Měsíc v OI: prosinec 2005

1.1.2006
red.

Ve čtvrtek 1. prosince uspořádal Občanský institut v barokním refektáři dominikánského kláštera v Praze konferenci Politický katolicismus v české minulosti a současnosti. Zúčastnilo se jí na šedesát historiků, politologů, studentů, politiků a dalších zájemců z řad veřejnosti. Akci zahájil úvodním proslovem místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Kasal, který hovořil o významu politického katolicismu jako živého proudu v české politice. První blok následně zahájil Prof. Pavel Marek z Univerzity Palackého, který promluvil o počátcích českých katolických stran. Na něj navázal Prof. Miloš Trapl z téže instituce s referátem o politickém katolicismu za první republiky. O pojetí vztahu církve a státu v prvorepublikových stranách pohovořil vedoucí katedry práva Vysoké školy finanční a správní Petr Kolář. První blok zakončila přednáška Stanislava Vejvara o Bohumilu Staškovi a protišrámkovské opozici v předválečné ČSL.
Druhý blok byl zasvěcen tématu sudetoněmeckého politického katolicismu. Jaroslav Šebek z Historického ústavu AV ČR promluvil o politických tendencích uvnitř sudetoněmeckých katolických spolků.


Ve třetím, závěrečném bloku konference proběhly přednášky o době poválečné. Michal Pehr z Masarykova ústavu AV ČR se věnoval politickému katolicismu v éře III. republiky. Prof. Miroslav Novák z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy přednesl poutavý referát o exilovém politickém katolicismu, prodchnutý řadou osobních vzpomínek. Závěrečná přednáška konference přednesená Stanislavem Balíkem z brněnské Masarykovy univerzity byla zasvěcena tématu nadmíru aktuálnímu: politickému katolicismu v polistopadové éře. Po ní následovala závěrečná diskuse a raut. Z konference je připravován sborník, v němž by se měly objevit všechny přednesené příspěvky.


V rámci pravidelných Úterků v OI se 6. prosince v čítárně OI mohli zájemci setkat s Martinem Paloušem, čerstvě se vrátivším českým velvyslancem v USA.

Roman Joch se 1.-4. prosince účastnil kolokvia „Ancients and Moderns on Democracy and Tyranny“, jež pořádal americký LibertyFund v polském Krakově. 6. prosince moderoval diskusi s velvyslancem Martinem Paloušem v rámci série „Úterý v OI.“ 8. prosince přednášel a diskutoval na semináři Mladých evropských federalistů o podobě lidských práv v současné společnosti. Dne 10.12. přednášel pro Mladé křesťanské demokraty ze Zlínského kraje o západní civilizaci a jejích nepřátelích. 13. prosince diskutoval se studenty Právnické fakulty UK z Common Law Society o americkém konstitucionalismu. V Literárních novinách č. 50 (12.12.) polemizoval s tezí, že Boj proti terorismu je západním předsudkem. Pro 50. číslo týdeníku Respekt poskytl Roman Joch rozhovor do „profilu“ Think tanky po česku.


Jana Pláteníková se podílela na organizaci konference OI „Politický katolicismus v české minulosti a současnosti“, setkání s Martinem Paloušem a vánočního večírku OI. Vedle toho se věnovala běžným administrativním povinnostem, pomáhala s přípravami plánu aktivit OI na rok 2006, koordinovala činnost SPPR a spolupráci s Neuwaldegg Institute ve Vídni.

Za finanční podporu činnosti OI tlumočíme touto cestou poděkování pánům Oldřichu Nejdlovi, Karlu Korousovi, Ladislavu Krejčíkovi a Josefu Sedlákovi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?