Měsíc v OI: září 2004

8.9.2004


Ve dnech 30. září – 2. října se ve vídeňském zámečku Neuwaldegg uskutečnil pravidelný seminář OI Křesťanská perspektiva a svobodná společnost, tentokrát s mezinárodní účastí jak v řadách přednášejících, tak zejména posluchačů. Vedle stálých přednášejících z řad pracovníků OI (Michaela Freiová, Roman Joch a Michal Semín) se svými tématy vystoupili i Harry Veryser (University of Michigan) a Michael Foley (Baylor College, Texas).

Michaela Freiová vedle kratší dovolené připravovala v září s Janou Pláteníkovou listopadovou konferenci OI o rodině. Pro Radio Prohlas připravila svoji další pravidelnou úvahu. Na přelomu září a října přednesla na vídeňském semináři OI přednášku o Augustinově díle De civitate Dei.

Roman Joch dne 2.9. komentoval letošní národní konvent americké Republikánské strany v pořadu “Události, komentáře” na ČT1. Dne 10.9. přednášel a diskutoval na konferenci “11. září – tři roky poté”, pořádané Mladými konzervativci v Plzni za účastni velvyslance USA Williama Cabanisse. V tentýž den natočil televizní šot o imigraci pro TV Prima, který byl odvysílán v jejím pořadu “Nedělní partie” 12.9. Den předtím – 11. září – se zúčastnil premiéry agitprop “Fahrenheit 9/11″ amerického propagandisty Michaela Moora, jakož i následné diskuse k tomuto filmu v kině Světozor v Praze. 26.9. diskutoval na vlnách ČRo 6 o nastávajících amerických presidentských volbách. Dne 30.9. pronesl na semináři “Christian Perspective and Free Society”, pořádané na zámku Neuwaldegg ve Vídni, přednášku “Political Consequences of Original Sin”. Dne 9.9. publikoval v MfD komentář Snobská levice nechápe Ameriku a dne 11. září v témž deníku delší analýzu Bitva s otevřeným koncem: svět tři troky poté (text svého příspěvku na plzeňské konferenci MK). V Katolickém týdeníku č. 38 (14.-20.9.) s ním vyšel rozhovor na téma Muslimové by měli odsoudit extrémisty.

Jana Pláteníková se dostala do víru konferencí. V září strávila týden ve Vídni na zámečku Neuwaldegg, kde po organizační stránce připravovala třídenní seminář OI “Křesťanská perspektiva a svobodná společnost”. Pilně rozvíjela spolupráci s bratislavským Spoločenstvom Ladislava Hanusa. Přispěla do nově vzniklého čtrnáctideníku RC Monitor komentářem Zpráva o stavu rodin v Čechách a do revue Střední Evropa překladem stati z Weekly Standard o holandské zkušenosti s legalizací sňatků osob téhož pohlaví.

Michal Semín ve dnech 30.9. – 2.10. přednášel na mezinárodním semináři “Křesťanská perspektiva a svobodná společnost”, pořádaném Občanským institutem ve spolupráci s Neuwaldegg Institute ve Vídni na zámku Neuwaldegg. První příspěvek se věnoval problematice svobody ve světle encykliky Lva XIII “Libertas Praestantissimum”, druhý se týkal dědictví Engelharta Dolffusse a jeho snahy uspořádat rakouskou společnost a stát po vzoru encykliky Pia XI “Quadragesimo anno”. Vedle toho připravoval pravidelný říjnový seminář OI v Krkonoších.

Jaromír Žegklitz se v září věnoval překladu tohoto čísla Bulletinu a rovněž přípravě patnáctého čísla Studií OI, jehož autorkou je Michaela Freiová a které bude věnováno problému feminismu.

Za finanční podporu děkujeme tentokrát panu Vilému Michalovi, paní Marii Michalíkové a americké nadaci Atlas Economic Research Foundation.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?