Měsíc v OI: listopad 2007

11.1.2008
Redakce

Ve dnech 2.-4. listopadu 2007 se na zámku Mostov v západních Čechách uskutečnil seminář Občanského institutu nazvaný Reflexe vývoje české pravicové politiky v 90. letech. V pátek 2.11. večer vicepremiér vlády ČR Alexandr Vondra promluvil o svém pohledu na českou pravicovou politiku na začátku 90. let, kdy byl poradcem tehdejšího československého presidenta Václava Havla. Druhý den semináře, v sobotu 3.11., poslanec Marek Benda zavzpomínal na pravicovou politiku v podání KDS a ODS. Po něm bývalý předseda poslaneckého klubu ODA Ivan Mašek referoval o prioritách této strany v 90. letech. Bývalý ministr privatizace za ODA Tomáš Ježek přednášel o celkové transformaci ekonomiky a rizicích, jimž privatizace v ČR čelila. Profesor Miroslav Novák, rektor CEVRO Institutu, pojednal o pravici v systému českých politických stran. Na závěr semináře se ředitel OI Roman Joch zamyslel nad budoucností české a západní pravicové politiky. Seminář se uskutečnil díky laskavé podpoře Konrad Adenauer Stiftung.

Ve středu 7.11. zahájil Občanský institut filmem Obchod na korze první podzimní promítání v rámci programu Evropské hodnoty ve filmu. Program probíhá ve spolupráci s Vysokou školou Cevro institut a za podpory Konrad Adenauer Stiftung.

Pod taktovkou Občanského institutu proběhla v Praze 8.11.2007 autogramiáda a následná prezentace knihy Johna O´Sullivana “Prezident, papež a premiérka”. Prezentace se zúčastnil autor, velvyslanec USA v ČR Richard Graber a zástupce britské ambasády.

Dne 13.11. se na půdě Ministerstva zahraničních věcí pod záštitou ministra Karla Schwarzenberga uskutečnila konference OI s názvem Bosna a Hercegovina po rozsudku Mezinárodního soudního dvora, jež si kladla za cíl zhodnotit, jaké dopady má rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora v otázce genocidy, jíž se Srbové provinili na bosenském obyvatelstvu v letech 1992-1995, na vztahy mezi Bosnou a Hercegovinou a Srbskem. Současně se přednášející ve svých referátech dotkli i aktuální politické krize Bosny a Hercegoviny. Veronika Bílková z Ústavu mezinárodních vztahů se zaměřila na právní aspekty rozsudku Mezinárodního soudního dvora ve věci žaloby Bosny a Hercegoviny na Srbsko kvůli genocidě. Matyáš Zrno z Občanského institut ve své spíše vojensko-historické přednášce připomněl právě konkrétní osud Srebrenice. Filip Tesař z Ústavu mezinárodních vztahů popsal mezietnické vztahy v Bosně a Dragan Štalvjanin z RFE/RL přiblížil současnou ústavní krizi v BaH a vztahy Srbska k Bosně a Hercegovině. Semináře se zúčastnilo více než třicet účastníků z řad diplomatů, armádních důstojníků a studentů.

Ve dnech 22.-25.11.2007 uspořádal Občanský institut v prostorách Erlebachovy boudy v Krkonoších seminář na téma Politické principy a morální učení Západní civilizace. Přednášející pojednali o tématech z oblasti filosofie, politiky a politické filosofie. Řešením filosofických otázek se zaobíraly především referáty Jiřího Fuchse. Ten se nejprve zabýval otázkou existence života po smrti a tím, jaké dopady má jeho případná ne/existence na etiku a politiku. Druhá jeho přednáška si kladla za cíl porovnat etické koncepty a náhledy na smysl lidského života u předních myslitelů minulosti – Aristotela, Kanta a Hegela. Roman Joch vystoupil před účastníky semináře celkem třikrát. První dva referáty se týkaly tradic západní civilizace a jejího politického učení, poslední pak představil a vzájemně porovnal slavné projevy velkých politických vůdců v průběhu historie. Dále vystoupila Michaela Freiová s přednáškou o významu sv. Augustina pro západní civilizaci. Přednáška Matyáše Zrna nesla výmluvný název „Západní civilizace očima těch druhých“.

