Měsíc v OI: prosinec 2004

31.12.2004

činnost členů Občanského institutu v prosinci 2004PROSINEC V OI

Michaela Freiová podstatnou část prosince proležela s chřipkou. Měsíčník “Mezinárodní politika” vydal její článek Katolická církev o míru a válce.
Roman Joch 2. prosince přednášel pro studenty Masarykovy university v Brně o práci a zaměření OI. 6. prosince v televizním pořadu Na hraně ČT 2 argumentoval ve prospěch svobody spolčování, konkrétně proti zavádění svobodu omezujících anti-diskriminačních opatření. 8. prosince se zúčastnil předání ceny “Prague Society for International Cooperation” lordu Robertsonovi. Bulletin “Konzervatívne listy” vydávaný Konzervativním institutem M. R. Štefánika v Bratislavě uveřejnil ve svém prosincovém čísle jeho hodnocení Americké volby 2004.
Jana Pláteníková napsala do RC Monitoru článek o Vranovské konferenci. Pokračovala v udržování a zprostředkovávání kontaktů mezi účastníky této konference a organizovala překlad Vranovské deklarace do různých jazyků a v jejím šíření do zemí, jejich zástupci se konference zúčastnili. Pokračovala také v údržbě webových stránek OI.
Michal Semín se v prosinci věnoval především předávání svých zkušeností ze 14 let práce; s Občanským institutem bude ovšem spolupracovat i nadále, byť již ne jako zaměstnanec. Zájemci o křesťanskou sociální nauku se např. mohou účastnit jeho přednášek, které si koncem roku připravoval a jež jsou inzerovány níže. V případě potřeby je Michal Semín k zastižení v jím založeném Institutu sv. Josefa na čísle 222 514 798 nebo na adrese m.semin@volny.cz.
Jaromír Žegklitz se s blížícím se koncem roku začal věnovat již tradiční aktivitě, tedy přípravě zprávy o hospodaření OI za rok 2004. Čas trávil i podobně vzrušujícím vyplňováním smluv, přihlášek a odhlášek v souvislosti s odchodem Michala Semína i paní Veroniky Dudkové, která by měla od začátku roku vypomáhat v konihovně OI, a Moniky Vývodové, která se od stejné doby stane posilou ve vztahu OI k vídeňské pobočce Educational Initiative for Central and Eastern Europe.

Za prosincovou podporu posíláme vřele díky paním Zdeňce Rybové, Dobravě Moldanové a Věře Budilové, pánům Josefu Sedlákovi, Martinu Rejmanovi, Janu Svobodovi, Karlu Korousovi, Mojmíru Hamplovi a Jaroslavu Jirátovi a také společnosti Ligmet, a.s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?