Norsko uvolnilo svou vazbu na luterskou církev

19.6.2012

Po 475 letech společného soužití schválilo po vzájemné dohodě 169 poslanců norského parlamentu (3 hlasy byly proti) novou konfesní úpravu. Podle ní sice zůstane luterské církvi postavení korporace veřejného práva s nárokem na materiální zabezpečení kléru ze strany státu, avšak na druhé straně již nebudou luterští pastoři nositeli veřejného úřadu v matričních záležitostech, jako tomu bylo doposud. Namísto věty, podle níž je evangelická doktrína státním náboženstvím, se objeví v norské ústavě věta, podle níž hodnotovým zázemím Norska zůstává křesťanské a humanistické dědictví. Král již nebude hlavou luterské církve, jakkoli nadále musí být jejím členem. Biskupové a pastoři nebudou jmenováni parlamentem. Na úpravě církevních svátků ve veřejné sféře se ovšem nic nemění – nadále se totiž 79% Norů hlásí k luteránství jako svému náboženství.

Komentáře nejsou povoleny.

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?