Měsíc v OI: listopad 2005

22.11.2005
red.

Ve dnech 17.-20. listopadu pořádal Občanský institut ve spolupráci s Mladými konzervativci, Mladými křesťanskými demokraty a za podpory Konrad-Adenauer-Stiftung konferenci s názvem Mediální etika a svobodná společnost na prahu 21. století. Akce se uskutečnila v bývalém dominikánském klášteře v Jihlavě – dnešním hotelu Gustav Mahler. Zúčastnila se jí celá řada novinářů a odborníků zabývajících se otázkami médií. / více o průběhu akce včetne fotografií najdete v sekci Uplynulé akce/

Roman Joch 1.11. přednášel a diskutoval v Goethe institutu o schopnosti liberální demokracie bránit se před extremismem. Ve dnech 2.-5.11. se zúčastnil konference „European Identity and Free Movement of Persons in Europe“ na universitě v Oradea (Rumunsko), na níž přednesl příspěvek na téma Moral Principles and Responsabilities in Contemporary World. Dne 7.11. spolu s Michaelou Freiovou vystoupil s příspěvkem na prezentaci knížky W. Chamberse “Svědek” v Bratislavě, kterou připravily týdeník Týždeň, revue Impulz a Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika. Ve dnech 10.-12.11. přednášel na konferenci, již v Piešťanech pořádal výše zmíněný institut, na téma Současnost a budoucnost konzervatismu. 13.11. se vyjádřil k tehdy probíhajícím nepokojům ve Francii v relaci Otázky Václava Moravce na ČT 24. Dne 15.11. přednášel pro místní organizaci KDU-ČSL v Praze – Klánovicích o západní civilizaci a jejích nepřátelích; o témže tématu a o současné geopolitice diskutoval následujícího dne se studenty gymnázií v Příbrami a Mladé Boleslavi na pozvání sředočeské organizace Mladých konzervativců. Ve dnech 17.-19.11. vystoupil na konferenci OI v Jihlavě k tématům Limity svobody médií ve svobobdné súpolečnosti a Současná americká mediální scéna. Od 20. listopadu do konce měsíce se pak účastnil konference španělského think-tanku FAES v Madridu a Bruselu. V MfD publikoval 3.11. komentář Prezident není poštmistr o pravomoci presidenta odmítnout jmenovat ministra; v Respektu č. 47 (21.11.) pak uveřejnil kritický ohlas na to, jakým způsobem tento týdník pojednal o amerických konzervativcích.

Jana Pláteníková se podílela na organizaci akcí, jež Občanský institut v tomto měsíci pořádal. Vedle toho se věnovala běžné administrativě a aktualizaci a údržbě webových stránek OI, kde nově vytvořila archiv fotografií z akcí OI. Začala překládat text amerického filosofa Petera Kreefta „Is there sex in heaven?“


V minulém čísle Bulletinu jsme zapomněli poděkovat za finančním podporu panu Vladimíru Talichovi, což tímto napravujeme.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?