Měsíc v OI: září 2009

21.11.2009
Matyáš Zrno

Ve středu 30. září se v čítárně OI uskutečnila mimořádně zajímavá debata s kpt.Otakarem Fotýnem z Armády České republiky s názvem Afghánistán – lze zvítězit v asymetrickém konfliktu? Pan kapitán, který se právě vrátil z nasazení v Afghánistánu, nejprve přednesl úvodní přednášku a pak více než dvě hodiny odpovídal na dotazy zhruba tří desítek účastníků.

Ve čtvrtek 10. září proběhal v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky slavnostní prezentace prvního českého vydání  jednoho z klíčových děl evropského humanismu, spisu Erasma Rotterdamského O výchově křesťanského vladaře. Prezentace proběhla pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ing. Jana Kasala a za účasti předsedy ústavně-právního výboru Marka Bendy, poslanců Davida Kafky, Františka Laudáta a Ladislava Šustra a vládního zmocněnce pro lidská práva ing. Jana Litomiského.  Knihu představil její překladatel PhDr. Daniel Korte a do kontextu vývoje evropského politického myšlení ji zasadil MUDr. Roman Joch, ředitel OI.. Audiozáznam prezentace je ke stažení na stránkách OI a tematický pořad Českého rozhlasu 6 na adrese http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/_audio/01013646.mp3

Knihu vydal Občanský institut a lze si ji objednat v OI, nejlépe mailem na adrese institut@obcinst.cz.

Roman Joch se ve dnech 2.-5. září zúčastnil mezinárodní konference „Transatlantic Law Forum“ v Hamburgu, kterou pořádaly American Enterprise Institute, Federalist Society a Bucerius Law School. Dne 10. září moderoval seminář OI v Poslanecké sněmovně PČR u příležitosti vydání nové knížky OI, díla Erasma Rotterdamského „O výchově křesťanského vladaře“. Téhož dne večer vystoupil v diskusním pořadu „Lampa“ slovenské televize Joj Plus, věnovaném událostem 11. září 2001. Ve dnech 11.-12. září se zúčastnil semináře Nadace Konrada Adenauera a partnerských organizací v Pecínově u Benešova, na kterém informoval o plánech OI na rok 2010. Dne 15. září vystoupil na konferenci politické strany Věci veřejné o daňové amnestii s příspěvkem „Zdanění a svobodná společnost“. 22. září natočil pro ČRo6 rozhovor o instituci papežství, jenž byl vysílán v neděli 27. září večer u příležitosti návštěvy papeže Benedikta XVI. v ČR. V souvislosti se začátkem zimního semestru začal v září výuku předmětu „Politické ideologie“ na Národohospodářské fakultě VŠE a na soukromé vysoké škole Cevro institut v Praze. 2. září v Hospodářských novinách publikoval profil zesnulého senátora Mezi láskou k vlasti a zradou – Edward Kennedy (1932-2009) a na svém blogu (joch.blog.idnes.cz) komentáře Vivat Ústavní soud!; Proč ta hysterie? a Barack Obama: přes appeasement k isolaci.

Matyáš Zrno
organizačně připravil slavnostní prezentaci českého vydání knihy Erasma Rotterdamského „O výchově křesťanského vladaře“, která proběhla 10. září v Poslanecké sněmovně PČR pod záštitou místopředsedy Jana Kasala. Ten večer také moderoval neformální expertní setkání odborníků a novinářů k otázce české ústavní krize (obě akce proběhly s laskavou podporou Konrad-Adenauer Stfitung). Následně se odebral do Černé Hory, kde strávil zbytek září.

Za finanční podporu obdrženou v průběhu září děkujeme paním Jarmile Friedlaenderové, Lucii Creighton, Andree Komancové, Michaele Freiové, Kateřině Geislerové, Veronice Kuchyňové Šmigolové a Martě Lipovské, pánům Janu Doleželovi, Martinu Frélichovi, Davidu Navarovi, Cyrilu Křížovi, Jakubu Tomkovi, Richardu Duřpektovi, Janu Jirešovi, Hynku Moravcovi, Janu Hellerovi, Davidu Rýcovi, Tomáši Chrenkovi, Robertu Kotzianovi, Milanu Louckému, Danu Drápalovi, Ondřeji Krutílkovi, Janu Krásenskému, Karlu Mrzílkovi, Ivanu Klabalovi, Karlu Palečkovi, Zdeňku Mitáčkovi, Ladislavu Mrklasovi, Jaromíru Neumannovi, Rafaelu Kučíkovi, Luboši Šafránkovi, Jiřímu Skalickému, Jakubu Chromému, Janu Šafaříkovi, Jiřímu Doskočilovi, Martinu Romanovi, Liboslavu Paldusovi, Jaroslavu Jirátovi, Miloslavu Kučerovi, Robertu Müllerovi, Janu Horníkovi, Pavlu Bratinkovi, Václavu Vosečkovi, Karlu Pliskovi, Tomáši Moravcovi, Vlastislavu Košnerovi, Davidu Jurechovi, Petru Valentovi, Leo Pavlátovi, Jiřímu Gabrielovi a čtyřem anonymním dárcům, a neméně i Křesťanskému společenství Ostrava a Konrad Adenauer Stiftung.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?