko, že druhou osobu nenahlížím jako cíl o sobě, nýbrž jen jako prostředek ke svému potěšení. Maximální humanismus vyžaduje maximální lásku k milované osobě, tedy ochotu přispívat k jejímu dobru po celý život. Ona, ta osoba, je cílem o sobě, nikoli sex s ní. Ten je jen prostředkem.

A za druhé, je-li člověk hodnotou o sobě, pak použití umělé antikoncepce je mravně neobdivuhodné, neboť implikuje, že člověk – nový člověk – je malér, jemuž je nejlepší se vyhnout. Sugeruje, že člověk je negativum; to však není humánní pozice.

Církev nemůže slevit z ideálu. Je realistická, ví, že mnozí lidé v dějinách, snad většina, nebudou podle ideálu žít. Ale jen kvůli tomu není ochotna říci, že ideál není ideálem. Přitom fakt, že lidé nejsou dokonalí, není pro církev nijak nový. Vlastně kvůli tomu církev existuje: aby nám s naší nedokonalostí a hříšností pomáhala.

Člověk se nenakazí pohlavní chorobou kvůli tomu, že katolickou sexuální morálku dodržuje. Nakazí se kvůli tomu, že ji v nějakém ohledu nedodržuje. Kondom snižuje integritu a důstojnost sexuálního aktu (použití kondomu při sexu je jako pití whisky či ušlechtilého vína z plastikového kelímku), navíc však může vyvolat falešný pocit bezpečí. Snižuje sice riziko přenosu nemocí, neodstraňuje je však totálně. Podpoření kondomu jako ochrany před nákazou by vedlo ke zvýšení rizikového jednání a tedy i k novým nákazám. Za ty by pak byla odpovědná i církev.

Obvinit církev ze šíření pohlavních nemocí – kvůli jejímu odmítání kondomů – může jen nadutý nabob negativismu. Za šíření AIDS v subsaharské Africe nemůže církev, nýbrž nedodržování její sexuální morálky a místní pověry (např. že sex s pannou má léčivé účinky). Pokud bych věděl, že mám sexuálně přenosnou nemoc, moje ohleduplnost vůči lidem si ode mě nežádá, abych při sexu s nimi používal kondom, nýbrž si ode mě žádá, abych od sexu s nimi abstinoval. Když oslepnu, moje ohleduplnost vůči lidem si ode mě žádá nikoli, abych řídil auto jen s rozsvícenými světly a jel na bezolovnatý benzin, nýbrž abych od řízení auta nadobro abstinoval. Prostředí zamořené sexuálně přenosnými nemocemi si nevyžaduje patetický kondom, nýbrž abstinenci od rizikového sexuálního jednání.

Příspěvků : 20 - Patetický kondom

 1. J. Pláteníková : 6.10.2005 v 11.55

  Vážený pane Jiří,
  otázka sexuální morálky není unitř církve kontroverzní – učení církve je jasně dané. Kontroverzní je pouze přístup některých věřících, kteří nejsou ochotni je přijmout, tak si hledají různé výmluvy a vyrábí o tom “diskuzi”. Církev ale není demokratická organizace, kde rozhoduje většina. O podstatných otázkách věroučných a mravoučných rozhoduje papež z titulu neomylnosti. Pan Joch se drží v této věci učení církve a jistě se s ním v tom neshodne pouze 5 členů Občanského institutu – to máte hodně zkreslenou představu o církvi. Možná vám to přijde neobvyklé, ale existují i lidé, kteří se za své názory nestydí i když nejsou většinové. Vy však se pod svůj příspěvek ani nepodepíšete.

 2. Jiří : 6.10.2005 v 2.12

  Pane Jochu, trváte-li bezpodmínečně na tom, abych Vám osvěžil paměť, vězte, že metafory z automobilové dopravy jste se pokoušel uplatňovat (dle mého soukromého názoru poměrně neúspěšně) např. v polemice o otázkách trestu smrti – otázkách mimořádně složitých z hlediska mravního, teologického, psychologického, filosofického i politologického – myslím, že Vaše simplistická přirovnání devalvují jak celou diskusi, tak i validitu Vašich postojů, ale pro mě za mě, jestli se bez nich neobejdete a nedovedete věc vyargumentovat na úrovni, klidně si je dále používejte. Ohledně kondomu, velmi správně jste napsal: “Když někdo nedodržuje církevní normu, nemusí to být primárně chybou Církve”. Nemusí, ale může. V tom je ten problém. Ale souhrnně řečeno, chtěl jsem jen říci toto: princip Vaší argumetace uznávám za správný, jen je škoda, že jste ho uplatnil na otázku, která je extrémně kontroverzní i uvnitř samotné církve. O tom lze vést polemiku úplně jinde než v Mladé frontě či kde jste to publikoval. S ohledem na zamýšlenou účinnost společenského dopadu svého psaní jste mohl schéma své kvalitní argumentace (až na ty automobily) vyplnit spíše tématem, u kterého se za Vás mohou postavit i běžní věřící, a ne pouze pět členů Občanského institutu.

