Měsíc v OI: říjen 2007

14.11.2007
Redakce

Ve čtvrtek 18. října proběhla na půdě ministerstva zahraničí mimořádně úspěšná konference OI věnovaná návrhu reformní smlouvy EU (Reformní smlouva EU – co zachová, co nového přinese, na co možná zapomene?). Více než 70 lidí si přišlo poslechnout vystoupení náměstka vicepremiéra pro evropské záležitosti Alexandra Vondry Ing. Marka Mory, PhDr. Markéty Pitrové, Ph.D. (Institucionální architektura EU aneb Co je skutečně nutné reformovat?), JUDr. Lenky Pítrové, CSc. (Charta základních práv EU – deklarace nebo závazný dokument?) a Mgr. Františka Čakrta (Spolupráce EU v trestních věcech aneb Jak proplout mezi Skyllou zločinu a Charybdou porušení ústavního řádu členských států). Akce se uskutečnila s laskavou podporou Hanns Seidel Stiftung.

Občanský institut uspořádal v pondělí 22. října 2007 v refektáři Emauzského kláštera mezinárodní konferenci s názvem Tchaj-wan a bezpečnost ve východní Asii. Konferenci moderoval ředitel OI Roman Joch, úvodní příspěvek pronesl místopředseda Senátu ČR Petr Pithart, který krátce předtím Tchaj-wan navštívil a mohl z vlastní zkušenosti referovat o stavu jeho demokracie. Prof. Olga Lomová z FF UK přednášela o tom, jak v Číně dochází k přehodnocení domácích tradic v perspektivě vztahů mezi Čínou a Tchaj-wanem. O historii Tchaj-wanu a jeho přechodu k demokracii pojednal prof. Wen-yen Chen. Z americké perspektivy se pak na vzestup Číny a její rostoucí vojenskou hrozbu zaměřil Stephen Yates, o strategické důležitosti Tchaj-wanu hovořila prof. June Teufel Dreyer a očekávaný politický vývoj na Tchaj-wanu v roce 2008 analyzoval prof. Jerome Keating. Jako poslední zazněl příspěvek o potřebě normalizace vztahů s Tchaj-wanem a jeho členství v mezinárodních organizacích, s nímž vystoupil Dr. Gerrit van der Wees z Nizozemí.

Třicátého října 2007 se uskutečnila již druhá konference OI, věnovaná otázce islámu, letos pojmenovaná What unites us and what divides us – Tough questions for Islam and the West. Akce se letos uskutečnila v budově RFE/RL a za laskavé podpory našich přátel z Nadace Konrada Adenauera. Konferenci zahájil ředitel RFE/RL Jeff Gadmin, který zdůraznil, že Svobodná Evropa pomáhá šířit svobodu ve světě i po pádu komunismu – do značné míry právě v islámském světě. Velvyslanec USA Richard Graber zdůraznil nutnost dialogu s umírněnými muslimy. Vicepremiér Alexandr Vondra zmínil své pochybnosti o schopnosti Západu čelit výzvě radikálního islámu a zdůraznil význam Turecka jako příkladu umírněné islámské země. Zopakoval svůj pozitivní názor na vstup Turecka do EU. Všichni tři poděkovali Občanskému institutu za přípravu konference. Ředitel OI Roman Joch ocenil fakt, že o otázkách islámu a islamismu lze v České republice stále ještě diskutovat svobodně. Zdůraznil rozdíl mezi islámem a islamismem a poukázal na neschopnost západních liberálních intelektuálů pochopit hluboké náboženské cítění muslimů. Vyzval evropské muslimy ke společnému boji s radikály, kteří tvoří 10-15 procent muslimů. Tomislav Delinić z Nadace Konrada Adenauera přiblížil situaci v Německu se všemi průvodními problémy, které sebou přinesla masová migrace především z Turecka.

