Měsíc v OI: září 2008

29.10.2008
Redakce

Občanský institut uspořádal 18. září úspěšnou konferenci na ministerstvu obrany s názvem 5 let války v Iráku. Hlavním řečníkem byl podplukovník John A. Nagl (U.S. Army) ze Center for New American Security. John Nagl je absolventem (a později přednášejícím) na West Pointu a účastníkem obou válek v Zálivu. Je uznávaným expertem na protipovstalecký boj, autorem knihy o britském a americkém přístupu ke guerilové válce („Eating a Soup With a Knife”) a jedním z autorů nového protipovstaleckého manuálu amerických ozbrojených sil. John Nagl podrobil přístup americké armády v Iráku v prvních letech okupace ostré kritice (rozpuštění irácké armády, malý počet mužů v terénu, špatná strategie boje, atd.), upozornil nicméně na radikální změny, ke kterým se nové velení pod generálem Petraeusem rozhodlo. V současnosti je podle něj možné mluvit o opatrném optimismu. Dalším řečníkem byl John O’Sullivan, výkonný editor RFE/RL, novinář a spisovatel, bývalý poradce britské premiérky Margaret Thatcherové. John O’Sullivan přednesl geopolitickou analýzu současného světa. Zaměřil se na vztahy Ameriky, Evropy, Ruska a Číny, jakož i na očekávaný vzestup Indie. Podstatnou část svého příspěvku věnoval konfliktu mezi Ruskem a Gruzií, přičemž poukázal na slabost EU, omezenost reakce Ruska a solidaritu středo- a východoevropských demokracií s Gruzií.

John O’Sullivan byl rovněž hlavním hostem večeře, kterou Občanský institut uspořádal 24. září ve spolupráci s představiteli New Atlantic Initiative pro zhruba tři desítky politiků, novinářů a zástupců akademické obce.

Roman Joch dne 11. září u příležitosti 7. výročí islamistických teroristických útoků vystoupil na protiteroristické manifestaci v Praze na Jungmannově náměstí. Den poté natáčel v ČRo 6 diskusi o české státnosti. Pro tutéž stanici 15. září komentoval probíhající presidentské volby v USA. 17. září se na konferenci pořádané Ústavem mezinárodních vztahů a německou Bertelsmannovou nadací vyjádřil k izraelsko-arabskému konfliktu. 18. září moderoval konferenci OI na MO ČR „5 let války v Iráku“, již uvedl analýzou příčin konfliktu. Den poté odjel na workshop NATO, který se konal 19.-21. září v makedonském Skopje a byl věnován bezpečnosti v jihovýchodní Evropě. Dne 24. září se zúčastnil večeře Nové atlantické iniciativy, při níž vystoupili John O’Sullivan (člen čestné rady OI) a Daniel Oliver (NAI). V září Roman opět začal vyučovat kurs „Politické ideologie“ na NHF VŠE v Praze. V týdeníku Týden publikoval komentáře Děti, sobectví a civilizační velezrada (1.9.), Sarah Palinová – budoucnost republikánů (15.9.) a Malá a velká válka (29.9.), jež později umístil i na joch.blog.idnes.cz. Dne 18. září v RC Monitoru č. 16 uveřejnil analýzu Americké prezidentské volby 2008, jež se na ně zaměřila z morálně-kulturního pohledu. Americký měsíčník Commentary ve svém zářijovém čísle publikoval jeho názor na přiblížení NATO k hranicím Ruska.

Matyáš Zrno pomáhal připravovat přesvědčovací kampaň za odmítnutí některých pasáží nového občanského zákoníku, o čemž 8. září publikoval v Lidových novinách komentář ( Šibalův občanský zákoník). 5. září jednal se zástupci Konrad Adenauer Stiftung o programu OI na rok 2009. 9. září domlouval společné akce s Vysokou školou Cevro institut. 16.-18. září se staral o hosta OI, podplukovníka Johna Nagla z US Army, který v Praze přednášel pro důstojníky generálního štábu AČR a na konferenci OI “5 let války v Iráku”. 20.-21. září se zúčastnil sjezdu Mladých křesťanských demokratů a 24. září večeře s Johnem O’Sullivanem.

Za finanční podporu tentokrát upřímně děkujeme paním Lucii Creighton, Kateřině Geislerové, Haně Puchtové a Kateřině Žentelové a pánům Jindřichu Řičicovi, Karlu Havlíkovi, Janu Friedlanderovi, Jakubu Chromému, Ondřeji Šiprovi, Janu Pavlokovi, Martinu Kroupovi, Karlu Mrzílkovi, Ivanu Klabalovi, Liboru Kudláčkovi, Jiřímu Skalickému, Ondřeji Bratinkovi, Pavlu Bartinkovi, Zbyňku Klíčovi, Milanu Špitálskému, Zdeňku Klinderovi, Davidu Jurechovi, Leo Pavlátovi a Vlastislavu Košnerovi, a dále společnostem Ligmet, Eurofiice Praha – Brusel, Atlas Economic Research Foundation, Radiu Proglas, klášteru dominikánů v Praze a velvyslanectví USA.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?