Ideje mají následky

12.12.2012
Roman Joch

Jedna z nejdůležitějších knih napsaných ve 20. století; rozhodně však ta nejdůležitější neznámá kniha napsaná ve 20. století. Nezaslouženě neznámá. První filosofická kniha vůbec, jež byla pojata jako bezprostřední reakce na 2. světovou válku.


Weaver_obalks_mensiR
ichard M. Weaver: Ideje mají následky, Občanský institut, Praha 2011, překlad Jiří Pilucha.

Cena 185 Kč

Kniha je k objednání  prostřednictvím e-mailu zegklitz@archaia.cz

„Toto je další kniha o rozpadu Západu“ – říká její první věta. Myslí tím zánik západní civilizace. Na podzim 1945 se profesor anglické literatury na University of Chicago Richard Weaver zamyslel nad tím, k čemu lidstvo dospělo: nacismus, totální a brutální válka vedená proti civilistům, kobercově rozbombardovaná města, ruiny, polovina Evropy v rukou komunistů. Chceme-li vidět památník lidské hlouposti, stačí se jenom rozhlédnout kolem sebe. Co bylo příčinou této katastrofy? Kde ležely její kořeny?

Profesor Weaver je nalezl ve 14. století, v nominalistické filosofii Williama z Occamu. Nominalismus – v rozporu se středověkým filosofickým realismem – popíral reálnou existenci hodnot, principů, ideálů. Popíral realitu, již je schopen nahlédnout rozum, a zbyla mu jen realita, již jsou schopny nahlédnout smysly. Tak se stalo, že moderní člověk se stal „sám sobě knězem a profesorem etiky.“ To, co je správné, už pro něj reálně neexistovalo, nýbrž on sám si to svévolně určoval. Výsledek? Filosofický a hodnotový relativismus, mravní nihilismus a brutální násilí ve společenské a politické praxi.

Ta otázka stojí takto: jsou, anebo nejsou objektivně existující závazné, univerzální normy správného chování, které má člověk povinnost nahlédnout a dodržovat? Filosofičtí realisté dávali odpověď ano, nominalisté nikoli. Nominalismus v moderním myšlení převážil nad realismem. Jaký je ale pak filosofický či mravní argument proti holocaustu a gulagu? Žádný. To je problém moderního Západu.

Tak lze rekonstruovat hlavní tezi nejznámější – a nejkontroverznější – knihy profesora Weavera, která vyšla v roce 1948. Levicí byl po jejím vydání nařčen z reakcionářství, nostalgii po středověku a donkichotství. Na pravici sklidil úctu: Russell Kirk považoval Richarda Weavera za svého celoživotního mentora; stejně jako Frank Meyer, který později napsal, že Weaverova kniha byla „fons et origo (zdroj a původ) amerického poválečného konservatismu.“

Kniha dále obsahuje pozoruhodnou kritiku moderního masového, atomizovaného člověka; industrializace a snahy o naprosté ovládnutí přírody; moderních masmédií; ale i takových kulturních proudů jako jazz v hudbě či impresionismus v malířství; dále smazávání rozdílů mezi muži a ženami, jakož i pomužštění žen; a samozřejmě i laciné víry v pokrok v situaci, kdy se všude kolem šíří barbarství.

Weaver zároveň ukazuje i možnosti nápravy, jež vidí v obhajobě soukromého vlastnictví (nazývá jej „posledním metafyzickým právem“); obnově piety; a umění rétoriky, jež opět může navrátit slovu mluvenému i psanému důstojnost.

Weaver svou obhajobou soukromého vlastnictví proti státu a piety proti relativizaci a vulgaritě v sobě spojuje dva proudy moderního konservatismu: proud libertariánský a proud tradicionalistický; důraz na svobodu jednotlivce a důraz na hodnoty a mravní řád.

Kniha vyšla v roce 1948. Kdyby tehdy byla u nás známa – a pochopena – nemuselo k Únoru dojít. Třiašedesát let poté lze jen konstatovat: sice bylo lépe dříve než později, ale pokud jde o vydání Weavera, lépe i později než nikdy.

Weaver_obalka

 

Příspěvků : 5 - Ideje mají následky

 1. Jan Friedlaender : 22.2.2016 v 10.56

  I já budu tu knihu shánět, pod ty hlavní myšlenky naznačené v článku se plně podepisuji. Bude mě i zajímat, jak se do nich vešla i kritika impresionismu a jazzu. Pochybuji však, že by mě přesvědčila.

 2. Petr Peňáz : 6.11.2015 v 18.53

  Dovolte mi trochu propagace: Weavera, pokud ho ještě nestudoval, by měl číst každý, komu jsou blízcí autoři Max Picard (Člověk na útěků, resp.Útěk před Bohem, Hitler v nás; Igino Giordani: Znamení odporu, Od hordy k řádu; F.W.Foerster: Evropa a německá otázka, Rio Preisner: Kritika totalitarismu, Americana..aj. atd. Snad ten výkřik někomu bude prospěšný.
  Petr Peňáz

 3. František Miksa : 22.5.2014 v 23.11

  Objednal jsem si ji asi před dvěma lety a přečetl jsem ji již několikrát a často se k ní vracím. Když jsem ji četl poprvé, žasl jsem nad tím jak přesně vyjadřuje mé myšlenky a názory, které já nedokážu takto pregnantně vyjádřit. Bezvýhradně souhlasím s tím, že je to nejlepší kniha dvacátého století a myslím si, že by se měla studovat ve školách.

 4. Jakub M. : 19.12.2013 v 15.22

  Pravděpodobně si ji nakonec objednám, úryvek, jež vyšel v Distanci, vypadal hodně dobře.

 5. Thomas : 12.7.2013 v 2.52

  …Kniha vyšla v roce 1948. Kdyby tehdy byla u nás známa – a pochopena – nemuselo k Únoru dojít. Třiašedesát let poté lze jen konstatovat: sice bylo lépe dříve než později, ale pokud jde o vydání Weavera, lépe i později než nikdy….
  Toto platí o Bibli. Weaver člověka nezachrání,Bůh ano.
  Přes jisté výhrady si knihu objednám:)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Aktuální publikace

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?