Měsíc v OI: září 2006

1.10.2006
Redakce

Dne 21. září pořádal Občanský institut v Černínském paláci mezinárodní konferenci 5 let války proti terorismu . Touto konferencí Občanský institut poprvé navázal spolupráci s americkým Claremont Institute.
Claremont Institute je konzervativní think-tank v jižní Kalifornii, jenž za posledních pět let vypracoval kritiku současné zahraniční politiky americké vlády George W. Bushe, a to z pravicových pozic. Na rozdíl od i u nás tak časté a známé kritiky zleva, která si přeje neúspěch americké zahraniční politiky, tato kritika zprava si přeje její úspěch, ale domnívá se, že je v mnoha ohledech postavena na mylných či nerealistických základech. Kritika v podání Claremont Institute souhlasila s vojenským odstraněním režimů v Afganistanu a v Iráku, ba zvažovala i odstranění režimů dalších, ale nesouhlasila s následnou dlouhodobou vojenskou okupací žádné země ani s projektem jejich demokratizace. Požadovala omezené, trestné výpravy proti režimům, jejich svržení a nahrazení novými režimy, ať už jsou jakékoli, pokud nejsou Západu nepřátelské, a následné rychlé stažení amerických jednotek mimo centra populace v arabském světě. Podle této kritiky má být výhradním cílem zahraniční politiky západních zemí vlastní bezpečnost a prostředkem k ní zničení či zastrašení doposud nepřátelských režimů; cílem a ani prostředkem nemá být budování nové, demokratické společnosti v arabském světě.

Úvodní slovo na konferenci pronesl 1. náměstek ministra zahraničí ČR Tomáš Pojar. Poté následoval I. panel konference s názvem „5 let boje proti terorismu: úspěchy a porážky“. Hosty z Claremont Institute představil jeho president Brian Kennedy. Hlavní příspěvek přednesl Mark Helprin, publicista a spisovatel, spolupracovník Claremont Institute, který byl poradcem republikánského kandidáta na presidenta USA v r. 1996 Roberta Dolea pro zahraniční a bezpečnostní otázky. Po něm pronesli své koreferáty Charles Kesler, ředitel Henry Salvatori Center na Claremont McKenna College a šéfredaktor čtvrtletníku Claremont Review of Books, a Roman Joch, ředitel Občanského institutu. <

II. panel se věnoval tématu „Demokratizace jako součást války proti terorismu: pro a proti“. Argumentaci proti v hlavním příspěvku vedl Charles Kesler, s koreferáty se připojili Brian Kennedy a Mark Helprin.

III. a poslední panel měl název „Protiraketová obrana jako součást války proti terorismu“. S hlavním příspěvkem vystoupil Brian Kennedy, který je nejen presidentem Claremont Institute, ale i ředitelem jeho projektu protiraketové obrany. Ve svém příspěvku nastínil nutnost protiraketové obrany ve 21. století jakožto naprosto zásadní nejen pro záchranu životů statisíců nevinných civilistů, ale i pro zachování svobodných režimů v západních zemích. Další příspěvky měli Mark Helprin a Petr Suchý, vedoucí Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Po každém z panelů proběhla diskuse účastníků konference s přednášejícími.

22.září uspořádal Občanský institut ve své čítárně filosofický seminář o americké Deklaraci nezávislosti a jejích principech, který vedl profesor Charles Kesler, jenž je odborníkem na myšlení Otců zakladatelů .


Roman Joch

4. září ve vysílání ČRo 6 komentoval slovensko-maďarské vztahy. Den poté se v ČT 24 vyjádřil k trestu smrti v USA. 6. září moderoval panel konference Amerického informačního centra v Praze o roli think-tanků ve střední Evropě. Tentýž den rovněž poskytl rozhovor radiu Beat k 5. výročí útoků z 11. září 2001. Dne 10. září diskutoval v ČRo 6 o stejném tématu a o potřebě protiraketové obrany. 11. září navštívil Plzeň, aby o těchto událostech diskutoval v tamním Americkém centru. 11. září 2001 a události následující byly i obsahem diskusního pořadu STV „Pod lampou“, jehož se Roman zúčastnil v Bratislavě 14. září. Dne 19. září vystoupil na semináři „George W. Bush a jeho tažení proti islámskémiu terorismu“, který uspořádal server www.EUportal.cz. Dne 21. září moderoval na Ministerstvu zahraničních věcí ČR mezinárodní konferenci OI „5 let boje proti terorismu“, na níž rovněž vystoupil. 25. září v ČRo 6 diskutoval o projevu papeže Benedikta XVI. v Bavorsku a následných vlnách netolerance v islámském světě. Dne 26. září diskutoval s žáky Reálného gymnázia a pak s občany v Prostějově o potřebě protiraketové obrany, a to na setkáních uspořádaných místními Mladými konzervativci. V týdeníku Euro č. 39 (25. 9.) publikoval nekrolog italské novinářky Oriany Fallaci a v Mf Dnes 26. 9. zamyšlení
Teroristé? Patetičtí lúzři

.


Matyáš Zrno

promluvil 11. září na manifestaci k uctění památek islámského terorismu. To samé téma poté komentoval pro německé vysílání Českého rozhlasu. Pro Český rozhlas – Česko hovořil o volbách v Černé Hoře. V Hospodářských novinách publikoval 13. září komentář
Fahrenheit 9/11 – Devětapadesát lží Michaela Moora

. 15. září komentoval v Českém rozhlase volby v Černé Hoře. 18. září publikoval v Respektu článek o předvolební Bosně (

Bosna sobě napospas

) a v časopisu Týden článek o povolební Černé Hoře (

Na hoře zaslíbené

). 27. září komentoval pro Radiožurnál odsouzení bývalého lídra bosenských Srbů Momčila Krajišnika na 27 let vězení a druhý den komentoval pro Rádio Proglas možnost přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii. Pro Český rozhlas – Česko komentoval znovu v pátek 29. září nadcházející volby v Bosně a Hercegovině.

Za finanční příspěvek děkujeme tentokrát panu Oldřichu Kužílkovi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?