 3. Jiří : 2.10.2005 v 14.08

  Odhlédneme-li od konkrétního obsahu, je princip Jochovy argumentace vůči vnějším kritikům katolické (křesťanské) morálky správný. Konkrétně u kondomu je však zásadní potíž v tom, že se jeho odmítání nikdy nestalo ani UVNITŘ církve akceptovanou součástí katolické morálky (ani v praxi, ani jako ideál) – neblahá encyklika Humane Vitae byla mrtvá od samého počátku, nejen mezi laiky, ale i v pastoraci. (Mimo jiné i proto, že není udržitelná argumentačně: např. z hlediska morálně-teologické analýzy pohnutek totiž není rozdíl mezi užitím kondomu a uplatněním “přirozené” metody, apod.) Tuto blamáž raději katolík hledí v rozhovoru rychle zamluvit, ať už jde o obyčejného věřícího, nebo o ordináře.
  (Poznámka na okraj, poměrně časté Jochovy redukce složitých etických otázek na stupidní metafory z automobilové dopravy mi poněkud připomínají často publikovaná Bilakova ospravedlnění bratrské pomoci pomocí příměrů o zloději v domě a hašení požáru. Nechť si p. Joch uvědomí, že znovu vrací do metafyziky metody tzv. vulgárního resp. mechanistického materialismu).

 4. Jakub Kocmánek : 26.9.2005 v 11.19

  Vážená paní Pláteníková – ano, sexualita má v řádu stvoření svůj význam a přesto, že jako evolucionista mám v tomto smyslu zřejmě poněkud jiný pohled než Vy, bude tím významem zřejmě pro nás oba zachování člověka jako druhu. Pomáhá v tomto smyslu zákaz užívání antikoncepce? Těžko, evropané, kteří si přejí jedno nebo žádné dítě, by si jich, pokud by se nemohli bránit nechtěnému početí, stejně těžko víc pořídili – buď by provedli interrupci (ať už legální doma, nebo pomocí “potratové turistiky” jinde, nebylo-li by zbytí ilegální), nebo by upravili své sexuální chování tak, aby k početí nedošlo a pokud by se jim takto narodilo nechtěné dítě – myslíte, že by vedlo šťastný život?

  A prospívá zákaz užívání kondomů lidskému rodu v rozvojových zemích? Neprospívá! Naopak – přispívá k šíření pohlavně přenosných chorob. Ať si pan Joch tvrdí co chce, církev má vliv, ale ne takový (a nikdy ho neměla), aby donutila lidi vzdát se pohlavního styku, ale má takový vliv, že by mohla prosadit užívání kondomu v Africe a jinde a mohla by tak reálně zachránit spousty životů. A jenom ilustrační detail – slyšel pan moralista Joch o situaci v Jihoafrické republice? Spousta žen je nakažena virem HIV a tak si násilníci pro znásilnění vybírají zásadně velmi mladé dívky, předpokládaje, že budou panny a tedy zdravé – vida kam nám ta bezkondomová morálka a humanismus vedou…

  Argument, že mít pohlavní styk s kondomem je něco takového, jako pít dobré víno z plastového pohárku, je opravdu velice zajímavý – doveďme ho do důsledku – pan Joch jako pravý estét chce ostatním lidem odpírat pití z plastu, což může mít v dané situaci jedině ten důsledek, že se nebudou moci napít vůbec (nechtějí další dítě), celí se zlijí, neboť z lahve se špatně pije (pořídí si nechtěné dítě, které povede nešťastný život), nebo zemřou na choleru, kterou se nakazí stykem s lahví, kterou užívají jiní. – Není-li po ruce sklo – proč pro jakoukoli entitu, kterou uznáváte, se nemůžu napít z plastu?

 5. Jana D. Pláteníková : 21.9.2005 v 17.16

  to je ale dost krátkozraké, pane Polanský. V životě jsem se již několikrát přesvědčila, že morálka v osobních vztazích velmi úzce souvisí s morálkou veřejnou a že lidé, kteří dávají v soukromí přednost požitku před čestností a nesobeckostí mají stejné priority i v jiných sférách. Pan Joch, pokud se pamatuji,nikdy nikde neřekl, že by sex a erotika někomu měly škodit- to by se totiž jako katolík rouhal, víte. Naopak na více místech zdůraznil kdykoli se na toto téma vyjadřoval, že jde o dobro a to dobro znamenité. V řádu stvoření má ale určité místo a člověk je povolán k tomu, aby smysl a určení lidské pohlavnosti zkoumal a podle poznaného se řídil. Minimální stát ano, ale bez morálky jeho jednotlivých občanů se – v dlouhodobém horizontu -neudrží.(Už proto, že jednoduše vymře).

