Měsíc v OI: listopad 2009

4.1.2010

Po deseti letech se o víkendu 20.-22. 11. v Uherském Brodě pod názvem Jak učit o Evropě opakoval seminář OI pro středoškolské pedagogy. Učitelé ze středních škol v celé republice měli možnost se seznámit s fungováním Evropské unie a evropským právem, úskalími integračního procesu, lisabonskou smlouvou nebo rozpory mezi proklamovanou otevřeností a technokratickým způsobem vládnutí. Zazněly i přednášky na téma skupinových práv či agendy genderové rovnosti. Přednášky vyvolaly prakticky bez výjimky živou diskusi, kterou brzdil jen nedostatek času. K pozitivnímu dojmu účastníků semináře přispěla i inspirativní prohlídka místního pivovaru Janeček. Podobnou akci zopakuje OI na jaře příštího roku, pravděpodobně 26.-28. března.

Ve dnech 27. až 29. listopadu OI uspořádal seminář Reprezentativní demokracie a budoucnost právního státu. Akce se uskutečnila za podpory Konrad-Adenauer-Stiftung v inspirativním prostředí zámku Čejkovice ve stejnojmenné vinařské obci. Program byl zahájen páteční večeří a následnou přednáškou Oldřicha Krpce, ředitele Mezinárodního politologického ústavu v Brně, o systémovém selhání reprezentativní demokracie. Referent v něm zmínil problémy, k nimž vede prorůstání partikulárních zájmů do politické sféry. Podobnému problému se věnoval v první sobotní přednášce Vojtěch Belling, jenž hovořil o relevanci pojmu reprezentace v současných politických systémech. Pluralismus zdrojů moci a zpochybnění klasických konceptů politické teorie včetně reprezentace jako znovu-zpřítomnění transcendentálního celku politického národa vede podle něj nutně i k rozvolnění demokratické legitimace politického rozhodování. Odpolední sobotní blok zahájil Pavel Dufek z FSS Masarykovy university přednáškou na téma reprezentace a legitimity v nadnárodních systémech, kde rozebíral zejména možnost uplatnění alternativních legitimačních konceptů nespojených s klasickou politickou teorií a konceptem státu. V následné přednášce promluvil Tomáš Blažek z Nejvyššího správního soudu o možnostech aplikace konceptu tzv. bránící se demokracie v ústavním systému. Poslední přednášku přednesl prorektor VŠ CEVRO Institut Petr Kolář na téma vztahu vlády a parlamentu v reprezentativním systému, kde upozornil především na jistou nevyváženost tohoto vztahu způsobenou jednostrannou možností tlaku parlamentu na vládu nedoprovázenou odpovídající možností vlády parlament, resp. Sněmovnu rozpustit. Následně se účastníci odebrali do prostředí čejkovických historických sklepení. V neděli pokračoval poslední blok přednášek. Profesor Novák z VŠ CEVRO Institut promluvil o implikacích systému politických stran na fungování reprezentativně-demokratického státu. Poslední referát přednesl Roman Joch, a to na téma legitimity politického řádu v současných politických systémech. Poukázal přitom na relevanci klasických politických teorií i v současných společnostech.

Roman Joch se ve dnech 9.-15. listopadu ve Washingtonu D.C. účastnil seminářů a oslav organizace Partners for Democratic Change u příležitosti 20. výročí pádu Berlínské zdi a návratu svobody do střední Evropy. 21.-22. 11. na semináři OI pro středoškolské pedagogy „Jak učit o Evropě“ měl příspěvek o rozdílu mezi právy přirozenými a právy sociálními. 25. 11. na střední škole energetické a posléze pro Mladé konzervativce v Plzni přednášel o válce proti islámskému terorismu za Baracka Obamy. Na semináři OI „Reprezentativní demokracie a budoucnost právního státu v 21. století“ v Čejkovicích ve dnech 27.-29. 11. vystoupil s příspěvkem na téma „Legitimita režimu a současná západní demokracie“. Na mezinárodní konferenci „The U.S.A. – Jeffersonian Roots, Ideas, Policy: Continuity or Change?“, kterou pořádaly Mezinárodní politologický ústav FSS MU v Brně a americká Monticello Foundation, vystoupil s příspěvkem „Reflection of the U.S. Foreign Policy“. Na svůj joch.blog.idnes.cz přispěl článkem  Nechte Wilderse promluvit.

Matyáš Zrno se 2. 11. účastnil jednání se zástupci Konrad Adenauer Stiftung o další spolupráci. Ve středu 4. 11. a  znovu pak o dva týdny později 18. 11.  uváděl další filmy v rámci cyklu “Evropské hodnoty ve filmu – 20 let od pádu železné opony”. 5. listopadu jednal o spolupráci s ředitelem Hanns Seidel Stiftung. Mezi 20.-22. 11. se zúčastnil semináře pro středoškolské pedagogy “Jak učit o Evropě”, který také organizačně připravil a kde vystoupil s přednáškou o genderové agendě. 24.-25. 11. se v Bruselu zúčastnil konference o demografických změnách v Evropě a o víkendu 27.-28.11. pak konference “Reprezentativní demokracie a budoucnost právního státu ve 21. století” v Čejkovicích.

Upřímné  poděkování za finanční podporu náleží tentokrát paním Jarmile Friedlaenderové, Lucii Creighton, Andree Komancové, Michaele Freiové, Kateřině Geislerové, Veronice Kuchyňové Šmigolové a Martě Lipovské, pánům Janu Doleželovi, Jakubu Tomkovi, Martinu Frélichovi, Davidu Navarovi, Cyrilu Křížovi, Richardu Duřpektovi, Hynku Moravcovi, Tomáši Chrenkovi, Robertu Kotzianovi, Janu Hellerovi, Milanu Louckému, Danu Drápalovi, Zdeňku Mitáčkovi, Ondřeji Krutílkovi, Davidu Rýcovi, Janu Krásenskému, Karlu Mrzílkovi, Ivanu Klabalovi, Ladislavu Mrklasovi, Rafaelu Kučíkovi, Jaromíru Neumannovi, Jiřímu Skalickému, Janu Šafaříkovi, Luboši Šafránkovi, Jiřímu Doskočilovi, Jakubu Chromému, Robertu Müllerovi, Václavu Vosečkovi, Janu Horníkovi, Martinu Romanovi, Miloslavu Kučerovi, Jaroslavu Jirátovi, Liboslavu Paldusovi, Pavlu Bratinkovi, Karlu Pliskovi, Tomáši Moravcovi, Davidu Jurechovi, Leo Pavlátovi, Petru Valentovi, Jakubu Růžičkovi, Vlastislavu Košnerovi a čtyřem anonymním dárcům, a neméně též Křesťanskému společenství Ostrava a Konrad Adenauer Stiftung.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?