Měsíc v OI

13.11.2003

V listopadu navštívila Českou republiku na pozvání OI významná osobnost americké konzervativní scény – teoložka a publicistka Mary-Jo Andersonová. Svoji návštěvu věnovala tématu feminismu. 20.11. jsme v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uspořádali pracovní odpoledne, na němž paní Andersonová promluvila o politických dopadech feminismu v současné době. 21.11. pronesla v čítárně OI přednášku Marxistické kořeny feminismu. V sobotu 22.11. pak v přednáškovém sále Emauzského kláštera proběhla její přednáška Význam teologie Jana Pavla II. pro ženy v profesní sféře.

Michaela Freiová se v průběhu listopadu věnovala přípravě a pak i samotnému průběhu návštěvy paní Mary Jo Anderson. Vedle toho 17. listopadu promluvila k mladým politikům z Junior klubu a Mladých konzervativců na setkání věnovaném nebezpečí komunismu v dnešní době. Den nato se zúčastnila setkání pro-rodinných iniciativ před začátkem Mezinárodního roku rodiny. 24. listopadu vystoupila na setkání pro-rodinných iniciativ s poslanci KDU-ČSL. V listopadovém čísle studentského měsíčníku Agora vyšel její článek Diskrétní tabu českého tisku.

Roman Joch vystoupil dne 4.11. na konferenci “Křesťanské hodnoty v české politice”, pořádané klubem KDU-ČSL v Senátu ČR, s příspěvkem “Co by mělo být cílem křesťanské politiky v současnosti?” Dne 13.11. přednášel pro Konzervativní klub v Plzni na téma “Válka na Blízkém východě”. Dne 21.11. se účastnil natáčení kulatého stolu českého vysílání BBC na téma zvláštních vztahů mezi Velkou Británií a USA. Den poté přednášel pro sdružení Lipový kříž ve Staré Boleslavi o medicínských, morálních a právních aspektech homosexuality. V č. 45 týdeníku Respekt (3.-9.11.) publikoval polemiku Elia Kazan jako znamení cti a v listopadovém čísle novin Agora úvahu Co je vzdělání?

Michal Semín napsal pro listopadové číslo Agory článek, pojednávající o obsahu a průběhu letošního krkonošského semináře “Politická a kulturní agenda soudobé levice”. Na semináři České křesťanské akademie 13.11. vystoupil s příspěvkem o domácím vzdělávání. 22.11. přednášel ve Staré Boleslavi pro Lipový kříž na téma “Proklatý patriarchát?” a 29.11. přednášel na půdě vinohradského sboru ČCE o problematice spravedlivé války v současném světě.

Jaromír Žegklitz se v listopadu pustil do druhé fáze přípravy českého vydání “Svědka”, spočívající v dohledávání českých názvů všemožných institucí, v kontrole případných českých vydání mnoha citovaných knih a v doplňování poznámkového aparátu. Vedle toho připravil pro diskusi, vedenou na internetových stránkách KDU-ČSL, písemný podklad týkající se možné úpravy daňového systému ve prospěch rodin.

V průběhu listopadu obdržel OI finanční podporu od pánů Bedřicha Moldana a Tomáše Procházky, za což jim patří vřelý dík.

Občanský institut
nabízí
Russell KIRK
KONZERVATIVNÍ SMÝŠLENÍ

Nejobsáhlejší a nejdůkladnější existující přehled anglo-amerického společenského a politického konzervativního myšlení

Obsah:

Idea konzervatismu
Burke a politika zvyklosti
John Adams a svoboda podřízená zákonu
Romantikové a utilitaristé
Jižanský konzervatismus: Randolph a Calhoun
Liberální konzervativci: Macaulay, Cooper, Tocqueville
Konzervatismus přechodného období: obrázky z Nové Anglie
Konzervatismus s představivostí: Disraeli a Newman
Právní a historický konzervatismus: čas neblahých předtuch
Konzervatismus frustrovaný: Amerika 1865 – 1918
Anglický konzervatismus, proudem unášený: dvacáté století
Konzervatismus kritický: Babbitt, More, Santayana
Příslib konzervatismu
Vázané, 582 stran, poznámky, literatura, rejstřík.
Cena 385,- Kč.

Objednávky na adrese:
Občanský institut, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2, tel./fax 224 923 563. E-mail: obcinst@obcinst.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?