První panel se jmenoval „Pohled ze Západu – jsou muslimské hodnoty kompatibilní se západními?“ Vystoupili v něm česko-francouzský arabista Zdeněk Muller, Alexander Ritzmann z European Foundation for Democracy, Michel Rubin z Middle East Quaterly a Sebestyen Gorka z Institute for Transitional Democracy and International Security (partnerské organizace OI z Budapešti). Všichni zdůraznili fakt, že přítomnost imigrantů v islámských zemích na Západě je nezvratná, ale nezbytná je nutnost akceptace základních hodnot hostitelských zemí. Upozornili také na to, že muslimská reprezentace v Evropě a USA není dostatečně reprezentativní, často je financovaná ze saúdských fundamentalistických zdrojů a je napojena na radikály mnohem více než běžní muslimové.

Ve druhém panelu se muslimští účastníci (Mustafa Akyol z Bosporské univerzity v Istanbulu, Muhamed Jusić z Bosny a Hercegoviny a Abubakar Siddiqui a Akbar Yazi z afghánské sekce RFE/RL vesměs snažili poukázat na některé negativní aspekty boje proti terorismu. Z projevu muslimských panelistů bylo cítit, že současnou situaci chápou do značné míry tak, že je islámský svět pod tlakem Západu, ne vždy správně chápán a zjednodušeně označován jako nepřátelský a radikální, což zpětně vyvolává nepřátelskou reakci. Ve třetím panelu pak měli všichni přednášející příležitost ke vzájemné (místy dosti živé) diskusi. Konferenci ukončila prezentace programu RFE/RL, který se věnuje islámskému světu.

Značná část audio/video záznamu konference se od ledna objeví na webových stránkách OI.

Roman Joch dne 9. října na výroční konferenci Konfederace politických vězňů v Brně pronesl příspěvek o rozdílu mezi sociálním a socialistickým. 12. října se v Bruselu zúčastnil setkání pro-tržních think-tanků. Dne 16. října vystoupil s kritikou antidiskriminačního zákona na konferenci věnované tomuto tématu. 18. října moderoval seminář OI o budoucnosti EU a evropské reformní smlouvy na MZV ČR. 22. října moderoval mezinárodní konferenci o budoucnosti Tchaj-wanu a bezpečnosti ve východní Asii. 24. října diskutoval o liberalismu na semináři Mladých konzervativců v Praze. 26. října natáčel pro ČRo 6 diskusní pořad věnovaný 89. výročí vzniku ČSR. Dne 30. října uváděl mezinárodní konferenci o Islámu a Západu, jež se konala ve spolupráci s americkou stanicí Radio Free Europe/Radio Liberty.

Matyáš Zrno se 2-5. října zúčastnil zasedání česko-německého diskusního fóra v Erfurtu. Připravil konferenci o vývoji mediální scény ve Vídni, která proběhla 12-14. října na zámku Neuwaldegg. Na zmíněné konferenci přednesl příspěvek o mediální situaci v České republice a zúčastnil se závěrečné panelové diskuse. Touto akcí Občanský institut poprvé navázal spolupráci s Rakouskou společností pro evropskou politiku. V Bruselu se 18-20. října účastnil konference Counterjihad 2007, organizované britským Center for Vigilant Freedom. Na stránkách RC Monitoru publikoval 11. října článek Mysleme na Barmu. O Barmě mluvil i 17. října pro Radio Proglas. Den předtím připravil rozloučení s Dr. Stefanem Gehroldem, ředitelem české pobočky Konrad Adenauer Stiftung, přítelem Občanského institutu a štědrým podporovatelem akcí OI. V časopise Euro publikoval 29. října článek o kurdsko-turecko-iráckých vztazích. Pomáhal s přípravou konferencí a seminářů “Taiwan and Security in Eastern Asia”, “Reformní smlouva EU – co zachová, co nového přinese, na co možná zapomene” a také letošní konference věnované islámu – What unites us and what divides us – tough questions for Islam and the West, pořádáné s laskavou podporou Konrad Adenauer Stiftung a ve spolupráci s Radio Free Europe/Radio Liberty.

Za finanční podporu upřímně děkujeme panu Pavlu Vedralovi a americké nadaci Educational Initiative for Central and Eastern Europe, za pomoc věcnou pak paní Báře Traburové a Blance Liznerové.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?