Měsíc v OI: listopad 2006

20.11.2006
Redakce

Občanský institut dne 3. listopadu 2006 pořádal mezinárodní konferenci
Religion and Politics – Islam in Europe, Europe and Islam

v Černínském paláci na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. S úvodním projevem vystoupil ministr zahraničí ČR Alexandr Vondra, konferenci moderoval ředitel OI Roman Joch. V dopoledním bloku promluvili Daniel Pipes, ředitel Middle East Forum ve Filadelfii a přední světový arabista a expert na islám, který přednášel o radikálním islámu a válce proti teroru, Hans Werdmölder, sociální antropolog a kriminolog z university v Utrechtu, jenž popsal situaci v Nizozemí, profesor Urbain Vermeulen, arabista a islamolog přednášející na universitách v Lovani a Gentu, který hovořil o přítomnosti muslimů v Belgii, Petr Kubálek z Rádia svobodný Irák, jenž referoval o reakcích českých muslimů na události z 11. září 2001, a konečně Hans-Peter Raddatz, expert na islámská studia, publicista a bankéř, který promluvil o situaci v Německu. V odpoledním panelu Petr Kubálek referoval o snahách scientifikovat Korán a islamizovat vědu, Hans Werdmölder pojednal o problematice muslimských šátků ve státních školách a institucích, Urbain Vermeulen přednášel o vlivu klasických islámských témat na život muslimů v nemuslimských zemích, Hans-Peter Raddatz vystoupil s výrazně kritickým příspěvkem o případném vstupu Turecka do EU, a Daniel Pipes se zamyslel nad budoucností Evropy a nastínil chyby, jichž se dopustily západoevropské země a kterých by se země středoevropské měly vyvarovat. Na závěr konference měly zhruba dvě stovky jejích účastníků možnost zúčastnit se diskuse se všemi přednášejícími.

Ve dnech 16. – 18. listopadu pořádal OI na Erlebachově boudě v Krkonoších svůj již tradiční seminář, tentokrát pod názvem
Hrozby západní civilizaci a protiraketová obrana.

Další seminář zorganizoval OI ve dnech 23. – 25. listopadu pro klub Mladých konzervativců v Jindřichově Hradci. Jeho tématem byla
Západní společnost ve 3. tisíciletí – výzvy pro svobodu.

28. listopadu pak v čítárně OI proběhl seminář s tématem
Rozšiřování EU o Turecko a Balkán.

Roman Joch
dne 3. 11. moderoval výše zmíněnou konferenci OI o islámu. 7. 11. komentoval v Dobrém ránu ČT americké volby do Kongresu. Týž den večer přednášel v Divadle hudby v Olomouci na téma „Válka civilizací a stát Izrael“. Den poté měl na gymnáziu v Bystrici nad Pernštejnem přednášku o terorismu a potřebě protiraketové obrany (v rámci festivalu Modré dny). Dne 9. listopadu přednášel pro studenty Filosofické fakulty University Matěje Bella v Banské Bystrici o americkém konservatismu. Následující den měl přednášku „Rodinná politika aneb jak čelit demografické krizi“ na Česko-slovenských pravicových dnech v Modre na Slovensku. 12. 11. diskutoval na vlnách ČRo 6 o událostech roku 1956: maďarské revoluci a suezské krizi. Na téže stanici den poté komentoval výsledek amerických voleb do Kongresu, což je téma, k němuž se vyjádřil i v diskusním pořadu televize 24.cz. V rámci pravidelného semináře OI v Krkonoších přednášel o nepřátelích západní společnosti, nutnosti protiraketové obrany, a rovněž o socialismu, liberalismu a konservatismu. Dne 22. 11. měl přednášku na FF UK na filosofické téma „Lze s jistotou poznávat? Aneb pravda, svoboda, duše“. Na semináři OI v Jindřichově Hradci přednášel o levici a pravici a znovu o socialismu, liberalismu a konservatismu. Dne 28. 11. moderoval seminář OI „Rozšiřování EU o Turecko a Balkán“ a téhož večera se střetl s odpůrci protiraketové obrany z iniciativy „Ne základnám“ v polemice na půdě FF UK. V listopadu publikoval na www.obcinst.cz analýzu letošních amerických voleb
Casino Royale – aneb co očekávat od nové bondovky

a na stránkách Mf Dnes komentář …je hrozné, jak málo politiků končí na šibenici
(21. 11.).


Lukáš Tomko

v listopadu pracoval na distribuci časopisu Rodinná politika, připravoval podklady pro nové číslo tohoto periodika a zúčastnil se mezinárodní konference o rodinné politice pořádané MPSV ČR. Dále pracoval na webových stránkách OI a zapojil se do přípravy seminářů a konferencí pořádaných Občanským institutem.


Matyáš Zrno

se podílel na přípravě konference „Religion and Politics – Islam in Europe, Europe and Islam“, která se uskutečnila na ministerstvu zahraničních věcí 3. listopadu. Ten den ráno o tomto tématu také mluvil v České televizi v pořadu „Dobré ráno“ a na zpravodajském kanálu ČT 24. 1. listopadu ČRo 6 odvysílal pořad Studio Stop, kde mluvil o srbském referendu a o presidentských volbách v Bulharsku. V pondělí 6. 11. publikoval v Respektu článek o nové srbské ústavě (
To sladké slovo Kosovo

). V ten samý den mu v Euru vyšel obsáhlý komentář o Slovinsku. V úterý 7. listopadu diskutoval na Radiožurnálu o Iráku a ve čtvrtek 9. 11. s ním v Denících Bohemia vyšel rozhovor o rovných příležitostech. V pátek 10. 11. komentoval pro ČT 24 odložení rozhovorů o budoucnosti Kosova. V CEVRO Revue publikoval analýzu
Volby v Černé Hoře – jak se udržet u moci 62 let.

Na semináři OI v Krkonoších přednášel o střetu civilizací a agendě genderové rovnosti, o týden později na dalším semináři, pořádaném v Jindřichově Hradci, přednášel o vstupu balkánských zemí a Turecka do EU, o povrchnosti médií a opět o střetu civilizací. V pondělí 27. 11. komentoval pro Radiožurnál počátek procesu s Vojislavem Šešeljem před mezinárodním trestním tribunálem v Haagu. Ve středu 29. 11. přednášel v muzeu ve Vysokém Mýtě o Černé Hoře.

Poděkování za finanční pomoc na činnost OI náleží tentokrát paním Márii Suríkové a Zdeňce Rybové a pánům Pavlu Vedralovi, Vladimíru Taichovi a Viktoru Dobalovi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?