Odboj nebyl žádný tragický omyl

15.8.2011
Roman Joch

U příležitosti úmrtí Ctirada Mašína přinášíme zamyšlení Romana Jocha nad smyslem a ospravedlněním ozbrojeného odporu proti totalitní moci.

Pro Francii válka v červnu 1940 skončila. Bylo od francouzského odboje správné, že si přál válku další či pokračování té předešlé? Přece letecké bombardování, vylodění Spojenců v Normandii, fronta procházející celou zemí, všichni ti mrtví – to bylo strašné! Zasloužili si to Francouzi? Stálo to za to?
Stálo za to polské Varšavské povstání v roce 1944? Stála za tomaďarská revoluce v roce 1956?

Říká-li ve své tirádě proti Mašínům a Paumerovi (Tragický omyl třetího odboje, MF DNES 28. 7.) Tomáš Zahradníček „A“, měl by říci taky „B“: „Ne, nic z toho předešlého nestálo za to. Nejvyšší hodnotou je biologické přežití.“ To je však stanovisko otroka.

Je to odpověď, která plně uspokojí Gottwaldy a Heydrichy a Hitlery a Staliny tohoto světa: když někdo odrazuje porobené od ozbrojeného, násilného odporu. To zajistí snadný triumf a nerušenou hrůzovládu totalitářů spolehlivě.

Lze sice biologicky přežívat jako otroci, ale je to hanebné.

Tak žijí zvířata, a když tak na základě své volby žije i člověk, snižuje se na animální úroveň. Člověk na rozdíl od zvířat má rozum, kterým je s to pochopit, co je dobro, pravda, spravedlnost.

A když to chápe, je ho nehodné, aby se vědomě smířil s nespravedlností systémově páchanou na nevinných. Naopak, autenticky lidský je protest, odpor, vzdor.

Tudíž biologické přežití není nejvyšší hodnotou. Ani vlastní, ani přežití druhých. Lidský život v jeho biologickém rozměru není cílem o sobě, ale jen prostředkem k naplňování toho, co je autenticky lidské: úsilí o spravedlnost.

Vědomé smíření se záměrně páchanou nespravedlností je neslučitelné s lidskou důstojností. Důstojný život, aby byl vskutku důstojný, musí být svobodný či o svobodu usilující.

Proto zabíjení druhých či obětování vlastního života – nikoli jako cíl sám o sobě, nýbrž jako prostředek, sice vždy bolestný, ale za určitých okolností jediný s nadějí na úspěch – za účelem obhájení či dosažení svobodné společnosti jsou morálně přípustné, ba za určitých okolností i žádoucí. Rozhodně více než biologické vegetování tváří v tvář kruté nespravedlnosti. U dvou režimů – hitlerovského nacistického a stalinského komunistického -nebylo žádných pochyb o jejich radikální nespravedlnosti; o tom, že byly vědomě a systematicky založeny na vraždění nevinných. Opor vůči těmto režimům byl oprávněný, ba mravně povinný. A argument, že v případě komunismu na rozdíl od nacismu nešlo o stav války, je nepravdivý: jednalo se válku ze strany režimu vůči lidu.

Legitimních způsobů odporu bylo víc a nemusely být jen násilné (byl to i nenásilný odpor bratří Medků a Havlů), ale vzhledem k vražednému charakteru režimu byl legitimní i násilný odpor bratří Mašínů a Milana Paumera.

Jistě, při tomto typu odporu umírají lidé – ne proto, že by byli nutně zlí nebo si to jednoznačně zasloužili – ale proto, že na daném místě a v dané situaci to nejde udělat jinak, má-li mít legitimní, tj. svobodný politický řád šanci na úspěch vůči režimu jednoznačně nelegitimnímu. A právě proto, že biologické přežití není nejvyšší hodnotou, je zabití lidí, osobně sice možná hodných, ale na daném místě a v dané situaci objektivně ve službách nelegitimního režimu, ospravedlnitelné. Proto lze otázky z úvodu zodpovědět jednoznačně a jasně, bez paralyzujícího relativismu: „Ano, stálo to za to. Vylodění v Normandii a všechny boje o Francii, bombardování amrtví, stálo to za to. Varšavské povstání, stálo za to. Maďarská revoluce, stálo to za to. A pokus Mašínů, Paumera a dalších, stálo to za to taky.“

Máme-li vůbec něčeho litovat, pak jen toho, že se k nim nepřidalo více lidí.

