O Občanském institutu

Občanský institut je nestátní, nestranickou, nevýdělečnou kulturně-vzdělávací institucí konzervativního zaměření, jejímž cílem je podpora, šíření a rozvíjení myšlenek a hodnot, nezbytných pro fungování svobodné společnosti.

Ideové kořeny Občanského institutu sahají do období před listopadem 1989, do prostředí disentu, “bytových seminářů” a protikomunistických iniciativ a jsou spojeny zejména s osobou pozdějšího ministra české vlády Pavla Bratinky.

Svou praktickou činnost zahájil Občanský institut v roce 1991. Jeho aktivity je možné rozdělit do tří vzájemně se více či méně prolínajících oblastí:

  • Pořádání přednášek, seminářů a konferencí se zaměřením na otázky jak filosofické či teoretické, tak i prakticko-politické.
  • Vydavatelská činnost, a to jak periodická (měsíční Bulletin OI, přinášející většinou překlady článků ze zahraničních periodik či texty přednášek pořádaných Občanským institutem – viz stránka Bulletin), tak neperiodická (Studie OI, monografie a sborníky – viz stránka Nabídka publikací).
  • Provozování veřejně přístupné čítárny, nabízející několik tisíc svazků periodických i neperiodických publikací z oboru politické filosofie, politologie, ekonomie, práva, mezinárodní politiky a dalších, z převážné části zahraniční provenience.

Pracovníci OI se podílejí i na řadě dalších aktivit v rámci akcí či činností pořádaných jinými subjekty (přednášková činnost, členství v redakčních radách, vlastní publicistické aktivity).

Více informací o dosavadní činnosti, pracovnících a spolupracovnících OI i jeho hospodaření naleznete pod odkazy v menu …

Komentáře nejsou povoleny.

Aktuální publikace

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?