 6. Jaroslav Polanský : 17.9.2005 v 17.44

  Pane Jochu, maximální humanismus je nutné vidět v inteligenci a v přírodě nevídané vyvinutosti lidského mozkuc a z toho plynoucí téměř neomezené možnosti nakládat s životem svého majitele dle vlastního uvážení pestře, variabilně a nápaditě. Konzervativní ideály, které jsou mou i vaší ideovou pozicí, slouží k tomu, aby člověku poskytovaly základnu pro takový život v podobě vyváženosti zmíněné svobody zodpovědností za svůj osud a formulace pravidel fungování společenství svobodných a kreativnívh lidí (ochrana vlastního života, soukromého vlastnictví, zajištění fair play). Pomyslná kniha těchto pravidel by měla být tak útlá, jak jen je to možné a je nutno ji chápat jen jako nejmenší společný násobek pravidel¨, která jsou potřebná pro vymezení legislativního a sociálního prostoru, kde může každý člověk naplňovat své potřeby, touhy a ambice. Nemohu se zbavit dojmu, že Vaše názory na rodinnou politiku a sexuální morálku nemají mezi těmito normami co dělat a že jen a jen surově vpadají do svobodného prostoru rozhodování každého jedince. Sex a erotika ještě nikomu neuškodily, jsou zdrojem potěšení stejně jako dobré jídlo, hudba, zábava s přáteli atd. Škodí snad svou radostí a positem uspokojení někomu ten, kdo se dosyta nají, jde si poslechnout hudbu na koncert či do klubu nebo se zasmát a pobavit do baru? Rozhodně ne, musí vás napadnout. V tom případě nevím, čím by jak komu ublížil, kdyby zakončil den sexem se svou přítelkyní (třebas čtvrtou v týdnu). Jak si můj soused zorganizuje svůj sexuální život, mě v mém rozhodování o stejné věci nijak neomezuje.
  Jak tedy doufám vyplynulo z mé poznámky, potřebný konzervatismus je pro mě ten, který staví maximálně široké mantinely pro hru jménem ,,naplnění lidské existence’. Jak si v této hře jedinec nebo skupina jedinců počíná, je jeho (její) věc, pokud druhému subjektu nebrání si zcela svobodně počínat na základě toho samého práva, které to umožňuje jemu (jí). Jakékoliv jiné předpisy (i ty vycházející z vašeho článku) jsou pro mě proto nadbytečné a kontraproduktivní.

  S pozdravem Jaroslav Polanský

 7. Mirek : 16.9.2005 v 18.57

  Nijak jste nezdůvodnil, že by přemnožení nehrozilo. Je pravda, že porodnost jde i mimo Evropu mírně dolů, ale pořád je vysoce nad 2 – takže ve světě lidí pořád přibývá a časové miliardy při dosahování dalších miliard se zkracují. Proč se bojíte nízké porodnosti v Evropě, když v okolním světě, kde lidí neustále přibývá, mají stamiliony lidí zájem se do Evropy dostat a žít tady? Stačí prostě změnit imigrační politiku, pokud jde jen o to, vyrovnat počet aktivních pracujících a dětí s důchodci. Že by v Evropě žilo málo lidí, pro příštích mnoho let absolutně nehrozí. Ale pravda je, že z kulturních aj. důvodů by bylo dobře, kdyby byla i v Evropě zaručena přirozená reprodukce, tj. asi 2,1. To je dlouhodobě ideální míra, při které se dá mj. ekonomicky nejlépe předvídat. Jiná otázka je, jestli nás celkově na planetě není moc a neměl by počet lidí nějakou dobu přirozeně klesat – i za cenu nižší životní úrovně.