Vyšlo v MF Dnes 30.7.2010

Příspěvků : 29 - Odboj nebyl žádný tragický omyl

 1. Standa : 7.9.2011 v 21.01

  děs a hrůza.. Joch má naprostou pravdu, proti totalitě a svobodě se musí bojovat! I za cenu lidských životů… jinak tomu trapakovi, co mu předhazuje “zbabělectví” za totáče…R. Joch byl za totáče nezletilý..Pčečtěte si jeho CV vy troubo…:-)

 2. AM : 5.9.2011 v 9.19

  Je opravdu zvláštní, jak málo si lidé uvědomují nebezpečí skryté v těchle panem Jochem velmi kulantně až téměř intelektuálsky formulovaných názorech. Myslí si snad, že v nich jde o nějakou spravedlnost, ušlechtilost, vyrovnání se s historickou nespravedlností nebo krutostí? Možná trochu, ale to nebezpečné ostří je obráceno do budoucnosti. Tvrdí nám totiž, že lidský život není nejvyšší, nedělitelná, nezcizitelná hodnota, ale že může být i hodnotou nízkou – opovržlivě zvanou biologické přežívání. Že za určitých okolností může být míň než něco jiného. Například než spravedlnost. Nebo svoboda. To zní moc dobře. Jenže právě ve jménu spravedlnosti byly napáchány ty největší zvěrstva… Další oblíbenou místní frází je, že kultury jsi nejsou rovny… A další, že morální postoje a hlavně skutky nejsou relativní… – všechno v zásadě a na oko přijatelné záležitosti – jenže dohromady dokážou vytvořit smrtící koktejl. Co například: 1/ barevní (muslimové, přistěhovalci, homosexuálové…) ohrožují naši svobodu 2/ je to nižší, nesourodá kultura a my máme právo se bránit, přece nebudeme jen otrocky čekat, až zničí tu naši 3/ jejich šikanování, ponižování popř. vyhánění či rovnou popravování je mravně v pořádku, protože slouží vyššímu cíli svobody… – Přitažené za vlasy?

 3. Rani : 4.9.2011 v 16.52

  Přes některé výhrady (tradiční ‘”jochovská” silná slova jako “hanebné přežívání otroků” mi tlačí na jazyk otázku, co dělal pan Joch za bolševika – nepamatuju si, že bych za něj běhal ulicí Politických vězňů, takže patrně proti režimu aktivně nebojoval, že by tudíž podle vlastní klasifikace býval v mládí otrokem?) za ten článek děkuji. Za jasné a neuhýbající stanovisko.

 4. AM : 31.8.2011 v 20.15

  Grachman – jsem velice rád za Váše takto jasně formulované názory. Je jich v dnešní době zapotřebí. Ve veřejném diskusním (internetovém) prostoru se to dnes jen hemží xenofobními a totalistickými postoji – a rozhodně to není tím, že by je zastávala většina lidí. Vyrovnaní a vnitřně svobodní lidé jen zkrátka nemají potřebu vyjadřovat se k kdejaké aféře či diskusi. Jenže to nemusí být šťastné – politici v mediální době mají veliké sklony až příliš naslouchat veřejnému mínění a mohli by křiklounům podlehnout. A proto jim je dnes více než kdy jindy třeba připomínat, kde stojí většina z nás – na straně demokracie !!! Ano, můžeme se přít jak, co a proč – - – já např. stojím více vlevo než třeba Peterson, jsem nakloněn pro určitou rozumnou formu “pozitivní diskriminace”, nemyslím si, že stát by měl být minimální nebo se chovat jako firma (automobilce je jedno, že si zalíváme krajinu betonem), beru ho ne jako nacionální, ale jako samosprávný celek, ale chápu volání po měření stejným metrem všem bez rozdílu, omezení byrokracie atd., tedy typických pravicových tématech. Ať tohle rozhodnou svobodné volby. ALE: politikům je třeba připomínat, že nežijí z našich daní proto, aby přilévali olej do ohně. Že jsou placeni za minimalizaci, ne maximalizaci škod, které společnost jako složitý celek logicky také vytváří. Že většina z nás stojí na straně stability, ne revoluce nebo neustálých šokových změn…

 5. Grachman : 31.8.2011 v 15.14

  A ještě dodám – proč si myslíte, že Vás – ultrakatolíků, kteří prezentují takovéto názory je tak málo? Není to proto, že ostatní jsou tak blbí, ani proto, že jsou zkažení demokracií. Ano, správě. Chyba je u Vás pánové. Vaše názory jsou tak šílené, že jim nehodlají ustoupit ani současní konzervativní pravičáci. Prezentujete názory, které jsou zcela mimo rámec rozumu a to je to, co Vás činí výrazně menšinovými. Nejste těmi co chápou Slova Boží správně, jste právě tou umírající suchou větví křesťanstva. Nezdravou, parazitující a zlou.