Roman Joch ve dnech 2.-3.11. moderoval seminář OI na západočeském zámku Mostov, jenž reflektoval vývoj české pravicové scény v 90. letech 20. století. Dne 7. listopadu se zúčastnil veřejné diskuse s občany pořádané Mf Dnes v Příbrami: spolu s vicepremiérem A. Vondrou obhajoval protiraketovou obranu a výstavbu radaru v Brdech a polemizoval s jejími odpůrci, místopředsedou Poslanecké sněmovny L. Zaorálkem a starostou Příbrami J. Řehákem. Téhož dne večer promluvil na semináři Mladých konzervativců v Praze na téma konservatismus. Den poté moderoval seminář „How the Cold War Was Won“, jenž OI uspořádal na půdě soukromé university Cevro institut u příležitosti vydání knihy člena Čestné rady OI Johna O’Sullivana „Prezident, papež a premiérka“; na semináři vystoupili autor, americký velvyslanec Richard Graber a tajemník britské ambasády Peter Wickenden. Dne 10.11. přednášel na téma Artes Liberales pro Společenství Ladislava Hanusa ve slovenské Skalici. Ve dnech 11.-12.11. spolu se svými kolegy z OI jednal v Neuwaldeggu ve Vídni s partnery z EICEE. Dne 16.11. přivítal v OI skupinu amerických studentek, s nimiž diskutoval o komunismu. 19.11. na pozvání Mladých křesťanských demokratů přednášel pro studenty Arcibiskupského gymnázia v Brně o levici a pravici. Ve dnech 22.-25.11. moderoval seminář OI „Politické principy a morální učení Západní civilizace“ na Erlebachově boudě v Krkonoších, na kterém rovněž vystoupil se svými příspěvky. Dne 28.11. na pozvání Mladých konzervativců v Olomouci polemizoval se zástupci iniciativy „Ne základnám“ o potřebě a nutnosti protiraketové obrany a den poté v tomtéž městě diskutoval s občany na téma „Eurábie – aneb poslední dny Evropy“.

Matyáš Zrno se 2-4.11 účastnil konference o pravicové politice v Mostově. V pondělí 5.11. komentoval v ČT krizi v Bosně a Hercegovině, tentýž den vyšel jeho krátký komentář k Bosně i na stránkách slovenského časopisu Týždeň. Ve středu 7.11. zahájil filmem Obchod na korze první podzimní promítání v rámci programu Evropské hodnoty ve filmu. Pro ČRo komentoval 8.11. začátek procesu s Vojislavem Šešeljem. Ten samý den proběhla beseda s Johnem O´Sullivanem, kterou pomáhal připravit. O víkendu 10.-11. listopadu se zúčastnil jednání se sponzory OI z Educational Iinitiative for Central and Eastern Europe ve Vídni. V úterý 13.11. moderoval a přednášel na semináři Bosna a Hercegovina po rozsudku mezinárodního soudního dvora na Ministerstvu zahraničních věcí. V pátek 16.11. publikoval v MF Dnes recenzi na dějiny Černé Hory (Dějiny národa, pro který Češi kdysi mívali obdiv). V pondělí 19.11. hovořil v Událostech, komentářích na ČT o jednání o budoucnosti Kosova, kteréžto téma komentoval ve stejný den i v deníku E15 a den předtím, 18.11., v Radiožurnálu. Ve středu 28.11.přednášel pro Českou křesťanskou akademii v Přerově na téma “Jsou nebezpečím muslimové nebo Islám?”.

Za finanční podporu vřele děkujeme pánům Miroslavu Škaloudovi a Ladislavu Krejčíkovi, manželům Martině a Jiřímu Tomáškovým, a rovněž našim příznivcům z Konrad Adenauer Stiftung a z Radia Proglas.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?