 8. Jiří Povolný : 16.9.2005 v 18.39

  Vaše panikaření ohledně vyčerpání přírodních zdrojů jsou jen málo podložené hypotézy. S těmi brontosaury je to pak naprostá chiméra, nejvíce teorií tvrdí, že šlo o přírodní katastrofu – o žádném přemnožení jsem u nich neslyšel. Stejně nemáme šanci zjistit, jak to s nimi opravdu bylo.
  Stárnutí populace je způsobeno především rapidně klesající porodností – prodloužení života na tom má jen menší podíl. To je dokazatelné naprosto jasně matematicky, proti číslům můžete stavět svoji propagandu (o nic jiného u vás bohužel nejde), jak chcete. Upozorňuji, že už i sedmilháři z OSN přestali před několika lety nenápadně mluvit o přemnožení, poněvadž to vzhledem ke skutečnosti, která je opět jasně dána statistikou (dokonce i v muslimských zemích jde porodnost dolů), začalo být poněkud směšné. Evropa a Rusko se naopak potýkají s totálním propadem.
  Díky tomuto propadu však zcela reálné vyvstal v Evropě problém rozpadu důchodových systémů. Opět se dá matematicky více méně přesně namodelovat, kdy se při současné porodnosti dostane ta která země na dno. Takže můj dotaz na vás, zastánce nízké porodnosti, zní: navrhněte konkrétní řešení této situace, která už nastala a která nás stoprocentně postihne jestě mnohem tvrději, jestliže se porodnost nezvedne. (Apropo, i kdyby se teď nakrásně zvedla, stejně už docela velkým potížím neutečeme). Tento problém tu je teď a je zcela reálně spočítatelný, na rozdíl od vašich nedokazatelných hypotéz, které velmi mlhavě hrozí někdy v daleké budoucnosti. Takže jaké navrhujete konkrétní řešení – a žádné kličkování a nějaké fráze, situace je zcela jasná a jde o dosti konkrétní částky peněz!
  P.S. Propagandistické řeci o 20 dětech se dají opět lehce vyvrátit na skutečných případech: mnoho mých přátel včetně mne používalo tuto gumu tak akorát jako malí kluci: napustili jsme ji plnou vody (divil byste se, kolik se toho tam vešlo) a pak jsme tu baňu hodili ve škole z galerie do vestibulu vzteklému školníkovi rovnou pod nohy – to byl pak mazec! Na nic jiného se podle mne stejně nehodí :-) ). No a všichni máme do 20 dětí krapet daleko, naopak se nám s malou nepřesností podařilo dosáhnout počet potomstva plánovaný na začátku manželství.

 9. Karel : 14.9.2005 v 11.22

  Pane Jochu, jen by bylo asi dobré dodat, že ve vašem pojetí by nakonec i sex v manželství měl být korigován a mělo by se abstinovat. A to z toho prostého důvodu, že jinak by pak mohla mít každá rodiny třeba dvacet dětí, což by znamenlao nesnesitelné přemnožení lidí. Už v současné době jsou lidé přemnoženi. Sama koncepce podpory dalších narozených je podivná, protože za stárnutí populace nenese vinu ani tan nižší míra nativity jako spíše prodloužení hranice průměrného věku lidí, který se bude se stále zlepšující lékařskou péčí jen prodlužovat. Pokud si snad vy či katolická církev myslíte, že zásoby přírodních zdrojů jsou na této zemi nevyčerpatelné a my se tudíž můžeme neustále množit , pak se vašim názorům nedivím. Pak se nelze také divit, že lidé nejsou ochotni přijmout zodpovědnost za ničení přírodního prostředí – viz současná politika USA. Pokud to takto bude pokračovat dál, můžeme dopadnout jako dynosauři, kteří svým neustálým růstem sami sebe odsoudili k vyhynutí. Jenže oni neměli tu inteligenci jako lidé. Přesto se chováme stejně jako oni – jako neustále se rozmnožující zvěř.

 10. Pavel Kopka : 3.8.2005 v 15.31

  Pane Jochu,
  v podstatě s Vámi souhlasím, ale dopustil jste se drobných nepřesností, které Vaši protivníci mohou v diskuzi využít a divil bych se, kdyby to neudělali, poněvadž chyby jsou to, na Váš formát, opravdu triviální. V úvodu uvádíte, že “Zákonná prohibice se týká jen sexu s dítětem a mrtvolou.” To není pravda. Těch omezení je v našem právním řádu samozřejmě více. Např. incest je trestný nejen v případě, kdy je zneužito dítě, ale i když je potomek již mravně a právně odpovědný (tedy dospělý). U pohlavního styku mezi blízkými příbuznými je to podobné. Z uvedeného tedy vyplývá, že mne (ale vaše odpůrce asi tím více) zaráží slůvko “JEN” v citované větě, neboť v kontextu s předešlým obsahem souvětí nutně implikuje dojem, že naše společenské zřízení je tak zvrácené, že je fakt dovoleno vše. A koho byste tím nenaštval – přeci jen tomu tak není (i když o té zvrácenosti si taky myslím své :o ). !
  V konečném účtování o AIDS explicitně připouštíte, že kondom “snižuje sice riziko přenosu nemocí” (ono to tak skutečně je!), ale to kulhavé přirovnání se slepotou a řízením auta s rozsvícenými světly a jízdou na bezolovnatý benzín!! Mám si snad myslet, že u slepoty rozsvícená světla či ten zdravý benzin, snižují riziko havárie, když to není prostě pravda? Z Vaší argumentace se to tak ale jeví :o ).

  Přeji vše dobré

  Pavel Kopka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?