Ohlédnutí za polskými volbami

15.11.2007
Roman Joch

Za posledních 20 let, co sleduji mezinárodní politiku, si nepamatuji tak hysterickou, pomlouvačnou kampaň vůči demokratické vládě svobodné země, jak jsme tomu byli svědky v případě minulé polské vlády Jaroslawa Kaczynského. „Kaczysté“ – jak je nazval španělský levicový deník El País – prý perzekuovali polské antifašisty, kteří ve Španělsku bojovali proti Francovi.

Co to? Polští komunisté-stalinisté, z nichž někteří bojovali jako interbrigadisté ve Španělsku v 30. letech a poté ve 40.-50 letech se jako příslušníci státní bezpečnosti stali vrahy vlastního národa a kolaboranty s okupační sovětskou mocí, přišli o speciální příplatky na penze – ne však proto, že bojovali ve Španělsku, nýbrž proto, že byli zločinci doma v Polsku. Ale levicový tisk to viděl jako „hon na polské antifašisty“.

A tak bychom mohli pokračovat. „Kaczysté“ byli prý xenofobové, homofobové, ultra-nacionalisté, bigotní ultra-katolíci, euroskeptici, populisté a samozřejmě ve vzduchu se vznášelo i ono hnědé F – slovo, fašisté.

Jaká však je pravda? Polská strana Právo a spravedlnost (PiS) je strana v kulturních a morálních otázkách konzervativní, v ekonomických otázkách centristická. V Evropě je jí blízká např. bavorská CSU či slovenské KDH. V Evropském parlamentu je zastoupena ve frakci Unie za Evropu národů, v níž jsou i jiné bývalé vládní strany – např. italská Národní aliance nebo irská Fianna Fáil.

V roce 2005, po čtyřech letech vlády socialistů, existovaly v Polsku na pravici dvě velké strany: ekonomicky liberální a v ostatních otázkách centristická Občanská platforma (PO) Donalda Tuska a Jana Rokyty a konzervativní Právo a spravedlnost (PiS) bratrů Lecha a Jaroslawa Kaczynských. Dlouhodobě podle průzkumů měla volby vyhrát PO a jako druhá měla dopadnout PiS. Tyto strany byly před volbami domluveny na povolební vládní koalici.

Pak se v průběhu podzimu 2005 stalo něco, co očekával málokdo: PiS předběhla PO. Nejenže získala více hlasů ve volbách do Parlamentu, ale v polských presidentských volbách na podzim 2005 Lech Kaczynski porazil Donalda Tuska. Místo očekávaného vítězství, PO utržila dvě těsné porážky od svého původně zamýšleného koaličního partnera.

PO se „šprajcla“ a naštvaně šla do opozice. Kaczynští pak uzavřeli vládní koalici s dvěma menšími, okrajovými stranami: levicově-populistickou Sebeobranou Andrzeje Leppera a radikální pravicovou Ligou polských rodin Romana Giertycha. Tyto strany nebyly ani zdaleka solidní či ideální, byly však jediné zbývající pro pravicovou koalici. Z nouze se tak staly pro bratry Kaczynské a PiS partnery.

Je nutno dobře pochopit, co bylo a je těžištěm politiky bratrů Kaczynských a strany Právo a spravedlnost. Nejsou to primárně ekonomické otázky; není to – s jednou výjimkou – ani zahraniční či evropská politika; a nejsou to ani potraty. Tím těžištěm, jež Kaczynské skutečně zajímá, jsou bezpečnost, spravedlnost a korupce.

Těžištěm politiky Kaczynských byl boj proti korupci. Boj nikoli jen naoko, aby se neřeklo, a jen proti těm nejvíce křičícím případům – jak je tomu od pádu komunismu ve všech ostatních postkomunistických zemích, včetně té naši -, nýbrž boj naplno, důsledně a důkladně.

Pak prolomení post- a ex-komunistických sítí a agentur vlivu. Důsledná dekomunizace, včetně přijetí efektivního lustračního zákona, a umenšení vlivu Ruska na území Polska prostřednictvím očištění státní zprávy od lidí, kteří měli vazby na komunistický režim a Rusko.

A za třetí, budování energetické bezpečnosti Polska a potažmo i celé EU, především opět ve vztahu k putinovskému Rusku.

