Měsíc v OI (listopad 2012)

1.12.2012

7. listopadu se v OI v rámci pravidelních diskusních večerů konalo setkání nad výsledky amerických presidentských voleb, jež analyzoval Roman Joch.

Ve středu 14. listopadu proběhla v OI přednáška literárního historika Martina C. Putny Katolické pokušení fašismem – dříve a nyní. M. C. Putna v jejím rámci rozebral teze textu „Svatý Václave, vyžeň fašisty“, který vyšel 29. 9. 2012 v příloze Orientace Lidových novin a vyvolal značný ohlas. Vyjádřil v něm obavy z příklonu části současné české katolicko-národovecké pravice k fašismu a všiml si podobných příkladů v evropské historii. Ve své přednášce analyzoval historické okolnosti a důvody, které v minulosti vedly část katolické pravice k příklonu k autoritativním pravicovým modelům.

29. listopadu na půdě OI proběhla diskuse věnovaná tématu korupce. Hlavními diskutujícími byly bývalá ředitelka Transparency International Adriana Krnáčová a ekonomka z Vysoké školy ekonomické Antonie Doležalová, jejichž vystoupení doplnili autor knihy rozhovorů o vnímání korupce v ČR Martin Soldát a Roman Joch.

 

Roman Joch se 1. listopadu účastnil kolokvia o zahraniční politice na jí příslušném ministerstvu, na kterém v panelové diskusi hodnotil uplynulých 20 let české zahraniční politiky. V noci z 6. na 7. listopadu v kavárně Mlýn sledoval přicházející výsledky amerických presidentských voleb, které pak 7. listopadu analyzoval a hodnotil jak na vlnách ČRo 6, tak večer na diskusi v OI. 13. listopadu v rámci presentace v knihkupectví Academia na Václavském náměstí se účastnil diskuse ke sborníku „Intelektuál ve veřejném prostoru“, do něhož také přispěl svým esejem. Den poté moderoval v OI diskusi s Martinem C. Putnou o jeho názorech na český katolicismus. 15. listopadu v pořadu Slovenské televize „Lampa“ diskutoval o amerických presidentských volbách. 25. listopadu vystoupil na manifestaci na Václavském náměstí na podporu státu Izrael. 29. listopadu moderoval v OI diskusi o korupci a ten samý den večer v pořadu „Máte slovo“ na ČT argumentoval proti zavedení povinných kvót pro ženy. Poslední listopadový den večer se účastnil oslavy výročí existence internetového serveru ceskapozice.cz. Americké volby 2012 analyzoval na www.ceskapozice.cz, v odborném analytickém měsíčníku CI time (listopad 2012) a v měsíčníku „Mezinárodní politika (12/2012). V příloze Orientace Lidových novin dne 24. listopadu uveřejnil zásadní esej Když se blíží pirátská loď o pokusu nacionalistických lumpen-konservativců redefinovat pravici v ČR.

Matyáš Zrno přednášel 20. listopadu pro členy Konzervativní strany o Afghánistánu. Kromě toho se věnoval přípravě nových webových stránek OI.

Za finanční podporu obdrženou v průběhu listopadu děkujeme paním Jarmile Friedlaenderové, Andree Komancové, Lucii Creighton, Olze Foglarové, Kateřině Geislerové a Veronice Kuchyňové Šmigolové a pánům Janu Doleželovi, Danu Drápalovi, Cyrilu Křížovi, Richardu Duřpektovi, Martinu Frélichovi, Davidu Navarovi, Václavu Foglarovi, Tomáši Chrenkovi, Robertu Kotzianovi, Ondřeji Krutílkovi, Jaromíru Neumannovi, Janu Krásenskému, Karlu Mrzílkovi, Aleši Hodinovi, Vladimíru Oborskému, Václavu Vosečkovi, Františku Šimkovi, Karlu Smolovi, Peteru Foglarovi, Martinu Romanovi, Miloslavu Kučerovi, Jaroslavu Jirátovi, Karlu Pliskovi, Pavlu Bratinkovi, Tomáši Moravcovi, Petru Valentovi, Leo Pavlátovi, Ondřeji Šiprovi a Stanislavu Šlechtovi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?