Měsíc v OI: listopad 2004

30.11.2004

Konference “CEE-Conference on Family” ve Vranově u Brna – činnost členů Občanského institutu v listopadu 2004LISTOPAD V OI
Ve dnech 18.-21. listopadu proběhla ve Vranově u Brna mezinárodní konference věnovaná rodině (CEE Conference on Family), již pořádal Občanský institut ve spolupráci se Společností pro podporu rodiny a Živou rodinou. Cílem konference, jíž se účastnili zástupci 11 bývalých komunistických zemí, bylo vypracovat společné stanovisko prorodinných organizací těchto zemí, jež by upozornilo na nebezpečí pronikání socialistických a komunistických přístupů k rodině a lidské svobodě na úrovni evropských institucí (viz níže).
Michaela Freiová se 2.11. účastnila “volební noci” na residendci velvyslance USA, kde vystoupila v panelu “Ženy a politika”. Ve dnech 18.-21.11. organizovala středo- a východoevropskou konferenci o rodině ve Vranově a koncem měsíce, 29.11., se zúčastnila každoročního zasedání aktivistů angažujících se v oblasti ochrany života v Poslanecké sněmovně.
Roman Joch dne 1. listopadu přednášel a diskutoval o významu NATO na konferenci pořádané Katedrou politologie a mezinárodních vztahů FHS ZČU v Plzni. Dne 3.11. komentoval výsledek letošních amerických voleb v ČRo 1 – Radiožurnálu; totéž téma bylo náplní diskusního večera Slovenské televize “Pod lampou”, jehož se Roman zúčastnil v Bratislavě o den později. Ještě předtím však 3.11. večer v Praze na společném semináři Mladých konzervativců a Mladých křesťanských demokratů hovořil o konzervatismu v České republice ve 21. století. Ve dnech 5.-7.11. se zúčastnil konferenci o komunismu, již ve Vídni pořádal Neuwaldegg Institute. Dne 11.11. diskutoval a polemizoval v Brně na FSS MU s doc. Pavlem Baršou o vztahu mezi Amerikou a Evropou po 11. září 2001. Pro pořad ČT 1 “Bez obalu” odvysílaný 14.11. poskytl nelichotivé hodnocení života a skutků Jásira Arafata. Dne 18.11. diskutoval o knížce “Hnutí 1968 na Západě” v nakladatelství Academia a poté o knížce “Gulag” v klubu u bratří františkánů. Dne 19.11. diskutoval o navrhovaném registrovaném partnerství homosexuálů na gymnáziu v Prostějově.
Jana Pláteníková byla v prvních dvou dekádách listopadu plně zaměstnána přípravami Vranovské konference, poté bojem s bacily.
Michal Semín přednášel 2.11. pro Unii křesťanských pedagogů. Tématem jeho zamyšlení bylo zhodnocení posledních dvou knih známého amerického politika a komentátora Patricka Buchanana “Smrt Západu” a “Where the Right Went Wrong”. Ve dnech 18.-20. 11. se účastnil “rodinné” konference ve Vranově. Ve dnech 25.-28. 11. se účastnil semináře ve vídeňském Neuwaldeggu, který se věnoval tématu “Vláda zákona ve svobodné společnosti”.
Na činnost OI přispěli tentokrát pánové Pavel Vedral a Jiří Duben, jimž posíláme upřímné poděkování.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nabídka publikací

Newsletter

Chcete být pravidelně informováni o akcích Občanského institutu?