Měsíc v OI (srpen 2013)

1.9.2013

Ve dnech 25.8.-1.9.2013 proběhl na Erlebachově boudě v Krkonoších již pátý ročník úspěšné letní školy OI pro mladé lidi do 21 let. Letos jsme mezi přednášejícími přivítali expremiéra Mirka Topolánka, který svým nezaměnitelným stylem hovořil o byrokracii, energetice a předpokladech svobodné demokratické společnosti. Soudce Nejvyššího správního soudu Karel Šimka se zamyslel nad tím, jaká je rozumná a spravedlivá míra zdanění, a sociolog Petr Hampl zase nad konfliktem elit a nižších vrstev. Europoslanec Hynek Fajmon přednášel o aktuálních tématech evropské i domácí politiky a ekonom Tomáš Evan o tom, zda je činnost nadnárodních korporací slučitelná s tržními principy. Roman Joch seznámil studenty s dějinami politické filosofie a Alexander Tomský se zamyslel nad dějinami Velké Británie od Margaret Thatcherové po Tony Blaira a popsal i činnost exilových nakladatelství v době totality. Petr Kolář z Vysoké školy CEVRO institut představil studentům nový občanský zákoník a v další přednášce se zabýval nestabilitou českého právního prostředí. Ve čtvrtek 29. srpna dorazil redaktor Reflexu Jiří X. Doležal, který besedoval se studenty na téma smysluplnosti války proti drogám a (ne)smysluplnosti genderové ideologie. Bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček přednášel o našem vyrovnání se s komunismem. Alexander Vondra popsal české předsednictví v EU a zamyslel se nad bezpečnostními hrozbami, které stojí před ČR a Evropou. Lenka Zlámalová z Lidových novin živě odpřednášela téma „Příčiny a následky krize na jižním křídle EU“, zatímco její redakční kolega Daniel Kaiser a komentátor Reflexu Bohumil Pečinka se zamýšleli nad krizí politiky v ČR a pravděpodobným koncem jedné éry polistopadového vývoje. Ke krizi v EU se vrátil ještě Ondřej Krutílek z brněnského Centra pro studium demokracie a kultury, zatímco Jan Jireš z Centra transatlantických studií rozebíral zahraniční politiku Baracka Obamy, respektive otázku, zda něco takového vůbec existuje.

Roman Joch větší část měsíce trávil dovolenou, poslední srpnový týden se pak účastnil Letní školy Občanského institutu.

Matyáš Zrno strávil skoro celý srpen jako obvykle v Černé Hoře. V tomtéž měsíci mu o této milé zemi vyšel text v rubrice Orientace Lidových novin (Bratři z jihu, 3. 8.). Ve dnech 25.8.-1.9.organizoval letní školu OI na Erlebachově boudě v Krkonoších, kde také přednášel na téma „Válka v Afghánistánu a půlstoletí zkušeností Západu s asymetrickými konflikty.“

 

Poděkování za finanční podporu v měsíci srpnu náleží paním Jarmile Friedlaenderové, Andree Komancové, Lucii Creighton, Olze Foglarové, Kateřině Geislerové, Martině Čápové a Veronice Kuchyňové Šmigolové a pánům Janu Doleželovi, Martinu Frélichovi, Cyrilu Křížovi, Richardu Duřpektovi, Davidu Navarovi, Václavu Foglarovi, Tomáši Chrenkovi, Robertu Kotzianovi, Jaromíru Neumannovi, Janu Krásenskému, Karlu Mrzílkovi, Richardu Cvrkalovi, Aleši Hodinovi, Václavu Vosečkovi, Miloslavu Kučerovi, Jaroslavu Jirátovi, Karlu Smolovi, Peteru Foglarovi, Pavlu Bratinkovi, Martinu Romanovi, Karlu Pliskovi, Jakubu Chromému, Tomáši Moravcovi, Petru Valentovi, Leo Pavlátovi a Stanislavu Šlechtovi a rovněž nadaci Hanns Seidel Stiftung.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?