Jinými slovy, Kaczynští se pokusili o krok relativně odvážný – či drzý a arogantní v očích jejích odpůrců – o revokaci polského konsensu z let 1988-89; konsensu, který uzavřeli polští komunisté a část Solidarity. Podle něho komunisté předali opozici politickou moc a opozice jim slíbila beztrestnost a jakož i hojnou účast na ekonomické moci a vlivu. Program Kaczynských byl programem radikální de-komunizace (po vzoru radikální de-nacifikace před 60 lety) a maximální snahy umenšit vliv post-sovětského Ruska v čele s plukovníkem KGB.

To je to, na čem Kaczynským skutečně záleželo. Ekonomická politika, evropská politika, vše ostatní – to byly věci, k nimž přistupovali pragmaticky a s ochotou ke kompromisům se svými partnery, ať už jsou jacíkoli. Kdyby tím ochotným partnerem byla Občanská platforma, vypadala by jejich politika v určitých ohledech jinak.

Fakt, že Kaczynským šlo primárně o boj proti korupci, dekomunizaci a bezpečnost na Rusku, je ilustrován i příkladem jejich laxního přístupu ke zpřísnění protipotratového zákona. Nejen že Kaczynští nebyli žádní bigotní ultra-katolíci, ale když jejich vládní koalice navrhla změnu polské ústavy, která by umožnila absolutní zákaz potratů, což byl program Ligy polských rodin a části poslanců PiS z jejího křídla pro-Life, premiér Kaczynski sice tento návrh své koalice v Parlamentu podpořil, ale nijak ostře se za něj nebil. Návrh byl v Parlamentu poražen. V důsledku toho resignoval maršálek Sejmu Marek Jurek z premiérovy vlastní strany PiS, neboť on jako přesvědčený člen hnutí Pro-Life premiérovi zazlíval malé či nedostatečné nasazení. Marek Jurek, Artur Zaviša i jiní pro-Life členové PiS na protest proti tomu z této strany letos v dubnu vystoupili a založili si stranu novou, Pravice republiky, která ve volbách neuspěla. Potraty prostě nikdy nebyli prioritou Jaroslawa Kaczynského.

Jak zpětně hodnotit PiS a její vládu? Osobně se domnívám, že lepší by byla vláda PiS a PO, než vláda PiS, LPR a Sebeobrany. Především ta poslední a její lídr Lepper jsou existence podivné a navázané na Rusko. U Ligy polských rodin k tomu existuje podezření, neboť otec Romana Giertycha patří k menšinové polské nacionalistické tradici, která odmítá Pilsudského program maximální nezávislosti na Rusku, zakotvení na Západě a vymezování se proti Rusku, nýbrž naopak požaduje orientaci na idealizované, slovanské, údajně konzervativně-pravoslavné Rusko jakožto protiváhu dekadentnímu Západu. Faktem ale je, že koalice PiS – PO nevznikla kvůli ješitnosti a uraženosti PO, nikoli kvůli neochotě PiS.

Dále jsem přesvědčen, že Kaczynského vláda a PiS byly někdy až zbytečně a konfrontačně protiněmečtí. Mějme však na paměti, že když byli zvoleni v roce 2005, německým kancléřem byl socialista Gerhard Schröder, který uzavřel strategickou smlouvu s Ruskem o stavbě plynovodu na dně Baltského moře z Ruska do Německa, která jednak zvyšuje závislost Evropské unie na Rusku a jednak snižuje význam nových členských zemí unie ležících na její východní hranici s Ruskem. Jinými slovy, Schröder se spolčil s nečleny EU proti jiným členům EU. Poté, co Schröder ve volbách utrpěl porážku a kancléřský úřad opustil, byl okamžitě zaměstnán ve státním podniku cizí země (tedy stal vlastně zaměstnancem jiného státu) – a to shodou okolností toho státního podniku a toho státu, s nímž onu neblahou smlouvu podepsal! Vyvolává to otázku: nepracoval pro tu cizí zemi a její zájmy již v době, kdy měl representovat zemi svou? Které zemi vlastně patřila jeho loajalita? A nebylo-li jeho počínání korupcí, pak slovo korupce již žádný význam a smysl ani nemá.

Levicový politický establishment v Evropě však pochopitelně žádná slova odsouzení pro Schrödera nenalezne; má jich však plnou míru pro bratry Kaczynské!

Naopak PiS a premiér Jaroslaw Kaczynskí si zaslouží uznání za to, že boj proti korupci jako jediní v postkomunistické Evropě vzali vážně; dále za to, že jako málokteří západní státníci si uvědomují, že putinovské Rusko, ovládané oligarchií rudých kolonelů z KGB, je pro současnou Evropu hrozbou; a v nepodlesní řadě i proto, že otázku energetické bezpečnosti a závislosti Evropy na ruském plynu začali řešit.

