Měsíc v OI: říjen 2004

31.10.2004

seminář na Erlebachově boudě v Krkonoších – činnost členů Občanského institutu v říjnuVe dnech 14.-16. října se díky našim milým sponzorům, manželům Martině a JiřímuTomáškovým, uskutečnil na Erlebachově boudě ve Špindlerově Mlýně další z pravidelných seminářů OI, tentokrát s tématem 15 let po sametu – kritické ohlédnutí. S příspěvky na něm vystoupili Roman Joch, Eduard Bakalář, Vladimír Podracký, Ján Langoš, Michaela Freiová, Jiří Fuch, Daniel Kroupa, Radek Schovánek, Ondrej Dostál, Jan Šmíd a Martin Hanus.

Michaela Freiová vystoupila na krkonošském semináři OI s příspěvkem věnovaným Chambersově knize “Svědek”. V České televizi promluvila v pořadu o “evropské kauze” Buttiglione, 27.10. pak hovořila v panelu o negativních vlivech televize na mládež, pořádaném ČRo 6. 29. října přinesly Hospodářské noviny její článek o mateřství v dnešní době (Matka, věnující se dětem, tvoří). S Romanem Jochem navštívila kulturního atašé USA a s Janou Pláteníkovou připravovala listopadovou konferenci OI o rodině.

Roman Joch přednesl 1.10. na již minule zmiňovaném semináři OI “Christian Perspective and Free Society” ve Vídni přednášku o vnitřních rozporech liberalismu a konzervatismu. 11.10. diskutoval na gymnasiu v Kojetíně o válce proti terorismu a o Iráku, poté na pozvání Liberálně-konzervativní akademie CEVRO a Mladých konzervativců přednášel na gymnasiu v Přerově o konzervatismu a liberalismu ve 21. století. 14.10., opět na pozvání Mladých konzervativců, přednášel o válce proti terorismu a o situaci v Iráku na gymnasiu v Příbrami. 15.10. diskutoval na konferenci pořádané British Council a Ústavem mezinárodních vztahů na Pražském hradě o příčinách a důsledcích demografického propadu Evropy. 20.10. (opět na pozvání Mladých konzervativců) diskutoval na gymnasiu Altis o stejném tématu, jako předtím v Kojetíně a Příbrami. Následující den vystoupil na konferenci Mladých křesťanských demokratů k otázce, zda má být Turecko přijato do EU (tento text bude publikován v 1. čísle nového slovenského týdeníku “Týždeň” 6.12.). 30.10. v MfD publikoval článek Proč vadí Buttiglione; na stejné téma pak promluvil i ve vysílání Radia Proglas.

Jana Pláteníková v říjnu konečně také absolvovala legendární krkonošský seminář OI. Každodenní administrativní a organizační práci nyní až do 18. listopadu dominuje podrobná příprava Vranovské konference k výročí roku rodiny, která se kvapem blíží. Kromě shromáždění lidí činných na poli pro-rodinných aktivit v zemích střední a východní Evropy a poskytnutí třídenního prostoru pro sdílení jejich zkušeností a formulaci společných výhledů v rámci evropského společenství je naším záměrem rovněž sezvat několik konzervativních politiků, kteří se angažují v obraně tradiční rodiny. Konference by měla být první v sérii Vranovských konferencí, které se budou konat vždy v listopadu a z hlediska pro-rodinné politiky v rámci EU budou mít shrnující a výhledový charakter.

Michal Semín přednášel 12.10. na pozvání pražských Mladých konzervativců na FF UK na téma “Multikulturalismus – jeho filosofické zdroje a politické důsledky”. Ve dnech 15.-17.10. se zúčastnil mezinárodní konference v Budapešti, pořádané organizací SOCIRES a nazvané “Podpora svobody vzdělávání ve střední a východní Evropě”, na níž vystoupil s příspěvkem hodnotícím stav svobody vzdělávání v České republice; účastníky konference byl pověřen vedením jedné z pracovních skupin, jejichž úkolem je vypracování společného stanoviska, které bude adresováno politickým reprezentacím zúčastněných zemí. 27.10. natáčel pro americkou televizi CNN pořad, v němž hodnotil dobu před 15 lety a dnes.
Jaromír Žegklitz se počátkem měsíce věnoval přípravě lejster na kontrolu správy sociálního zabezpečení, která tentýž měsíc proběhla (úspěšně). Provedl rovněž finální korektury patnáctého čísla Studií OI, které zadal do tisku. Poté začal připravovat materiál, který v rámci zvláštní přílohy přiblíží čtenářům studentského časopisu Agora činnost a pracovníky OI. Ve volných chvílích pak revidoval rejstřík k Chambersově “Svědkovi”.
Poděkování za finanční příspěvky tlumočíme tentokrát pánům Vladimíru Taichovi a Oldřichu Nejdlovi a rovněž našim stálým sponzorům z Educational Initiative for Central and Eastern Europe. Zároveň se omlouváme paní Marii Michalčíkové, kterou jsme v minulém čísle přejmenovali na Michalíkovou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?