 6. Grachman : 31.8.2011 v 15.05

  citace: Felix: “A ten cíl existuje? Co jím je? Je jím katolický stát. ” Ne, není. Protože založit stát na “mytologických textech” je zcela nemožné. Katolický stát by byl nutně ideovou totalitou, totalitou ve které si příslušníci věřící menšiny určují co je pravdivé, co je absolutní pravdou. Tvrdí, že poznali pravdu, přičemž si jen MYSLÍ že poznali pravdu. Ano, pravda je poznatelná. A právě proto, že člověk je schopen poznat opravdovou pravdu je každý totalitně-ideový systém předurčen k pádu. Liberální demokracie je jedinou možnou cestou a lidé se k ní budou VŽDY vracet. Monarchie není životaschopná, christianitas také ne a další různé totalitní ideologie už vůbec. Kretschmer si může nechat zdát o tom jako katolický stát popravuje homosexuály, ale to je tak všechno co s tím může dělat. Proč? protože právě ti ultrakatoličtí tradicionalisté jsou zhoubou, které neumožňuje upřímnému křesťanství se ujmout. Fanatický katolicismus je právě kvůli tomu slepou větví civilizačního vývoje.

 7. AM : 28.8.2011 v 13.14

  Felix – tak jsem si početl v Parlamentních listech .cz. Myslím, že by je klidně šlo zažalovat za šíření rasové nesnášenlivosti. A krvelačná, xenofobní a rasistická sebranka hlupáků, která přispívá do “diskusí”, to je vážně něco.

 8. AM : 27.8.2011 v 14.16

  No jestli se ta pravá pravice má vyznačovat buzerací menšin (ještě pořád jí zřejmě nedochází, že čtyřprocentních zkrátka vždy budou cca 4%, ani míň, ani víc – proč by si nemohli uspořádat karneval? to mi hlava nebere), kecáním do záležitostí jiných (USA), kádrováním, kandidováním za extremistické strany apod., tak doufám, že na tu zmiňovanou příležitost budou čekat opravdu hodně, hooodně, hooooooooodně dlouho…

 9. Felix : 27.8.2011 v 13.08

  Logika pana Nečase je průhledná:, Felix, 27.8.2011 10:27:30
  K vyznamenání Mašínů ho vedly dva důvody: 1. Je to stará věc, tam snadno dělá hrdinu, netýká se to dneška, dnešních bojů. Je to pouhá reminiscence. Dnešní boj proti levici, to by musel ocenit pana Bátoru, musel by odsoudit levicového Kalouska a levicového Schwarzenberga. Do dnešních bojů proti levici pan Nečas nepůjde, je to baba. 2. Druhý důvod je podobný. On pan Nečas je pod vlivem neokonservativců, např. pana Vondry. Ti bojují proti starému komunismu, ale jejich myšlenky ohledně pokroku jsou často levicové. Oni se vám vymezí proti Číně, ale homosexuální svazky v New Yorku – to je americká záležitost, proti tomu nepůjdou. Vyznamenají tedy Mašíny, ale proti homoparádě v Praze pan Nečas neřekl nic, jeho pražský primátor dal i záštitu. Krátce a jasně: Pan Nečas podvádí pravici a maskuje to pseudopravicovými rameny.
  reagovat
  Re:Logika pana Nečase je průhledná:, Amdors , 27.8.2011 10:40:17
  Tyhle sračky píše debil Hájek (dodávám citát odjinud: buď haj.l nebo pošuk – Felix), podejte si ruce, vy vole.
  reagovat
  Re:Logika pana Nečase je průhledná:, Anonym, 27.8.2011 10:32:24
  Vzdy me fascinuje, jak snadno odchovanci komancu komentuji kapitalismus. A zajimave je, cim jsou ti odchovanci komancu starsi a cim vice maji marxismus-leninismus nastudovany ve VUMLu, tim vice kapitalismu rozumneji.
  reagovat
  Re:Logika pana Nečase je průhledná:, dady, 27.8.2011 10:37:54
  Souhlasím s vámi, třeba pan Nečas, odchovanec vysoce komunisticky založené rodiny, sám odhodlaný svazák a dneska by chtěl budovat a rozumět kapitalismu.
  reagovat
  Re:Logika pana Nečase je průhledná:, Irena, 27.8.2011 10:37:02
  A hlavně to neustále žonglování a převracení pojmů, které se tváří ohromně sofistikovaně, ale přitom to jenom pošetilý blábol a výmluva. Žádná revoluce nebyla, žádná privatizace nebyla, žádná deregulace nebyla, ve skutečnosti nám tady vládli bolševici, my praví pravičáci teprve čekáme na příležitost. Přesně, žvásty ve stylu komunistických idiotů z VUMLU.
  reagovat
  Re:Logika pana Nečase je průhledná:, Anonym, 27.8.2011 10:53:15
  až na to, že tady žádní skuteční pravičáci nejsou! O pravicovou politiku se pokoušejí komunističtí neumětelové a podle toho to dopadá. Ono se zbytečně netraduje, že švec se má držet svého kopyta!
  reagovat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?