Hysterie a fobie vůči ním byly tudíž neoprávněné a iracionální. Nenávidět je může jen někdo, kdo nechce, aby Evropa byla politicky rozmanitá, různorodá a pestrobarevná; jen někdo, kdo chce, aby byla nudně šedivá jako např. Belgie. Ale je nějaký důvod pro to, aby celá Evropa byla makro-Belgií?

A poslední věc: zatím posledním „darem“ Jaroslawa Kaczynského Polsku je další pravicová vláda, což je v novodobých polských dějinách unikát! Doposud totiž se v Polsku vždy za posledních dvacet let pravidelně střídaly levice a pravice, přičemž stávající vládní garnitura vládla vždy jej jedno volební období, po němž byla ve volbách zdrcujícím způsobem poražena. Do roku 1989 vládli v Polsku komunisté, v letech 1989-93 to byla vláda stran vzešlých ze Solidarity, v letech 1993-97 vláda socialistů, v letech 1997-2001 vláda Volební akce Solidarity, v letech 2001-5 opět vláda socialistů a v letech 2005-7 pravicové kolice s dominancí PiS. Vidíme tedy, že pravice a levice se v Polsku za posledních dvacet let střídaly s pravidelností kyvadla.

V roce 2005 socialisté propadli, ale v roce 2007 nezaznamenali žádný návrat k moci. Konzervativní PiS bude nahrazena liberální PO. Přitom ale poprvé v novodobých polských dějinách hlavní vládnoucí strana nebyla ve volbách poražena zdrcujícím způsobem, ale naopak ještě posílila (i když hlavní opoziční strana posílila ještě víc)! PiS ve volbách v roce 2005, které vyhrála, získala 27% hlasů, ale letos, v roce 2007, posílila až na 32% hlasů! PO získala v roce 2005 24% hlasů a letos až 41,5 % hlasů. Je to velké vítězství liberálů, ale v žádném případě to není odvržení či porážka konzervativců. Ti, naopak, stejně jako liberálové, z poslední dva roky posílili. Pokud rok 2007 něco znamenal, pak zdrcující odvržení postkomunistických socialistů. PiS bude nyní silnou opozicí a její návrat do vládní koalice po příštích volbách nelze vyloučit. Historické zavržení „kaczystů“ se nekoná.


Publikováno v RC Monitoru 8.11.2007

Příspěvků : 3 - Ohlédnutí za polskými volbami

 1. nnn : 23.11.2007 v 23.36

  ach jo, nic jsi nepochopil, ivánku

 2. Vilém : 17.11.2007 v 12.57

  V Polsku nelze aplikovat normální politické kategorie ze stabilních demokratických zemí. Tzv. socialisté se spolčili s USA proti ostatním zemím EU a představovali nejhorší smečku proamerických pomahačů v Iráku a prováděli asociální vnitřní politiku. Bývalý člen vojenské junty se stal miláčkem USA a jezdil se opíjet na Ukrajinu. Škoda jich není, doufám, že už se nikdy nevzpamatují.

  Jaká však byla vláda PiS? Rozhodně měla podobný voličský kádr jako Mečiar – nenávistní, zakomplexovaní človíčkové, kteří nemají žádnou úctu k právům menšin a kulturní a civilizační hodnoty jsou jim cizí, davy klonovaných ubožáků tleskajících deportacím (Romů dnes u nás, Židů kdysi v Polsku), lidé prosazující uniformy ve školách a celkovou uniformizaci společnosti. Lidé plní nenávisti k Evropě kvůli její toleranci k odlišnosti, doslova tresť lidské spodiny. Jenže tyto davy zakomplexovaných jsou produktem liberální politiky minulých let, a nepochybně se jejich idoly vrátí k moci, jen co se proejví patologické důsledky rovných daní a zdravotních reforem.

  Na civilizovanou vládu autentické levice Polsko teprve čeká.

 3. Michal : 16.11.2007 v 19.55

  Pro české království zejm. pro spojitost s markrabstvím moravským se na nás valí asi spíše levicová fáze. Už dnes vládní strany převzaly levicový program, tak opozici nezbývá než se radikalizovat občas i extrémně.Naštěstí dnes dopad levicové vlády je poměrně prudký, bankéři už neplánují převraty (v Rusku) a o svých investicích přemýšlí. Levicoví politici podnikají i prudčeji než pravicoví. Z úsporných důvodů je užitečné si to uvědomovat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?